Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Konkurs AGROLIGA 2020 i 2021 – etap wojewódzki

Partner wiodący: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Operacja realizowana będzie z udziałem czterech dodatkowych partnerów KSOW: Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Realizacja operacji rozpoczyna się: w dniu 01 kwietnia 2020 r. i kończy się w dniu 31 października 2021 r.

Kwota dofinansowania:  703 294,44 zł  

Celem operacji jest przekaz informacji dla mieszkańców wsi i obszarów wiejskich o możliwościach rozwoju, wdrażanych inicjatywach i projektach realizowanych na obszarach wiejskich. Podkreślenie i wyróżnienie gospodarstw i firm z branży rolnej, które funkcjonują i działają na rynku regionalnym, spowoduje wyraźny wzrost zainteresowania i ożywienia rozwoju obszarów wiejs

  • uczestnicy seminariów oraz mieszkańcy obszarów wiejskich centralnej, północno-zachodniej i północno-wschodniej Polski, dzięki uczestnictwu oraz informacjom i publikacjom zawartych w internecie i prasie na temat konkursu, zdobędą wiedzę o zarządzaniu i rozwoju sektora rolnego, co przyczyni się do podniesienia jakości realizacji Programu. Prezentacja osiągnięć uczestników konkursu będzie doskonałą promocją rozwoju obszarów wiejskich i promowaniem wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

Formy realizacji operacji: Seminarium, Prasa, Konkurs, informacje i publikacje w internecie

Operacja skierowana jest do:

  • rolników, właścicieli gospodarstw rolnych oraz przedstawicieli firm z otoczenia rolnictwa, którzy będą uczestniczyć w konkursie. Wnioskodawca i każdy z partnerów wnioskodawcy, na obszarze swojego województwa, przeprowadza ocenę i spośród zgłoszonych kandydatów w kategorii gospodarstw i firm typuje 6 gospodarstw oraz 6 firm jako uczestników konkursu. Łącznie w pięciu województwach wytypowanych zostanie 60 uczestników konkursów (5*12).
  • uczestników pięciu odrębnych seminariów – gale podsumowujące konkurs Agroliga w poszczególnych województwach (zachodniopomorskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie), tj.: rolników, właścicieli i przedstawicieli firm z otoczenia rolnictwa, mieszkańców obszarów wiejskich, uczestników konkursu z lat ubiegłych, doradców rolniczych, przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych, przedstawicieli instytucji działających na rzecz rolnictwa, przedstawicieli mediów.


Rusza nowa edycja konkursu AGROLIGA 2020

News z 13.08.2020 r. - zobacz

Corocznie, od 27 lat organizowany jest konkurs AGROLIGA. To prestiżowe przedsięwzięcie ma ogromne znaczenie w upowszechnianiu przedsiębiorczości i nowoczesnych technologii produkcyjnych w rolnictwie. Uczestnicy konkursu to awangarda pomysłowości i kreatywności w poszukiwaniu nowych konkurencyjnych rozwiązań.

Konkurs AGROLIGA pozwala na prezentację dorobku rolnictwa i firm funkcjonujących w tym  obszarze z terenu poszczególnych województw. Laureatami wojewódzkimi są rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy wyróżniają się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi, rozwijają swoją działalność przy pomocy funduszy unijnych oraz wykazują zaangażowanie w życie lokalnej społeczności.

Współzawodnictwo w AGROLIDZE to także olbrzymia reklama, która w obecnych warunkach gospodarczych jest niebywale istotnym sposobem na przekazywanie informacji handlowych o gospodarstwie lub przedsiębiorstwie.

Wojewódzki etap konkursu organizowany jest przez wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, natomiast etap krajowy przez Redakcję Audycji Programu 1 TVP i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesów: TVP S.A., ARiMR, KOWR i KRUS.

Wizytacje gospodarstw i firm przez komisje konkursowe rozpoczną się w drugiej dekadzie sierpnia.

Uczestnicy do konkursu mogą być zgłaszani przez doradców rolnych Ośrodków Doradztwa Rolniczego, poprzez wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

Przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego w obu ocenianych kategoriach komisja weźmie pod uwagę również: bezpieczeństwo pracy oraz estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy.

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!          

Zobacz, jak wyglądają regionalne etapy konkursu, organizowane przez:

  • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach  - pobierz
  • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie – zobacz
  • Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie - zobacz
  • Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie - zobacz
  • Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie – zobacz  

Za treść merytoryczną odpowiada Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.


News z 10.09.2020 r. - zaproszenie na seminarium podsumowujące Konkurs AGROLIGA 2020 – etap wojewódzki
News z 18.09.2020 r. Zaproszenie na seminarium podsumowujące Konkurs AGROLIGA 2020 – etap wojewódzki

News z 22.09.2020 r. - Zaproszenie na rozstrzygnięcie konkursu Agroliga 2020 w województwie podlaskim


News z 23.09.2020 r. -Zaproszenie na seminarium podsumowujące Konkurs AGROLIGA 2020 w województwie mazowieckim


News z 30.09.2020 r. -Zaproszenie na seminarium podsumowujące Konkurs AGROLIGA 2020 w województwie zachodniopomorskim


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009