Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Nowe wydanie Rural Connections

16.07.2020

Zapraszamy do lektury pierwszego numeru magazynu Rural Connections w 2020 r. Najnowsze wydanie publikacji trafia do Waszych rąk w czasie globalnego kryzysu zdrowotnego spowodowanego wybuchem pandemii koronawirusa. Treść artykułów została opracowana na początku roku, dlatego nie dotyczy aktualnej sytuacji. Jeśli jednak szukacie przykładów reakcji obszarów wiejskich na kryzys związany z COVID-19, znajdziecie je na stronie ENRD — są tam projekty oraz inicjatywy wdrażane głównie przez społeczności wiejskie w celu przeciwdziałania skutkom pandemii, wspierania rolników i przedsiębiorstw wiejskich oraz promowania solidarności z osobami, które są najbardziej narażone w tej wyjątkowej sytuacji. Witryna zawiera ponadto informacje na temat inicjatyw oraz działań Komisji Europejskiej podejmowanych w celu łagodzenia trudności, z którymi aktualnie zmagają się europejskie wsie.

 

W części Wiadomości (str. 4–12) zamieszczono więcej informacji na temat nowego Parlamentu Europejskiego i nowej Komisji, a także ich ambitnych planów dotyczących klimatu, środowiska oraz obszarów wiejskich. W artykułach tych znajdziecie również najświeższe wieści z sieci europejskiej oraz dowiecie się o niedawnych zmianach w zespole Punktu Kontaktowego ENRD.

Podczas ubiegłorocznej konferencji networX uwaga została skupiona się na korzyściach płynących z tworzenia sieci kontaktów dla rozwoju obszarów wiejskich. Wtedy to kolektywnie uznano, że nawiązywanie kontaktów jest rezultatem dociekliwości, a każdy z nas powinien być „dociekliwy” — w kwestii ludzi, projektów oraz innych sieci.

W tym cyklu Zagadnień i perspektyw dotyczących obszarów wiejskich (str. 13–29) przygotowano artykuły o najróżniejszej tematyce: od populizmu na obszarach wiejskich, przez agroekologiczny projekt w Holandii, poglądy socjologa na kwestię budowania kontaktów, po schematy płatnicze oparte na rezultatach, a nawet (fikcyjne) historie kryminalne osadzone pośród wiejskich krajobrazów.W Bliższym spojrzeniu na... przyglądamy się dobrym praktykom w ramach gospodarowania środkami EFRROW (str. 30–42). Gromadzenie i rozpowszechnianie przykładów projektów jest kluczowym zadaniem Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, a także niezwykle skuteczną metodą ukazywania korzystnego wpływu europejskich dofinansowań na obszary wiejskie Starego Kontynentu. Tym sposobem sieci obszarów wiejskich mogą wysyłać pozytywny przekaz dotyczący europejskich inicjatyw, co jest kolejną radą wyniesioną z konferencji networX. Dobre praktyki mogą również inspirować inne społeczności wiejskie i zainteresowane strony. W tej części magazynu, przygotowanej dzięki nieocenionemu wkładowi szeregu KSOW, znajdziecie przekrój przez różne podejścia do gromadzenia i rozpowszechniania projektów finansowanych z EFRROW na poziomie krajowym. Dodatkowo uwzględniono porady ekspertów dotyczące komunikacji oraz posłużono się przykładem pokazowych gospodarstw rolnych jako sposobu na rozpowszechnianie dobrych praktyk. Budowanie sieci kontaktów ma moc zbliżania ludzi do siebie, zaś ten magazyn jest naszym sposobem na tworzenie oraz pielęgnowanie cennych więzi międzyludzkich.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009