Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Z głową i ze smakiem - współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw

 

Partner wiodący: Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 maja 2019 r. i kończy się w dniu 30 września 2019 r.

Kwota dofinansowania: 244 6000,00 zł 

Celem głównym operacji jest opracowanie oddolnej strategii rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce przez podjęcie działań zmierzających do wyznaczenia kierunków rozwoju poprzez aktywne uczestnictwo rolników i producentów ekologicznych.

Cele szczegółowe

  •  integracja środowiska producentów żywności ekologicznej wokół działań zmierzających do rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego przez różne inicjatywy,
  • popularyzowanie żywności ekologicznej wśród konsumentów i wzrost świadomości przez działania informacyjno-promocyjne,
  • umożliwienie przedstawienia korzyści płynących z rejestracji produktu ekologicznego w ramach istniejących systemów jakości żywności (system rolnictwa ekologicznego) poprzez wsparcie promocji produktów (stoiska wystawowe z degustacją),
  • promocja produktów żywnościowych chronionych znakiem „euroliścia”.

Formy realizacji operacji:

1. Spotkanie dla 40 rolników ekologicznych.

2. Zorganizowanie 4 stoisk wystawienniczych promujących żywność ekologiczną podczas imprez regionalnych (pokazy kulinarne ze strefą rekreacyjno-gastronomiczną) w 4 województwach:  mazowieckim, małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim.

3.Opracowanie oddolnej strategii rozwoju rolnictwa ekologicznego.

4. Seminarium podsumowujące operację.

Operacja skierowana jest do:

  • producentów żywności ekologicznej z terenu 4 województw (małopolskie, świętokrzyskie, mazowieckie i lubelskie).
  • uczestników imprez, na których zaplanowano  stoiska (woj. świętokrzyskie, małopolskie, mazowieckie i lubelskie) – konsumenci.
  • wystawców wyrobów spożywczych i regionalnych uczestniczący w pozostałych wydarzeniach objętych operacją (świętokrzyskie, małopolskie, mazowieckie i lubelskie), promujących swoje oferty/wyroby (ok. 60 wystawców w ramach imprez z produktami spożywczymi, w tym rolnicy/producenci, kwaterodawcy, organizacje pozarządowe, nieformalne grupy producentów, rzemieślnicy, rękodzielnicy).
  • konsumentów, rolników, przedsiębiorców i innych z terenu całego kraju odbiorców strategii opublikowanej w sieci Internet.


News z 5.11.2019 r. - Jak wypromować polską żywność ekologiczną?


News z 30.09.2019 r. - Wiedzą, jak wpłynąć na przyszłość rolnictwa ekologicznego
news/entry/14819-skosztuj-zywnosc-ekologiczna-na-jarmarku-pia.html

News z dnia 18.09.2019 r. - W Piasecznie smakowano żywność ekologiczną - zobacz


News z 11.09.2019 r. - Skosztuj żywność ekologiczną na Jarmarku Piaseczyńskim - zobacz


News z 10.09.2019 r.  - Podsumowanie "Z głową i ze smakiem"- zobacz


News z 9.09.2019. r. - Świętokrzyskie wie z czym się je ekożywność - zobacz


News z 13.08.2019 r. - zobacz

Czas na Euroliść w województwie lubelskim


News z 25.07.2019 r. - zobacz

Euroliść zakorzenił się w Pleśnej

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA z Rzuchowej (gm. Pleśna, woj. małopolskie) ruszyło z akcją promocyjną w ramach operacji pn. „Z głową i ze smakiem – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”. Pierwsze stoisko wystawienniczo-informacyjne pojawiło się na Święcie Owoców i Produktów Pszczelich w Pleśnej, w którym uczestniczyło ok. 2 tys. osób. Stoły wręcz uginały się od przysmaków ekologicznych. Wielu odwiedzających wykonało pamiątkowe fotografie z zieloną kostką – symbolem operacji, zawierającym hasła „Z głową i ze smakiem”, „Rolnictwo ekologiczne” oraz znak euroliścia.

Na stoisku degustowano warzywa, owoce, pieczywo, różnego rodzaju potrawy, a także soki od rolników i producentów ekologicznych z czterech województw: małopolskiego, lubelskiego, mazowieckiego oraz świętokrzyskiego. Była też animacje i strefy – rekreacyjna z leżakami oraz kucharska, gdzie prowadzono ciekawe warsztaty, oczywiście nie zabrakło też poczęstunku. Konsumenci mieli okazję porozmawiać bezpośrednio z rolnikami ekologicznymi, którzy aktywnie włączyli się w działanie stoiska.

Kosztowanie zdrowej żywności jest ważnym aspektem projektu, jednak równie istotne zadanie, to edukacja.

- Musimy dążyć do zmiany wciąż zbyt małej wiedzy i świadomości konsumentów w zakresie prawidłowego identyfikowania żywności ekologiczne. Konsumenci często mylą żywność ekologiczną z tak zwaną zdrową żywnością lub są wprowadzani w błąd przez podmioty handlowe – tłumaczy Jan Czaja ze Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA.

Dlatego w Pleśnej częstowano, ale i popularyzowano żywność ekologiczną. Produkty były prezentowane, opisywano ich zalety. Wiele osób po raz pierwszy zapoznało się ze znakiem euroliścia, wprowadzonego i chronionego przez Komisję Europejską dla produktów ekologicznych.

- Z powodu słabej wiedzy konsumentów w zakresie rozpoznawalności znaku euroliścia, jako znaku zarezerwowanego dla rolnictwa ekologicznego pojawiają się niepewności i ograniczenia w zakresie sprzedaży bezpośredniej żywności ekologicznej – dodaje Jan Czaja.

Podczas Święta Owoców i Produktów Pszczelich w Pleśnej przeprowadzono też badania ankietowe, mające na celu określenie świadomości konsumentów na temat różnic między żywnością konwencjonalną a ekologiczną, jej dostępności na rynku oraz rozpoznawalności. Pytania w wywiadzie dotyczyły m. in. znajomości znaku zielonego liścia, różnic między żywnością ekologiczną, a konwencjonalną, możliwości nabywania żywności ekologicznej, zwyczajów zakupowych i ich źródeł czy stopnia zainteresowania żywnością ekologiczną.

Żywność ekologiczną ze stoiska „Z głową i ze smakiem” będzie można odkryć także w pozostałych województwach, z których rolnicy i producenci uczestniczą w projekcie. Mianowicie zaplanowano jeszcze udział w imprezach plenerowych w: woj. lubelskim (18 sierpnia 2019 w Tarnogrodzie), woj. świętokrzyskim (8 września 2019 w Opatowie) oraz woj. mazowieckim (15 września 2019 w Piasecznie).

Szczegółowe informacje na temat projektu i budowy oddolnej Strategii Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego są dostępne na stronie internetowej: http://www.grupa.odrolnika.pl.


News z 25.07.2019 r. - zobacz

Jaka będzie przyszłość rolnictwa ekologicznego w Polsce?

Wiele ważnych spostrzeżeń, informacji i konkluzji przyniosło spotkanie rolników i producentów ekologicznych z czterech województw z wykładowcami w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej (pow. tarnowski, woj. małopolskie). Wydarzenie jakie miało miejsce w dniu 20 lipca 2019 roku zorganizowano w ramach prac nad budową oddolnej Strategii Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego w ramach operacji pn. „Z głową i ze smakiem – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”.

Katarzyna Lis z gospodarstwa ekologicznego w Różańcu w woj. lubelskim opisała kilka problemów, z jakimi zmagają się rolnicy – od niedoboru pracowników, po brak wsparcia przy promocji czy sprzedaży produktów. Niestety świadomość konsumentów wciąż jest skromna, ludzie niedowierzają, że oferowane owoce, warzywa są bez chemii.

Tomasz Obszański z Tarnogrodu (woj. lubelskie) zwrócił uwagę, że rolnicy ekologiczni są właściwie pozostawieni sami sobie. Wskazywał na brak wsparcia i zainteresowania ze strony władz, urzędów administracji publicznej, instytucji etc., a także na konieczność zmagań z gąszczem przepisów i trudnościami w przebiciu się do sieci sprzedaży.

Rolnicy, jak np. Andrzej Wnęk z Lipnicy Górnej (woj. małopolskie) szukają klientów przede wszystkim w większych miastach, gdzie jest lepsza świadomość klientów na temat żywności.

W Rzuchowej dyskutowali rolnicy z czterech województw: małopolskiego, lubelskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Uczestnicy spotkania zostali powitani przez Józefa Knapika, wójta gminy Pleśna, gdzie funkcjonuje Centrum Produktu Lokalnego, który powiedział, że jest dumny, że na terenie gminy może gościć rolników ekologicznych. Pan Knapik dodał, że rolnictwo ekologiczne, to wiele tematów trudnych i wymagających zaangażowania i niewiele osób zdaje sobie sprawę, z jakimi problemami zmagają się rolnicy. Podkreślił, że jest pod wrażeniem pasji i entuzjazmu, którego nie brakuje rolnikom, produkującym żywność ekologiczną.

W Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej wiele mówiono o edukacji ekologicznej, a właściwie jej braku. – Musimy aktywnie działać, aby znak ekologiczny euroliścia zakorzenił się w głowach konsumentów. To spotkanie pokazuje, że nie brakuje rolników zaangażowanych i otwartych na poszerzanie wiedzy, ale i edukowanie innych – stwierdziła prelegentka Małgorzata Bartkiewicz.

Z kolei dr Paweł Przychodzeń, specjalista ds. prawa żywnościowego przedstawił plan działań na rzecz rolnictwa ekologicznego. Panel ekspercki uzupełniły Jolanta Zych oraz Hanna Galicz, próbując odpowiedzieć na pytanie co może poprawić sytuację rolnictwa ekologicznego w Polsce?

Zaproponowano działania, jak m. in.: wprowadzenie produktów ekologicznych do menu publicznych zakładów zbiorowego żywienia, jak szkoły, jednostki wojskowe; konsultacje z Ministerstwem Edukacji planu wprowadzenia produktów ekologicznych do menu dzieci i młodzieży oraz planu edukacji w zakresie zdrowego odżywiania w kontekście rosnącego problemu nadwagi i otyłości w społeczeństwie; konsultacje z Ministerstwem Sportu i Turystyki planu promocji Polski jako kraju o dużym „potencjale ekologicznym”, w tym promocji pod kątem turystyki kulinarnej z uwzględnieniem tradycji kulinarnych i żywności ekologicznej; opracowanie koncepcji dywersyfikacji źródeł dochodów gospodarstw ekologicznych; działania w zakresie łączenia pojedynczych rolników w grupy dzięki czemu obniżą oni koszty produkcji oraz nabędą zdolność wprowadzania produktów do większych odbiorców; współpraca rolników przy wprowadzaniu produktów ekologicznych na rynek; stworzenie przyjaznego dla rolnictwa ekologicznego systemu podatkowego; kwestia opracowania spójnej koncepcji promocji realizowanej na szczeblu krajowym i regionalnym czy podjęcie kroków prawnych w zakresie ochrony właściwego nazewnictwa żywności ekologicznej – obecnie konsumenci często mylą żywność ekologiczną z tzw. „zdrową żywnością” lub są wprowadzani w błąd przez sprzedawców.

Uczestnicy spotkania wskazali ponad 20 dodatkowych punktów, które mogą się przyczynić do poprawy sytuacji rolników ekologicznych. Warto zbudować społeczność osób związanych z ekologią, dbaniem o środowisko czy bioróżnorodnością, godnym traktowaniem zwierząt. Dobrym pomysłem jest organizowanie gospodarstw demonstracyjnych, a także zagród edukacyjnych. Strategia zakłada również mniej formalności przy certyfikacji, niższe opłaty kontroli i ograniczenie kontroli czy zwolnienie eko gospodarstw z podatku gruntowego. Samorządy mogą wprowadzić ekologiczne produkty na sesje Rad Gmin, konferencje i innego rodzaju spotkania.

W Rzuchowej wskazano potrzebę aktywnego i celowego wykorzystania funduszy dostępnych na rynku w celu promocji rolnictwa ekologicznego i żywności   ekologicznej. Kolejnym poruszonym aspektem jest wykazanie różnic pomiędzy warzywami i owocami produkowanymi w systemie rolnictwa ekologicznego a uprawianymi w systemie rolnictwa konwencjonalnego w badaniach naukowych. Rolnicy oczekują na odczuwalne zwiększenie dopłat do produkcji.

Więcej informacji na temat Strategii Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego można uzyskać na stronie internetowej: http://www.grupa.odrolnika.pl, gdzie każdy może zgłosić własne uwagi i pomysły, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Więcej informacji o projekcie - zobacz


News z 11.07.2019 r. - zobacz

Powstaje Strategia Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego – zaproszenie do współpracy

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA z Rzuchowej (gm. Pleśna, woj. małopolskie) wraz z partnerami operacji zaprasza do udziału w budowie oddolnej Strategii Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego. Projekt jest skierowany do producentów żywności ekologicznej z terenu czterech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Inicjatorzy przedsięwzięcia są również otwarci na pomysły osób mieszkających w innych województwach. Strategia ma dać rolnikom, producentom żywności ekologicznej narzędzia do prowadzenia dochodowej działalności na rynku zdominowanym przez dużych graczy, jak też zacieśnić współpracę w zakresie prowadzenia wspólnej i spójnej promocji.

Wymienione województwa są regionami o dużym potencjale w zakresie produkcji żywności ekologicznej. Rozdrobnione gospodarstwa powinny podążać w tym kierunku, ponieważ to dla nich szansa na uzyskanie dodatkowych dochodów. Zwłaszcza w kontekście rosnącego rynku i zapotrzebowania na żywność ekologiczną. Niestety, obecnie ten potencjał jest uśpiony. Brakuje współpracy producentów między innymi w zakresie promocji, tworzenia oferty handlowej żywności wysokiej jakości. Nie ma jednolitego, konkretnego kierunku rozwoju ponadregionalnego – zauważa Jan Czaja ze Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA.

Strategia pomoże wyznaczyć kierunki rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego i wypracować działania promocyjne i zasady współpracy na poziomie ogólnopolskim. Powstanie takiego opracowania jest konieczne także ze względu na zagrożenia, jakie czyhają na polską wieś, czyli odejście producentów od rolnictwa ekologicznego. Zanik tradycyjnego, sielskiego krajobrazu wsi przełoży się negatywnie na turystykę na obszarach wiejskich. Brak turystów, to brak środków finansowych na rozwój gospodarczy.

- Wspomniana strategia będzie miała na celu zaoferowanie rolnikom ekologicznym rozwiązań pozwalających im funkcjonować na rynku zdominowanym przez duże podmioty, zagospodarowanie istniejącej niszy rynkowej oraz zaspokojenie potrzeby konsumentów poszukujących żywności o najwyższych walorach zdrowotnych lub wrażliwych na wpływ produkcji na środowisko naturalne – dodaje Jan Czaja.

W ramach budowy Strategii Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego przewidziano też cztery działania. Pierwszym z nich jest coroczne spotkanie rolników ekologicznych w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej (zaplanowane na 20 lipca 2019 r.), poświęcone wymianie doświadczeń, z panelem dyskusyjnym z udziałem wykładowców i rolników. Zaplanowano omówienie czterech obszarów tematycznych: plan działań dla żywności i dla rolnictwa ekologicznego (np. poprzez wprowadzenie produktów ekologicznych do menu publicznych zakładów zbiorowego żywienia), rolniczy handel detaliczny produktów ekologicznych, promocja rolnictwa ekologicznego i edukacja ekologiczna.

Kolejnym działaniem jest zorganizowanie czterech stoisk promocyjno-edukacyjnych (w terminach 20 lipca br., 18 sierpnia br. oraz 8 i 15 września br.)  na  imprezach o zasięgu regionalnym skierowanych do konsumentów. Projekt dopełnia oddolna strategia rozwoju rolnictwa ekologicznego (obejmująca: Finansowanie rolnictwa ekologicznego; Certyfikację rolnictwa ekologicznego; Środki ochrony roślin; Centralizację zarządzania rolnictwem ekologicznym w Polsce w Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Plan działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego; Rolniczy Handel detaliczny; Promocję Rolnictwa ekologicznego; Edukację ekologiczną).

Całość dopełni seminarium w Warszawie (wrześień), podczas którego zostanie zaprezentowana strategia. W spotkaniu wezmą udział naukowcy zajmujący się m. in. krótkimi łańcuchami dostaw, eksperci ds. rolnictwa ekologicznego oraz rolnicy biorący udział w pracach nad tworzeniem oddolnej strategii rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Podczas seminarium zostaną przedstawione i poddane dyskusji wyniki ankiet prowadzonych na imprezach promocyjno-edukacyjnych w czterech województwach.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://www.grupa.odrolnika.pl/

Weź udział w operacji - pobierz formularz zgłoszeniowy:

 


News z 17.07.2019 r. - zobacz

News z dnia 22.08.2019 r. - zobacz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009