Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Współpraca międzynarodowa

Grupy Tematyczne ENRD

W 2016 Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje dalsze działania tematyczne przyczyniając się do osiągnięcia priorytetowych celów ENRD w następujących obszarach:

Konkurencyjność i gospodarka oparta na wiedzy na obszarach wiejskich – Smart and Competitive Rural Areas

Ekologizacja gospodarki wiejskiej – Greening the Rural Economy


Konkurs Nordic-Baltic Rural and Maritime Award 2018 - więcej informacji


W 2015 roku Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD CP) zrealizował szereg działań tematycznych przyczyniających się do osiągnięcia celów Sieci Obszarów Wiejskich, tworząc platformę dla przyszłych prac krajowych sieci obszarów wiejskich państw członkowskich UE w okresie programowania 2014-2020:

Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażanie programów rozwoju obszarów wiejskich – Grupa tematyczna ENRD: ENRD Thematic Group on Stakeholder Involvement

Podniesienie jakości wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich - Grupa tematyczna ENRD: ENRD Thematic Group on Improving RDP Implementation


Publikacje ENRD

Wymiana informacji jest istotnym elementem działań krajowych sieci obszarów wiejskich i Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD).

Punkt Kontaktowy ENRD wydaje cykl następujących publikacji:

Europejski Magazyn na temat rozwoju obszarów wiejskich (Rural Connections) jest nowym, wydawanym od 2015 r., magazynem w ramach sieci, zajmującym się rozwojem wsi w Europie, łączącym pomysły i ludzi. Zamieszczane są w nim nie tylko wiadomości i aktualne informacje z ENRD i UE, ale również przeglądowe artykuły z perspektywy zainteresowanych stron zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich, felietony, raporty i wywiady z terenu na wiodący temat oraz opis najnowszych publikacji branżowych. Czytaj: https://enrd.ec.europa.eu/en/publications-and-media/enrd-magazine

Jeżeli chciałbyś podzielić się z nami ciekawą historią, napisz do nas: ksow@cdr.gov.pl lub bezpośrednio do wydawcy: editor@enrd.eu

Przegląd Obszarów Wiejskich UE (EU Rural Review) to główna publikacja tematyczna Europejskiej Sieci. Prezentuje aktualną wiedzę i znajomość poszczególnych tematów związanych z rozwojem obszarów wiejskich w Europie. Tematyka publikacji jest bardzo różnorodna - od przedsiębiorczości na wsi i jakości żywności do zmian klimatu i włączenia społecznego. Czytaj: http://enrd.ec.europa.eu/en/publications-and-media/eu-rural-review

Broszury o Przykładowych Projektach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (The EAFRD Projects Brochure) poświęcone są wymianie informacji i upowszechnianiu dobrych praktyk pomiędzy partnerami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich w Europie. Każde wydanie przedstawia wybrane projekty skupione wokół konkretnego tematu, które uzyskały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich. Czytaj: http://enrd.ec.europa.eu/en/publications-and-media/eafrd-project-brochures

Publikacje ENRD dostępne są w sześciu wersjach językowych (angielskiej, hiszpańskiej, francuskiej, niemieckiej, włoskiej i polskiej) w formie drukowanej lub pliku PDF. Aby otrzymać kopię papierową należy napisać na adres: subscribe@enrd.eu.


Zgromadzenie Europejskich Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Brukseli

Sprawozdanie z  wyjazdu służbowego w celu udziału w 4 posiedzeniu Zgromadzenia Europejskich Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Brukseli w dniu 14 grudnia 2017 roku - pobierz


Sprawozdanie z konferencji “Enhancing Rural Innovation” Edynburg, Wielka Brytania, 9-12 kwietnia 2018 r. - przeczytaj 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009