Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek mleka i produktów mleczarskich

Pierwsze zwyżki cen skupu mleka w UE w 2016 roku

27.10.2016

Spadkowy tren cen skupu na unijnym rynku mleka obserwowany był praktycznie od początku 2014 roku. Z czasem zniżki przybrały na sile. Krótkotrwałe odwrócenie dynamiki tego zjawiska obserwowane było w drugiej połowie 2015 roku. W 2016 roku ceny powróciły jednak na trend spadkowy. Dane Komisji Europejskiej wskazują że średnie ceny skupu w pierwszym kwartale 2016 roku spadały bardzo dynamicznie, co było m.in. następstwem ograniczenia popytu światowego na przetwory mleczne przy globalnej nadprodukcji. Spadki te utrzymały się także w drugim kwartale bieżącego roku, a w czerwcu średnia ważona cena skupu mleka w UE była niższa o 14,2% niż w analogicznym okre­sie 2015 roku. W lipcu było stabilnie, a w sierpniu nastąpił 3% wzrost cen skupu mleka w UE w skali miesięcznej, kolejna zwyżka (+2,2%) odnotowana została we wrześniu. Na taki stan rzeczy wpływ miało wiele czynników, niemniej jednak wśród najważniejszych z nich należy wymienić rosnące ceny wszystkich podstawowych artykułów mleczarskich, a zwłaszcza cen masła (w związku z szybko zmniejszającymi się zapasami i rosnącym popytem wewnątrzwspólnotowym), a także działania UE promujące zmniejszanie produkcji mleczarskiej, które w dłuższym okresie mają za zadanie wspierać wejście rynku mleka i produktów mleczarskich we wzrostową fazę cyklu.

W dziewiątym miesiącu bieżącego roku za mleko we Wspólnocie rolnicy otrzy­mywali przeciętnie 26,99 EUR/100 kg, w dawnej  Piętnastce stawki były nieco większe: średnio 27,43 EUR/100 kg. Niższe ceny skupu od­notowano w trzynastce nowych państw członkowskich (średnio 24,33 EUR/100 kg). W dalszym ciągu ceny skupu mleka w państwach UE na ogół były na znacznie niższym poziomie niż przed rokiem (średnio o ok. 10%). Spośród istotnych producentów, ceny skupu 100 kg mleka w Niemczech – 24,3 EUR - były niższe niż rok wcześniej o ponad 14%, zniżkę rzędu 8% odnotowano w Holandii (do 26,25 EUR/100 kg). We Francji na­tomiast ceny skupu mleka były we wrześniu 2016 r. o 10% niższe  niż  w  tym  samym okresie  ubiegłego roku (30,3 EUR/100 kg).  Największą  zniżkę  ceny skupu mleka w skali roku zaobserwowano w Wielkiej Brytanii, gdzie tempo spadku wynosiło aż 22,5%. Dynamiczne spadki odnotowano także w innych mniej i bardziej istotnych krajach UE pod względem produkcji mleka. W Polsce odnotowano w tym okresie 5% spadek ceny skupu mleka w skali roku do wartości 25,2 EUR/100 kg, która była o 1% wyższa niż przed miesiącem.

Adam Bugała FAMMU/FAPA

 

Słowa kluczowe : mlekoceny skupusurowiecwzrostnotowaniaUE


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009