Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Marka lokalna szansą rozwoju obszarów wiejskich

Partner wiodący: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krasnystaw Plus z siedzibą w Krasnymstawie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Krajna Złotowska”, Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo Ducha Gór” oraz Stowarzyszeniem „Między Wisłą a Kampinosem”.

Realizacja operacji rozpoczyna się w 01 czerwca 2019r. i kończy się 31 października 2019r.

Kwota dofinansowania: 72 990,04 zł

Celem operacji jest wzmocnienie współpracy w obszarze działań Lokalnych Grup Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez stworzenie innowacyjnej platformy współpracy-partnerstwa w zakresie sieciowania Marki Lokalnej.

Celem nadrzędnym operacji jest propagowanie i promocja lokalnej przedsiębiorczości, przetwórstwa produktów rolnych, lokalnych produktów i usług pod Marką Lokalną jako sposobu na przyspieszenie rozwoju słabo rozwiniętych obszarów wiejskich. Osiągnięcie celu pozwoli na rozwój i zacieśnienie współpracy na rzecz polityki zrównoważonego rozwoju lokalnego w poszczególnych regionach oraz poprawy jakości życia mieszkańców z obszarów wiejskich objętych działaniem LGD w latach 2019-2020.

Formy realizacji operacji:  2 wyjazdy studyjne na obszar LGD Partnerstwo Ducha Gór (woj. dolnośląskie) i na obszar Stowarzyszenia LGD „Między Wisłą a Kampinosem” (woj. mazowieckie).

Operacja skierowana jest do:  przedstawicieli zarządów, pracowników biura, wytwórców zainteresowanych marką lokalną, koordynatorów gminnych, członków rad oceniających wnioski oraz członków stowarzyszeń, KGW, lokalnych liderów, osób z grup defaworyzowanych, lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli sektora społecznego i publicznego z obszaru LGD. W realizacji operacji weźmie udział 80 osób z obszaru działania partnerów KSOW.

Długoterminowe efekty to zbudowanie partnerstwa celem tworzenia projektów aktywizujących, promujących i upowszechniających wiedzę o wzmocnieniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w zakresie sieciowania Marki Lokalnej jako systemu opartego na partycypacji partnerów terytorialnych. Zwiększenie zainteresowania producentów rolnych w zakresie tworzenia wspólnych struktur handlowych tj. Kluby Zakupowe, Grupy Producenckie, Inkubatory Przetwórstwa Lokalnego, Kooperatywy Spożywcze w ramach wspólnej Marki Lokalnej.

Realizacja operacji przyczyni się do aktywizacji mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i kreatywnie wpłynie na inicjowanie źródeł dodatkowych dochodów oraz tworzenie dodatkowych miejsc pracy przez ich mieszkańców. Długoterminowe efekty to zbudowanie partnerstwa celem tworzenia projektów aktywizujących, promujących i upowszechniających wiedzę o wzmocnieniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w zakresie sieciowania Marki Lokalnej jako systemu opartego na partycypacji partnerów terytorialnych. Zwiększenie zainteresowania producentów rolnych w zakresie tworzenia wspólnych struktur handlowych tj. Kluby Zakupowe, Grupy Producenckie, Inkubatory Przetwórstwa Lokalnego, Kooperatywy Spożywcze w ramach wspólnej Marki Lokalnej.

Więcej informacji o projekcie na stronie Partnera KSOW: www.lgdkrasnystaw.pl

&nb


News z dnia 23.10.2019 r. - zobacz

News z dnia 17.09.2019 r. - zobacz

News z dnia 21.08.2019 r. - zobacz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009