Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Cyfrowe rolnictwo – jakie umiejętności trzeba zdobyć?

25.02.2020

W hiszpańskim Aranjuez zakończyło się Seminarium EIP-AGRI (Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa) „Nowe umiejętności w cyfrowym rolnictwie”.

Technologie cyfrowe stanowią klucz do inteligentniejszego i bardziej konkurencyjnego sektora rolnego, w znacznie skuteczniejszy sposób gospodarującego swoimi zasobami. Obecnie rolnicy w UE już korzystają z rozwiązań cyfrowych, ale nadal istnieją bariery uniemożliwiające szersze wykorzystanie nowych technologii. Wśród nich kluczowymi do pokonania przeszkodami są niski poziom świadomości i brak odpowiednich umiejętności. Większa świadomość i zwiększone umiejętności mogą również pomóc rolnikom w znalezieniu odpowiednich rozwiązań cyfrowych odpowiadających ich potrzebom.

Rozwiązania techniczne są coraz częściej stosowane w różnych sektorach administracji i gospodarki, zwiększając tym samym popyt na umiejętności cyfrowe. W przyszłości będą one potrzebne w 9 na 10 miejsc pracy, a 169 milionów Europejczyków – stanowiących 44% populacji UE – nie będzie posiadało żadnych podstawowych umiejętności cyfrowych. Aby wypełnić tę lukę i zwiększyć wykorzystanie technologii cyfrowych w europejskim rolnictwie i na obszarach wiejskich, kraje UE uznają potrzebę inwestowania w szkolenia i „podnoszenie kwalifikacji”.

Poprzednie prace EIP-AGRI wykazały, że „profil cyfrowy” rolnika – połączenie poziomu świadomości i umiejętności – odgrywa kluczową rolę we wdrażaniu technologii cyfrowych. Należy opracować specjalne programy szkoleniowe i edukacyjne, aby dać rolnikom, doradcom i przedsiębiorcom wiejskim umiejętności działania w zdigitalizowanym sektorze rolno-spożywczym. Różne instrumenty i inicjatywy polityczne UE promują szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych we wszystkich sektorach gospodarki. Digitalizacja odgrywa również ważną rolę w przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej (WPR), która będzie kłaść duży nacisk na dzielenie się wiedzą, wspieranie digitalizacji i zachęcanie do jej wykorzystania w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Dzięki wsparciu KSOW i zaproszeniu sieci EIP-AGRI w seminarium uczestniczył Prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” Jerzy Motłoch. W trakcie wydarzenia, Prezes Stowarzyszenia PPJ miał krótką prelekcję dotyczącą projektu zrealizowanego przez Stowarzyszenia PPJ w 2018r. i zatytułowanego: Z komputerem za Pan brat – warsztaty komputerowe dla osób wykluczonych cyfrowo powyżej 50 roku życia, w którym udział brali również rolnicy.

Sieć zwróciła uwagę na projekt Stowarzyszenia dzięki zgłoszeniu projektu Z komputerem za Pan brat … do udziału w konkursie Rural Inspiration Awards w roku 2019. Zaproszenie jest przykładem możliwości nawiązania kontaktów i okazji, które dzięki prezentacji własnych osiągnięć można wykorzystać na poziomie krajowym i europejskim.

W opinii uczestników spotkania, wystąpienie pana Jerzego Motłocha uznano za inspirujące i doceniono fakt, że przedstawił LGD jako podmioty odgrywające kluczową rolę w cyfrowej transformacji rolnictwa (i obszarów wiejskich) oraz podjął ważny aspekt podziału cyfrowego, tak istotny w dyskusji o  transformacji cyfrowej.

Celem Seminarium było przyczynienie się do opracowania i wdrożenia różnych podejść i narzędzi, które mogą pomóc rolnikom i doradcom rolnym rozwinąć swoje umiejętności, których potrzebują w obliczu transformacji cyfrowej w rolnictwie. Zadaniami uczestników seminarium było:

  • Zidentyfikowanie umiejętności, które mogą pomóc rolnikom w lepszym zrozumieniu i korzystaniu z technologii cyfrowych
  • Podzielenie się udanymi inicjatywami edukacyjnymi i szkoleniowymi, które mogą podnieść świadomość i wspierać umiejętności cyfrowe w społeczności rolniczej
  • Omówienie, w jaki sposób plany strategiczne WPR mogą uwzględniać lukę w umiejętnościach cyfrowych w sektorze rolnym poprzez stymulowanie współpracy między odpowiednimi podmiotami i łączenie instrumentów polityki
  • Zbadanie sposobów połączenia europejskich podmiotów w sektorach rolnictwa, doradztwa, edukacji i szkolenia zawodowego w celu opracowania silnego systemu wsparcia dla wymiany wiedzy rolniczej i innowacji

Więcej informacji tutaj.

Notatka z udziału - pobierz

Udział Pana Jerzego Motłocha w spotkaniu współfinansowany był ze środków Jednostki Centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009