Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe szansą ich rozwoju w kontekście budowy sieci współpracy z innymi podmiotami w środowisku lokalnym

Partner: Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 maja 2019 r. i kończy się w dniu 30 października 2019 r.

Kwota dofinansowania: 83 701,25 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności, poprzez organizację szkoleń, wśród członków organizacji pozarządowych w aspekcie pozyskiwania środków finansowych oraz podnoszenie jakości życia na obszarach wiejskich w kontekście wykorzystania powyższych środków na rzecz społeczności lokalnej.

Ponadto projekt ma na celu ukierunkowanie świadomości członków organizacji pozarządowych na rzecz tworzenia partnerstw, czy to z sektorem publicznym czy prywatnym, celem zwiększenia zarówno skali jak i możliwości swojej działalności. Docelowo, w wyniku tychże działań projekt ukaże możliwości rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru, celem stworzenia lepszych warunków bytowych dla mieszkańców obszarów wiejskich, zarówno zawodowych jak i życiowych.

Formy realizacji operacji: Publikacja/ materiał drukowany, szkolenie, wyjazd studyjny

Operacja skierowana jest do:
W szkoleniach stacjonarnych oraz wyjeździe studyjnym weźmie udział 125 osób, średnio 25 osób na szkolenie/wyjazd studyjny. Szkolenia oraz wyjazd studyjny skierowane są do członków organizacji pozarządowych, zarówno tych działających formalnie i nieformalnie na terenie całej Polski (przynajmniej czterech województw). Rekrutacja będzie przebiegała w formie wysłania e-maili do organizacji pozarządowych, urzędów gmin czy lokalnych grup działania wraz z zaproszeniem na szkolenie/wyjazd studyjny oraz kartą zgłoszeniową. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu będzie odesłanie poprawnie uzupełnionej karty zgłoszeniowej.


News z 13.08.2019 r. - zobacz

News z dnia 9.08. 2019 r. - zobacz

News z dnia 30.07. 2019 r. 

Jak pozyskać środki na wspólne działania? Zapraszamy na szkolenia


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009