Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wspólne inicjatywy

Konsekwencją zapisów porozumienia między polską a węgierską siecią obszarów wiejskich był udział partnerów węgierskich w Targach Agrotravel w Kielcach w dniach 15-17.04.2011 r. i organizacja wspólnej polsko-slowacko-wegierskiej konferencji na temat OZE w Miszkolcu w dniach 28-29.04 br.


AGROTRAVEL – Kielce, 15-17.04.2011 r.

Na zaproszenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce w tegorocznym AGROTRAVEL 2011 wzięła udział liczna delegacja przedstawicieli sieci węgierskiej. Węgry były Krajem Partnerskim III edycji Targów co było podkreśleniem wagi jakie obie sieci przygadają do wzajemnej współpracy.  

W Targach Agrotravel ze strony Węgierskiej wzięli udział m.in. – dr László Csizmadia, Prezydent Węgierskiego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi i Turystyki,  Andrea Szabadkai – Członek Zarządu MNVH (Wegierskiej Sieci Obszarów Wiejskich), Mikos Maácz – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w węgierskim Ministerstwie Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Agnes Kiss – Naczelnik Stałego Sekretariatu MNVH.

Na stoisku węgierskiej sieci można było degustować regionalne przysmaki takie jak sery, salami czy też potrawy z papryki. oraz zapoznać się
z działalnością ludowych artystów i rzemieślników.

Węgierskie stoisko odwiedził pan Jarosław Wojtowicz, Podsekretarz Stanu w MRiRW co było również okazja do dwustronnych rozmów na temat współpracy jaka ma miejsce miedzy obydwoma krajami w zakresie agroturystyki i turystyki wiejskiej. O wymianie doświadczeń pomiędzy polskimi i węgierskimi Lokalnymi Grupami Działania rozmawiali również  Paweł Pacek i Miklos Maácz.


Konferencja na temat odnawialnych źródeł energii – Miszkolc, 28-29.04.2011 r.

Tematyka OZE jest jednym z priorytetów węgierskiego przewodnictwa
w Radzie UE w pierwszej połowie br. Dla Polski jest to również bardzo ważne zagadnienie stad też już na etapie konstruowania porozumienia pomiędzy węgierską i polską siecią obszarów wiejskich powstała idea organizacji wspólnej konferencji w tym zakresie.

W polsko – słowacko – węgierskiej Konferencji w Miszkolcu wzięła udział delegacja ekspertów z MRiRW i instytucji zajmujących się energia odnawialną na czele z panem Jarosławem Wojtowiczem, Podsekretarzem Stanu w MRiRW. Skład polskiej delegacji uzupełniali: Paweł Pacek, z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW reprezentujący KSOW oraz prelegenci: Elżbieta Czerniakowska-Bojko z Departamentu Rynków Rolnych MRiRW, Ryszard Gajewski, Prezes Zarządu Polskiej Izby Biomasy, Grzegorz Brodziak Prezes Zarządu firmy POLDANOR S.A., Anna Oniszk-Popławska z Instytutu Energetyki Odnawialnej i dr inż. Mariusz Matyka z Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Konferencję wspólnie otworzyli pan wiceminister Jarosław Wojtowicz oraz Zsolt Németh, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Obszarów Wiejskich Węgier. Obaj ministrowie podkreślili rolę wykorzystywania surowców pochodzących z produkcji rolniczej na potrzeby energetyczne jako ważnego elementu bezpieczeństwa energetycznego państwa jak i dywersyfikacji źródeł dochodu na obszarach wiejskich.

Elementem Konferencji była wizyta studyjna, podczas której uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia gospodarstwa kwiatowego ogrzewanego wodą ze źródła geotermalnego, biogazowi przy dużym gospodarstwie hodowli bydła oraz plantacji roślin energetycznych.

Powrót

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009