Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Efektywność ekonomiczna scaleń gruntów w Polsce

Partner wiodący: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja z siedzibą w Krakowie  

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 15 marca 2019 r. i kończy się w dniu 15 października 2019 r.

Kwota dofinansowania: 97 787,93 zł

Celem głównym projektu jest pogłębiona naukowa analiza i ocena efektywności scaleń gruntów w Polsce zrealizowanych w ramach funduszy europejskich. Analizy i ocena prowadzone będą przy użyciu innowacyjnych metod informatycznych umożliwiających zarówno szybkie, jak i dokładne uzyskiwanie informacji o ekonomicznych efektach zrealizowanych prac scaleniowych. Innowacyjność operacji polegała będzie na zastosowaniu unikalnych, zaawansowanych autorskich metod analitycznych.

W efekcie uzyskana zostanie szczegółowa analiza i ocena efektów zmian układu działek oraz sieci dróg transportu rolnego na obszarze wybranych 10 obiektów scaleniowych na przykładzie 6 województw (alfabetycznie): dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego i śląskiego.

Formy realizacji operacji: Szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie, Publikacja/ materiał drukowany, Analiza/ ekspertyza/ badanie,  Informacje i publikacje w Internecie, Inne

Operacja skierowana jest do:

  • około 1 tys. gmin, w których nie realizowano dotychczas prac scaleniowych,
  • 314 starostw powiatowych, do których zadań ustawowych należy prowadzenie scaleń i realizacja zagospodarowania poscaleniowego,
  • 16 urzędów marszałkowskich i wojewódzkich zaangażowanych pośrednio w nadzór nad pracami scaleniowymi,
  • 13 biur geodezji i terenów rolnych – jednostek marszałków województw – wykonujących w imieniu starostów prace scaleniowe.

Ponadto grupę docelową stanowią potencjalni uczestnicy postępowań scaleniowych, jak 16 Oddziałów Regionalnych KOWR, 16 Oddziałów Terenowych Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz przede wszystkim rolników i właścicieli gruntów, których liczba jest trudna do oszacowania.


News z 27.09.2019 r. - zobacz

Zaproszenie na seminarium

Zapraszamy do udziału w seminarium podsumowującym projekt „Efektywność ekonomiczna scaleń gruntów w Polsce”. Wykonawcą projektu są eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

W gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) organizowane jest 18.10.2019 r. seminarium prezentujące wyniki projektu „Efektywność ekonomiczna scaleń gruntów w Polsce”. Wydarzenie odbędzie się w sali Wzorcownia (V p), wejście od ul. Wspólnej 30. Przy wejściu do gmachu MRiRW konieczne będzie okazanie dokumentu tożsamości.

Udział w seminarium jest bezpłatny, natomiast uczestnicy ponoszą koszty dojazdu. Organizatorzy zapewniają wyżywienie.

Formularz rejestracyjny, który prosimy wypełnić najpóźniej do dnia 02.10.2019 r., znajduje się na stronie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pod adresem https://scalenia.urk.edu.pl,

Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie pytań można kontaktować się z organizatorem poprzez e-mail scalenia@urk.edu.pl lub telefonicznie  +12-662 45 03.


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009