Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Współpraca i transfer wiedzy podstawą rozwoju przedsiębiorczości

Partner wiodący: Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny – Park Spółdzielczy w Płońsku

Partnerzy dodatkowi: Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 1 maja 2019 r. i kończy się w dniu 31 października 2019 r.  

Kwota dofinansowania: 167 170,00 PLN

Celem operacji jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i powstawania nowych firm na obszarach wiejskich poprzez transfer wiedzy w zakresie generowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, także nowych modeli biznesowych w sektorach związanych
z rolnictwem wśród studentów ostatnich lat kierunków rolniczych.

Celami szczegółowymi są:

  • upowszechnienie wiedzy i rozwój kompetencji związanych z generowaniem innowacyjnych rozwiązań (z wykorzystaniem wiedzy profesjonalnej) i zarządzaniem projektami innowacyjnymi poprzez szkolenia i warsztaty;
  • rozwój kompetencji związanych ze współpracą poprzez współpracę projektową w ramach warsztatów;
  • upowszechnienie wiedzy o nowych modelach biznesowych i zmiana postaw poprzez szkolenia i prezentację dobrych praktyk z krajów Unii Europejskiej;
  • upowszechnienie wiedzy o systemie wsparcia dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych (w zakresie wsparcia instytucjonalnego, mentorskiego, finansowego itp.).

 

Planowane formy realizacji operacji:

Szkolenia, których celem będzie przekazanie informacji, poszerzenie wiedzy oraz wyjaśnienie kwestii niejasnych m.in. w zakresie pojęć innowacji, generowania i zarzadzania projektami innowacyjnymi, komercjalizacji wyników badań, innowacyjnych modeli biznesowych.

Warsztaty, które umożliwią rozwój umiejętności współpracy w formie projektowej, niezbędnych dla generowania i rozwoju projektów innowacyjnych.

Wizyta studyjna w jednym z krajów skandynawskich stwarzająca możliwość poznania dobrych praktyk, efektów zastosowania poznanych wcześniej mechanizmów i narzędzi. Dla instytucji zaangażowanych w realizację projektu wizyta studyjna stworzy możliwość zapoznania się ze sposobem funkcjonowania różnych instytucji proinnowacyjnych
w kraju o wysokim poziomie wspierania rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości oraz nawiązania współpracy na rzecz transferu dobrych praktyk w tym zakresie do Polski.

Operacja skierowana jest do:

studentów ostatnich lat studiów oraz słuchaczy studiów doktoranckich kierunków rolniczych
i związanych z rolnictwem z województwa mazowieckiego warmińsko- mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego


Partner Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny - Park Spółdzielczy w Płońsku zrezygnował z podpisania umowy nr KSOW/3/2019/054

 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009