Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Celem głównym operacji jest podniesienie wiedzy i świadomości wśród uczestników operacji o potencjale ekonomicznym tkwiącym w zjawisku drugich domów i sposobach wykorzystania go dla celu poprawy dochodów i zatrudnienia na wsi, a także w konsekwencji wykorzystanie tej wiedzy do dalszego jej upowszechniania (publikacje, raporty, szkolenia, warsztaty itp.) i podejmowania realnych przedsięwzięć gospodarczych.

Uczestnicy wizyty studyjnej zapoznają się z przykładami innowacyjnych rozwiązań i inicjatyw stosowanych w Finlandii. Finlandia dysponuje całą gamą sprawdzonych rozwiązań, dobrych praktyk i odnoszących sukces inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości, które wykorzystują potencjał ekonomiczny tkwiący w drugich domach. W Finlandii stosuje się jedne z najlepszych metod dot. wiązania popytu (ze strony właścicieli drugich domów na różnorodne lokalne dobra i usługi) ze stroną podażową, a więc miejscowymi rolnikami, handlowcami i usługodawcami. Wizyta odbędzie się w regionie Południowa Sawonia położona w najbardziej popularnej z punktu widzenia turystyki drugich domów krainie Fińskiego Pojezierza. Uczestnicy odwiedzą kilka typowych rekreacyjno-wypoczynkowych gmin z dużą liczbą drugich domów (m.in. Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Sulkava, Puumala). Fińska specyfika, tu rozumiana głównie w wymiarze przestrzennym – rozproszenia, peryferyjności może mieć szczególną wartość we wdrażaniu pewnych rozwiązań w gminach peryferyjnych w Polsce o podobnej charakterystyce przestrzenno-ludnościowej i podobnych barierach rozwojowych. Wizyta studyjna jest bez wątpienia formą wsparcia transferu wiedzy ze strony fińskich interesariuszy do polskich uczestników wizyty, ale i transferu innowacji biorąc pod uwagę fakt, że co najmniej część z prezentowanych rozwiązań organizacyjnych/formalnych, przykładów inicjatyw biznesowych czy dobrych praktyk będą dla polskich odbiorców działaniami innowacyjnymi niestosowanymi do tej pory w na obszarach wiejskich Polski.

Grupę docelową stanowić będą osoby reprezentujące trzy środowiska: 1. Naukowe, w którym znajdą się badacze podejmujący problematykę przedsiębiorczości, tworzenia miejsc pracy i alternatywnych źródeł dochodu ludności wiejskiej; 2. Administracji lokalnej; oraz 3. Organizacji pozarządowych, z przedstawicielami stowarzyszeń i LGD (…) 6 województw (lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego), a w nich gmin które borykają się z poważnymi problemami demograficznymi (depopulacją, starzeniem, emigracją młodych) i ekonomicznymi (słabością lokalnego rynku pracy, m.in. monofunkcyjnością gospodarki), ale w których jednocześnie skala i dynamika zjawiska drugich domów jest wysoka. Dzięki wzrostowi świadomości na temat zjawiska drugich domów możliwe będzie ukierunkowane i racjonalne wsparcie działań podejmowanych przez miejscową ludność a mających na celu wykorzystanie potencjału drugich domów na bardziej wymierne efekty ekonomiczne dla ludności wsi. Wybór grupy docelowej umożliwi wymianę wiedzy pomiędzy nauką i praktyką w oparciu o fińskie doświadczenia w tym zakresie.

Ponadto efektem wizyty studyjnej będzie przygotowanie katalogu zawierającego spis dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań biznesowych stosowanych w Finlandii, które będzie można wykorzystać na obszarach wiejskich Polski, a także artykułów naukowych podsumowujących wizytę co zapewni szerokie upowszechnianie uzyskanej podczas wizyty studyjnej wiedzy i promocję dobrych praktyk stosowanych w Finlandii wśród mieszkańców obszarów wiejskich.

Partner zrezygnował z realizacji projektu.


 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009