Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Europejskie rozwiązania strukturalne dla rolnictwa górskiego na tle krajowych oczekiwań i potrzeb.

Partner wiodący: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie,  oraz partnerzy operacji: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa,  Towarzystwo Produktu Górskiego i Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Realizacja operacji rozpoczyna się: w dniu 2 maja 2020 r. i kończy się w dniu 31 października 2021 r.

Kwota dofinansowania:  298 522,73 zł

Celem międzynarodowej konferencji pt. ”Europejskie rozwiązania strukturalne dla rolnictwa górskiego na tle krajowych oczekiwań i potrzeb” będzie prezentacja i wymiana wiedzy (wykłady, sesje panelowe) w zakresie narodowych rozwiązań krajów członkowskich UE w zakresie struktur i funkcjonowania ich programów górskich, co pozwoli na ukierunkowanie krajowej dyskusji i prac na właściwe tory, pominięcie popełnionych przez inne kraje błędów oraz wykorzystanie ich wieloletniego doświadczenia.

Cele szczegółowe operacji:

  • Konferencja – dwudniowa konferencja dla 110 uczestników (oraz 10 ekspertów/wykładowców z zagranicy) ze strony polskiej to m.in. rolnicy, stowarzyszenia i organizacje rolników, fundacje promujące regiony, lokalne organizacje pozarządowe, samorząd rolników i terytorialny, administracja państwowa szczebla lokalnego, przedstawicie MRiRW, doradztwo rolnicze, naukowcy i eksperci reprezentujący 4 województwa (podkarpackie, małopolskie, dolnośląskie i śląskie) w liczbie co najmniej 22 osoby z każdego z wymienionych 4 województw.
  • Publikacja/Materiał drukowany – wydanie monografii w języku polskim i angielskim z zakresu problematyki obszarów górskich pojmowanych jako ONW i specjalnych programów im dedykowanych zapobiegającym procesom m.in. depopulacji i deagraryzacji w UE w tym szczegółowych uwarunkowań chowu zwierząt na terenach górskich oraz systemów poprawy efektywności produkcji i dochodowości gospodarstw na tych terenach, a także w turystycznym popularyzowaniu i ekonomicznym wsparciu regionów.

Formy realizacji operacji: wyjazd studyjny, Publikacja/ materiał drukowany.

Operacja skierowana jest do:

Grupę docelową stanowić będzie 110 uczestników (oraz 10 ekspertów/wykładowców z zagranicy) ze strony polskiej to m.in. rolnicy, stowarzyszenia i organizacje rolników, fundacje promujące regiony, lokalne organizacje pozarządowe, samorząd rolników i terytorialny, administracja państwowa szczebla lokalnego, przedstawicie MRiRW, doradztwo rolnicze, naukowcy i eksperci reprezentujący 4 województwa (podkarpackie, małopolskie, dolnośląskie i śląskie) w liczbie co najmniej 22 osoby z każdego z wymienionych 4 województw. Ze strony europejskiej: eksperci/naukowcy i/lub przedsiębiorcy, hodowcy zajmujący się problematyką terenów górskich reprezentujący wybrane kraje UE. Rekrutacja grupy docelowej odbędzie się poprzez wysyłkę zaproszeń do wskazanych wyżej podmiotów, jak i poprzez informację zawartą na stronie internetowej Instytutu Zootechniki PIB.

  

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009