Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

XV posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER

09.07.2020

7 lipca 2020 roku odbyło się XV posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER w formule wideokonferencji. Posiedzenie otworzył i prowadził pan Piotr Sadłocha - przewodniczący GTL.

Jako pierwszy zabrał głos pan Ryszard Kamiński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podniósł kwestię usprawnienia komunikacji pomiędzy lokalnymi grupami działania a samorządami województw i resortem rolnictwa odnosząc się między innymi do dyskusji LGDów w grupie na Facebooku. Z punktu widzenia współpracy i rozwiązywania problemów dotyczących LEADERa najlepszym narzędziem do sygnalizowania spraw, którymi należy się zająć jest Polska Sieć LGD. Minister zaapelował do przedstawicieli LGD, aby w tym celu wykorzystywali swoje regionalne sieci LGD oraz Polską Sieć LGD. Sprawny przepływ komunikacji jest szczególnie ważny w obecnym czasie, kiedy nowy okres jest programowany, kiedy podejmowane są decyzje co do pewnych rozwiązań w zakresie Smart Villages, działania współpraca, kiedy poszukiwana jest rola dla LGD, a jednocześnie potrzebne są dowody na to, że LGD są na stałe wpisane w działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Minister Kamiński zwrócił też uwagę na pomysły Komisarza UE ds. Rolnictwa, Pana Janusza Wojciechowskiego, który twierdzi, że cały nowy Plan Strategiczny WPR powinien być dedykowany dla rolników a rozwój obszarów wiejskich powinien szukać źródeł finansowania w polityce spójności. Być może oznacza to regionalne programy operacyjne, być może oznacza to wielofunduszowość, a może inny rodzaj znalezienia miejsca dla LGDów w projektowanych RPO?

Odnosząc się do programowania nowej sieci WPR zapewnił, że musi być miejsce dla sieciowania lokalnych grup działania, tym bardziej, że sieciowanie zaczęło się od LEADERa. 

Refleksja o przyszłości, o którą zaapelował Minister powinna też uwzględniać kwestie zielonej energii i to właśnie jej elementy powinny się znaleźć w lokalnych strategiach rozwoju.

Na zakończenie swojej wypowiedzi podkreślił znaczenie współpracy oraz poprosił o wspólne zastanowienie się nad przyszłością, gdzie jest miejsce dla LEADERa, dla lgd w nowym układzie regionalnym, ogólnokrajowych i europejskim.

Następnie Pani Beata Rodak Naczelnik Wydziału Aktywizacji Obszarów Wiejskich Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej zaprezentowała założenia do zmian rozporządzenia dla działania 19.2 oraz zaktualizowane informacje o stanie prac nad projektem rozporządzenia MRiRW w zakresie poddziałania 19.3.

Z kolei Pan Łukasz Tomczak Zastępca Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej  przedstawił zmiany w ustawie PROW odnosząc się do paragrafów 2, 3 i 7, które dotyczą bezpośrednio kwestii LEADERa w spec rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 lipca 2020 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Przedstawicielka Jednostki Centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Agata Markuszewska przedstawiła informacje o operacjach lokalnych grup działania z konkursu 4/2020 przyjętych do realizacji w Planie Operacyjnym KSOW na lata 2020-2021.

Pani Agnieszka Szczucińska Dyrektor Biura LGD Ziemi Sandomierskiej podzieliła się doświadczeniami Świętokrzyskiej Sieci LGD z ewaluacji midterm przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny. Na zakończenie Przewodniczący GTL dodał, że wybór podmiotu zewnętrznego był świadomym wyborem i miał na celu zapewnienie obiektywnej ewaluacji działalności lokalnych grup działania w województwie świętokrzyskim.

Dokumenty do pobrania:

  • Nowelizacja przepisów rozporządzeń dla poddziałań: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” - pobierz prezentację
  • Operacje partnerskie zgłoszone przez LGD w ramach konkursu nr 4/2020 - pobierz prezentację
  • Świętokrzyska Sieć LGD. Monitoring i ewaluacja - pobierz prezentację
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 lipca 2020 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 - pobierz
  • Agenda posiedzenia – pobierz
  • Pytania zgłoszone przez LGD poruszone na XV posiedzeniu GTL - pobierz

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009