Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie chorwackim na przykładzie tworzenia wartości dodanej na poziomie gospodarstwa, zwłaszcza producentów winorośli.

Partner wiodący: Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego

Operacja realizowana będzie z udziałem trzech dodatkowych partnerów KSOW: Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych w Krakowie, Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku oraz Lokalną Grupą Działania Perła Jury w Łazach.

Realizacja operacji rozpoczyna się: w dniu 01 maja 2021 r. i kończy się w dniu 31 października 2020 r.

Kwota dofinansowania:  85 740,00 zł

Celem głównym jest zapoznanie się z systemem  transferu wiedzy i informacji/innowacji w rolnictwie chorwackim oraz tworzeniem wartości dodanej na poziomie gospodarstwa na przykładzie gospodarstw z uprawą winorośli.                                                           

Cele szczegółowe operacji:

Wizyta studyjna do Chorwacji:

  • rozpoznanie mocnych stron systemu wiedzy i innowacji w rolnictwie chorwackim w kontekście polskiego systemu,
  • rolę Uniwersytetu, jednostek doradczych  i innych aktorów uczestniczących w systemie transferu wiedzy do gospodarstw,
  • innowacyjne inicjatywy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości rolniczej i pozarolniczej na obszarach wiejskich oraz form współpracy/integracji poziomej i pionowej w rolnictwie,
  • tworzenie wartości dodanej na poziomie gospodarstwa i podnoszenie dochodów rolniczych w małych gospodarstwach,
  • upowszechnianie zasad sprzedaży bezpośredniej i skracania łańcuchów dostaw,
  • rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki.

 Broszura wydana po wyjeździe studyjnym

  •  poszerzenie dostępu do informacji z tematyki wyjazdu studyjnego, przez co większa ilość mieszkańców obszarów wiejskich zapozna się z chorwackim systemem transferu wiedzy i innowacji, przykładami w zakresie tworzenia wartości dodanej na poziomie gospodarstwa poprzez przetwórstwo surowców roślinnych i zwierzęcych, dodatkową działalność pozarolniczą ale związaną z gospodarstwem i lokalnymi kanałami dystrybucji żywności.

Formy realizacji operacji: wyjazd studyjny, publikacja/materiał drukowany

Operacja skierowana jest do:

  • dla grupy 20 osób z terenu województwa małopolskiego, śląskiego, lubelskiego i podkarpackiego: trzech przedstawicielach wnioskodawcy projektu, jednym przedstawicielu każdego partnera projektu, trzech przedstawicieli spółdzielczości, dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, trzech przedstawicieli jednostek naukowych, jednym przedstawicielu JST, jednym przedstawicielu przedsiębiorców, czterech rolników indywidualnych 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009