Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA RYNKOWE I TECHNOLOGICZNE W ROLNICZYCH OBSZARACH WIEJSKICH PÓŁNOCNEJ GRECJI

Partner: Fundacja Hagia Marina

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 148 357,50 zł 

Cel operacji:

1. Podstawowym celem operacji jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz wskazanie możliwości (idei) zrównoważonego i dynamicznego rozwoju dla podmiotów biorących udział w rozwoju obszarów wiejskich, ukierunkowanym na:

a) aktywizację mieszkańców poprzez zapoznawanie ich z unikatową wiedzą oraz tworzenie rozbudowanej siatki partnerstwa różnopodmiotowego (także w aspekcie współpracy międzynarodowej);

b) wykorzystanie nowoczesnych technologii i wiedzy podmiotów pozakrajowych w celu skrócenia łańcuchów dostaw;

c) ochronę środowiska naturalnego i korzystanie z innowacyjnych rozwiązań ekologicznych;

d) zwiększenie dynamiki rozwoju lokalnego przetwórstwa w oparciu o istniejące międzynarodowe rozwiązania wytwarzania, brandingu i marketingu lokalnych produktów, prowadzące do zwiększenia zatrudnienia.

2. W ramach operacji zostanie zrealizowanych również kilka celów szczegółowych:

a) Zwiększenie bazy wiedzy i innowacyjności w oparciu o charakterystyczne rozwiązania dla regionu północnej Grecji w celu rozwoju pomysłowości oraz zwiększania potencjału ludzkiego podmiotów biorących udział w rozwoju obszarów wiejskich.

b) Wzmocnienie powiązania między rolnictwem i leśnictwem, a innowacją, biorąc pod uwagę surowość klimatu regionu (suche i gorące lata, deszczowe i ciepłe zimy).

c) Poprzez szkolenia i wizyty studyjne, oraz zawarte w nich informacje, ukierunkowanie na tematy użyteczne pod względem: rozwoju zawodowego i poprawy funkcjonowania gospodarstw, zapewnienia tym osobom dostępu do najbardziej aktualnej wiedzy w danym zakresie tematycznym (w tym do nowych i innowacyjnych rozwiązań), również z zakresu ochrony środowiska, zmian klimatu oraz dynamiki rynków zbytu.

d) Realizacja zagadnień związanych z celami przekrojowymi PROW 2014-2020, m.in.: podniesienie wśród odbiorców świadomości i wiedzy na temat prowadzenia gospodarstw w sposób zgody z potrzebami środowiska, łagodzenia i przystosowywania się do zmian klimatu.

e) Przeprowadzenie warsztatów i wizyt studyjnych mających na celu ukazanie analogii w sposobie upraw tych samych drzew i roślin w obu regionach Polski i Grecji (np. jabłoni, czereśni, ogórków czy zbóż), w tym zastosowanie nowoczesnej metody podgruntowego nawadniania i zabezpieczenia gruntów oraz roślin przed długotrwałą suszą.

f) Poprzez spotkania i wizyty studyjne uczestnicy będą mogli zapoznać się z dobrze funkcjonującą na greckim rynku wysoką świadomością konsumencką, która definiuje preferencje odbiorców na zakup lokalnych produktów (szczególnie świeżej żywności i lokalnego przetwórstwa bezpośrednim łańcuchu dostaw). Ponadto istotny jest branding i marketing lokalnych produktów, z którego zasadami i metodami zostaną zapoznani uczestnicy programu.

g) Popularyzacja idei dobrze funkcjonujących małych, lokalnych gospodarstw rolnych lub zakładów/pracowni przetwórstwa nastawionych na unikatowość produktu oraz aktywizację osób bezrobotnych (dzięki zapoznaniu z dobrze funkcjonującym w tym obszarze rynkiem greckim).

h) Przedstawienie i wdrożenie korzyści z partnerstwa instytucji publicznych, prywatnych oraz poszczególnych grup mieszkańców obszarów wiejskich w oparciu o istniejące programy unijne oraz krajowe.

i) Umożliwienie mieszkańcom obszarów wiejskich metody najlepszego (optymalnego) rozwiązania wykorzystywania zasobów środowiska naturalnego.

Formy realizacji operacji :

Warsztaty i szkolenia dla starannie dobranej i wąskiej grupy 50 osób (według określenia grupy powyżej) pozwolą zdobyć unikalną wiedzę dla osób w nich uczestniczących, dzięki której uczestnicy znacząco poszerzą swoją wiedzę o innowacjach, marketingu oraz nowoczesnej ekologii w rolnictwie i leśnictwie. Dzięki temu będzie można wprowadzić nowe rozwiązania do obszarów wiejskich, zwiększając ich konkurencyjność produkcyjną i rynkową, a co za tym idzie- zwiększyć zatrudnienie i atrakcyjność mieszkalną tych terenów. Forma operacji zostanie zrealizowana poprzez podmiot zewnętrzny.

Grupę docelową stanowi 50 pełnoletnich osób z terenu województw podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego oraz opolskiego, w tym:

- 25 osób do 26 roku życia, uczących się, studiujących lub działających w organizacjach/przedsiębiorstwach o profilu rolniczym/leśniczym/inżynierii przetwórstwa, mieszkających i/lub działających na terenach wiejskich;

-  25 osób do 35 roku życia prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywność społeczną w zakresie rolnictwa/leśnictwa/przetwórstwa/lokowania lokalnych produktów, zamieszkałych na terenach wiejskich. W tej grupie mogą znajdować się również osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne czy wykluczone.


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009