Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Rzecz o współpracy sieci i rolników

19.02.2020

Europejska Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) i europejskie zrzeszenie organizacji rolniczych i spółdzielczych COPA-COGECA przeprowadzili na początku lutego warsztaty mające na celu ocenić poziom współpracy pomiędzy organizacjami zrzeszającymi rolników i jednostek wsparcia sieci KSOW w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Spotkanie stanowiło część przygotowań Dyrekcji Generalnej Rolnictwo wobec sieci KSOW i SIR w następnej perspektywie finansowej. Zakres zadań przyszłej sieci nie tylko obejmie zagadnienia i zadania obecnie podlegające sieciom KSOW i SIR, ale także powinien objąć wszystkie zagadnienia zarówno pierwszego jak i drugiego filara Wspólnej Polityki Rolnej. Istnieje zatem potrzeba włączenia organizacji rolniczych jak i poszczególnych rolników w sieciowane prowadzone przez wspólną sieć KSOW i SIR, czy też zajęciem się w bardziej znaczny sposób zagadnieniami istotnymi dla rolnictwa i leśnictwa.

Rozwój sieci przedstawiany jest przez Komisję Europejską jako wydarzenie ewolucyjne, które ma zapewnić, żeby zagadnienia dotyczące rozwoju obszarów wiejskich były prowadzone przy udziale wszystkich interesariuszy wpływających na rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich. Obecny podział na oddzielne sieci KSOW i SIR jak i niewystarczający zdaniem Komisji poziom współpracy z rolnikami powoduje, że istotne dyskusje na temat np. wyludniania się obszarów wiejskich, czy zmian klimatu prowadzone są z pominięciem istotnych interesariuszy.

Przyszła sieć funkcjonować będzie przy kontynuacji innych inicjatyw skierowanych na obszary wiejskie – w szczególności wsparcie i promocja Grup Operacyjnych, działalności eksperckich prac EIP-AGRI, czy też finansowania na badania ze strony programu Horyzont Europa. Pamiętać należy, zdaniem Komisji Europejskiej, że wsparcie publiczne dla rozwoju obszarów wiejskich powinno także być dostępne z innych źródeł, jak na przykład Europejski Funduszy Społeczny, program wspólnotowy LIFE czy ze środków krajowych i samorządowych.

Uczestnicy spotkania często jednak wskazywali na fakt, że istniejące sieci krajowe (w szczególności te elementy, które zajmują się zagadnieniem innowacji, jak w przypadku Polski sieć SIR) już współpracują z rolnikami i organizacjami rolniczymi. Współpraca ta jest integralną częścią funkcjonowania Grup Operacyjnych w ramach działania ‘Współpraca’; jest niezbędnym elementem pracy doradców rolniczych; oraz jest widoczna przy różnego rodzaju konkursach (jak np. Rural Inspiration Awards, gdzie jednym ze zwycięzców ubiegłorocznego wydania był rolnik z Mazowsza, Pan Krzysztof Kowalski. Organizacje rolnicze znajdują wśród partnerów KSOW, którzy realizują operacje partnerskie KSOW.

Na podstawie wypowiedzi przedstawicieli COPA-COGECA jak i różnych sieci KSOW (przede wszystkim ze Szwecji, Portugalii, Polski i Chorwacji) wynikało, że współpraca z rolnikami i ich przedstawicielami rozwija się, gdy:

  • sieć stanowi bezstronne i wiarygodne miejsce spotkań i dyskusji na temat problemów i szans obszarów wiejskich, w tym tematów drażliwych; oraz
  • sieć potrafi dostarczyć rolnikom usługi i pomysły, które oni uznają za wartościowe – czy to przez dostarczanie informacji o innowacyjnych czy praktycznych rozwiązaniach, czy też przez organizację wizyt studyjnych czy spotkań interesujących dla rolników.

Z punktu widzenia przedstawiciela COPA-COGECA pytanie ‘co w tym dla mnie’ jest dla rolników istotne nie tylko w dyskusjach na temat przyszłej wspólnej polityki rolnej, lecz także gdy myślimy o przyszłej sieci KSOW i SIR. Sieć powinna być neutralnym i bezpiecznym miejscem dla działań i dyskusji na rzecz obszarów wiejskich, gdzie szanowane są propozycje najróżniejszych interesariuszy. Ważnym elementem dyskusji konflikt jest pomiędzy zapowiedzianym zmniejszeniem środków na WPR przy jednoczesnym rozszerzeniu zadań – zagadnienie także istotne dla przyszłej sieci.

Z punktu widzenia przedstawiciela sieci ENRD istotne jest w obecnym okresie bardzo rożne podejście na poziomie państw członkowskich, jeżeli chodzi o koncepcje organizacji i funkcjonowania sieci. Pozwala to czerpać przykłady dobrej praktyki. Teraz, gdy plany na nową wspólną politykę rolną zakładają, że Komisja w mniejszym stopniu będzie państwom członkowskim narzucać w jaki sposób powinny osiągnąć zakładane efekty WPR, istnieje ryzyko zbytniego rozróżnienia się podejść. Jeszcze trudniej może się stać przełożenie tych przykładów dobrej praktyki w innych państwach członkowskich.

Dodatkowe informacje o wydarzeniu, relacja zdjęciowa jak i prezentacje (w języku angielskim) dostępne są pod adresem: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/joint-enrd-copa-cogeca-workshop-cultivating-network-connections_en.

Notatka z warsztatów - pobierz

Notatkę sporządził: Paweł Krzeczunowicz, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie. Tłumaczenia stosowanych przez prelegentów pojęć i tytułów projektów zostały dokonane przez autora notatki.

 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009