Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

„Pod znakiem jabłecznika-dobre praktyki przetwórstwa owoców w UE”

Partner: Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 czerwca 2019 r. i kończy się w dniu 31 października 2019 r.

Kwota dofinansowania: 96 350,00 zł

Głównym celem jest upowszechnienie wiedzy i znaczenia przetwórstwa lokalnego w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie rozwiązań hiszpańskich.

Udział w wyjeździe studyjnym ułatwi wymianę doświadczeń między uczestnikami i będzie miało charakter  komplementarny co spowodować może rozwój przetwórstwa w tym zakresie. Realizacja celu projektu poprzez nabycie nowych umiejętności w zakresie lokalnego przetwórstwa pozwoli na zdobywanie wiedzy o możliwościach podejmowania działalności, które wpływają na konkurencyjność obszarów wiejskich.  Aktywność oparta na lokalnych zasobach  jest elementem zrównoważonego rozwoju i stanowi szansę na dywersyfikację działalności rolniczej i specjalizację wielu gospodarstw rolnych. W związku z uczestnictwem w projekcie osób z różnych części kraju nastąpi wymiana doświadczeń i nabycie umiejętności praktycznych w zakresie nowych kierunków działalności gospodarczej i przeniesienie najlepszych rozwiązań technologicznych, marketingowych, promocyjnych na grunt Polski budując  nową jakość dla wartości produktów lokalnych.   

Formy realizacji operacji: wyjazd studyjny

Grupą docelową

 • Rolnicy/sadownicy specjalizujący się w produkcji jabłek- zajmujący się produkcją sadowniczą
 • osoby/podmioty zajmujące się przetwórstwem owoców
 • producenci cydru/jabłecznika
 • przedstawiciele organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich tj. LGD
 • przedstawiciele organizacji branżowych związanych z sadownictwem/przetwórstwem 


News z 6.08.2019 r. - zobacz

„Pod znakiem jabłecznika-dobre praktyki przetwórstwa owoców w UE” - zaproszenie na wyjazd studyjny

Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym do Hiszpanii w ramach projektu „Pod znakiem jabłecznika-dobre praktyki przetwórstwa owoców w UE”.

Wyjazd zostanie zorganizowany w dniach 25-30 września 2019 roku przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” oraz Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z obszaru całej Polski reprezentujące następujące grupy osób:

 • rolnicy/sadownicy specjalizujący się w produkcji jabłek- zajmujący się produkcją sadowniczą
 • osoby/podmioty zajmujące się przetwórstwem owoców
 • producenci cydru/jabłecznika
 • przedstawiciele organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich tj. LGD
 • przedstawiciele organizacji branżowych związanych z sadownictwem/przetwórstwem 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do dnia 28 sierpnia br. do godz. 16.00  na adres: wioletta.wilkos@zacydrowani.pl , Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru, Mikołajówka 11, 23-250 Urzędów. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru tj. www.zacydrowani.pl oraz partnerów www.klj.org.pl, www.lgdkozienice.pl, www.winnicawieczorkow.pl.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Wioletta Wilkos, tel.  +48 608 635 477

Celem wyjazdu studyjnego jest upowszechnienie wiedzy i znaczenia przetwórstwa lokalnego w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie rozwiązań hiszpańskich.

Wyjazd studyjny pozwoli na:

 • poznanie dobrych praktyk w zakresie przetwórstwa lokalnego w Hiszpanii bazującego na przetwórstwie jabłek ( spotkania w zakładach przetwórczych, sadach, spotkania z przedstawicielami organizacji branżowych, udział w Salón Internacional de les Sidres de Gala (SISGA) w Gijon),
 • podniesienie i upowszechnienie aktualnej wiedzy na temat funkcjonowania inicjatyw zwiększających konkurencyjność obszarów wiejskich
 • podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie nowych kierunków działalności pozarolniczej na przykładzie przetwórstwa lokalnego w Hiszpanii.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy


News z dnia 8.10.2019 r. - zobacz

 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009