Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych w UE i krajach trzecich

Głównym celem realizowanych kampanii promocyjnych i informacyjnych w odniesieniu do produktów rolno-spożywczych pochodzących z UE jest doprowadzenie do wzrostu popytu na produkty objęte wsparciem poprzez m.in. zachęcenie do ich konsumpcji, wzmacnianie wizerunku produktów w oczach konsumentów, a także wskazywanie konsumentom, że poszczególne produkty mają określone cechy oraz zalety gwarantujące ich wysoką jakość.

Obecnie w Polsce kontynuowane są następujące kampanie promocyjne i informacyjne:

 • „Europejskie jabłka dwukolorowe” – 3-letnia kampania promocyjno-informacyjna, dotycząca europejskich jabłek dwukolorowych, realizowana na rynku chińskim i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, z budżetem wynoszącym 5 mln EUR;
 • „Trade Milk” – 3-letnia kampania informacyjno-promocyjna, dotycząca mleczek smakowych, mleka w proszku, jogurtów, serów żółtych dojrzewających, realizowana na rynku chińskim
  i rosyjskim, z budżetem w wysokości 1,9 mln EUR.
 • "Gwarancja jakości QAFP” – 3-letnia kampania informacyjna, dotycząca kulinarnego mięsa wieprzowego oraz wędlin, wyprodukowanych w ramach Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP, realizowana na rynku polskim, z budżetem wynoszącym 3 mln EUR;
 • „Tradycja i jakość europejskiego mięsa” – 3-letnia kampania informacyjno-promocyjna, dotycząca świeżego, schłodzonego lub mrożonego mięsa wołowego i wieprzowego oraz przetworów spożywczych wytworzonych na bazie tych produktów, realizowana na rynku Korei Południowej, Wietnamu i USA, z budżetem w wysokości 5 mln EUR;
 • „Europejskie mięso – tradycja, jakość i smak” – 3-letnia kampania informacyjno- promocyjna, dotycząca świeżego, schłodzonego lub mrożonego mięsa i jego przetworów (w tym świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny, wieprzowiny i drobiu wysokiej jakości), realizowana na rynku rosyjskim, chińskim i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, o łącznym budżecie wynoszącym 4,8 mln EUR;
 • „Trzy znaki smaku” – 3-letnia kampania informacyjna na temat europejskiego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, przygotowana przez ARR i realizowana na rynku polskim, z budżetem wynoszącym 3,9 mln EUR;
 • "Mam kota na punkcie mleka” – 3-letnia kampania promocyjno-informacyjna, dotycząca mleka i produktów mlecznych, realizowana na rynku polskim, z budżetem w wysokości
  2,4 mln EUR;
 • „QMP – wołowina zawsze dobra” – 3-letnia kampania informacyjno-promocyjna, dotycząca wołowiny produkowanej w systemie Quality Meat Program (QMP), realizowana na rynku polskim, z budżetem wynoszącym 1,7 mln EUR;
 • "Makarony Europy” – 3-letnia kampania promocyjno-informacyjna, dotycząca makaronów, realizowana na rynku ukraińskim, z budżetem w wysokości 3 mln EUR;
 • „Jabłka każdego dnia” – 3-letnia kampania informacyjno-promocyjna, dotycząca jabłek, realizowana na rynku rosyjskim i ukraińskim, z budżetem wynoszącym 4 mln EUR;

Współfinansowane przez UE (do 50%) działania promocyjno-informacyjne to m.in.: działania public relations, udział w targach, organizacja szkoleń, rozpowszechnianie informacji o unijnych systemach jakości i etykietowania, a także produkcja i emisja reklam telewizyjnych i radiowych. Natomiast 60% dofinansowanie ma miejsce w przypadku kampanii promujących spożycie owoców i warzyw przez dzieci, czy też zawierające informacje na temat zagrożeń płynących z nadmiernego spożywania alkoholu. Kampanie promocyjne mogą być realizowane w okresie minimum jednego roku, a maksymalnie trzech lat, oddzielnie na rynku unijnym oraz na rynkach krajów nienależących do UE.

Pod koniec stycznia 2015 r. podpisane zostały umowy na realizację 4 nowych kampanii, tj.:

 • „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców” – 3-letnia kampania promocyjno-informacyjna, dotycząca owoców jagodowych (truskawek, malin, porzeczek, borówek), realizowana na rynkach: szwedzkim, fińskim, austriackim, czeskim i polskim, z budżetem wynoszącym
  4 mln EUR;
 • „Soki i musy – witaminy w wygodnej formie” – 3-letnia kampania promocyjno-informacyjna, dotycząca soków i musów owocowych oraz warzywnych, realizowana na rynkach: litewskim, czeskim, słowackim, rumuńskim i polskim, z budżetem w wysokości 5 mln EUR;
 • „EKOEUROPA – jakość i tradycja” – 3-letnia kampania promocyjno-informacyjna, dotycząca produktów rolnictwa ekologicznego (w tym owoców, warzyw, przetworów owocowo-warzywnych, mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego oraz ich przetworów), realizowana na rynku amerykańskim, japońskim i singapurskim, z budżetem wynoszącym
  1,7 mln EUR;
 • „Zasmakuj w Europie” – 3-letnia kampania promocyjno-informacyjna, dotycząca mięsa wołowego (świeżego, schłodzonego lub mrożonego oraz przetworów na jego bazie), realizowana na rynku tureckim, z budżetem wynoszącym 876 tys. EUR.

Wszystkie cztery kampanie wdrażane będą przez okres 3 lat, a ich łączny budżet wynosi 11,6 mln EUR. Ponadto w listopadzie 2014 r. Agencja Rynku Rolnego (ARR), która uczestniczy w realizacji działań wspierających promocję produktów rolno-spożywczych w kraju oraz za granicą, zgłosiła do akceptacji Komisji Europejskiej kolejnych 7 programów promocyjnych i/lub informacyjnych:

 • „Smaki z natury” (dotyczący promocji świeżych i przetworzonych owoców i warzyw, produktów mleczarskich, a także mięsa drobiowego wysokiej jakości),
 • „Europejski drób – w jakości siła” (dotyczący promocji mięsa drobiowego wysokiej jakości),        
 • „Pokochaj olej rzepakowy” (dotyczący promocji oleju rzepakowego),
 • „Smaki Europy – jakość i tradycja” (dotyczący promocji świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny i wieprzowiny oraz przetworów wyprodukowanych na ich bazie, mięsa drobiowego wysokiej jakości, a także świeżych i przetworzonych owoców i warzyw),
 • „Rozsmakuj się w Europie” (dotyczący promocji świeżej, schłodzonej lub mrożonej wieprzowiny oraz produktów wytworzonych na jej bazie),
 • „Smak jakości i tradycji prosto z Europy” (dotyczący promocji świeżej, schłodzonej lub mrożonej wieprzowiny i wołowiny oraz przetworów wyprodukowanych na ich bazie),
 • „Kampania promocyjno-informacyjna masła i serów”.

Łączny budżet ww. programów wynosi blisko 20 mln EUR. Kraje objęte działaniami promocyjnymi to: Polska, Słowacja, Japonia, Kanada, Chiny, Białoruś, Singapur, Tajwan, Nowa Zelandia, Filipiny, Kazachstan, Algieria, Wietnam, Republika Południowej Afryki, Maroko oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie ww. programów zostanie przedstawione do końca kwietnia 2015 r.

Od początku akcesji Polski do UE do końca grudnia 2014 r. ARR na realizację 29 kampanii promocyjnych i/lub informacyjnych udzieliła organizacjom branżowym lub międzybranżowym wsparcia w łącznej kwocie 182,4 mln zł, z tego 110,7 mln zł pochodziło z budżetu UE, a 71,7 mln zł – z budżetu krajowego.

Opracowanie: SAEPR/FAPA

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009