Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

"Wsparcie rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości z uwzględnieniem możliwości i problemów wynikających ze zmian społeczno-demograficznych, w tym napływu mieszkańców z terenów miejskich"

Partner KSOW: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 19 lutego 2019 r. i kończy się w dniu 31 października 2019 r.

Kwota dofinansowania: 165 750,00 zł 

Celem operacji jest wsparcie rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości na obszarze realizacji operacji poprzez zastosowanie kaskadowego modelu przekazywania wiedzy i dobrych praktyk.

Formy realizacji operacji: Szkolenie, Wyjazd studyjny oraz publikacja

Operacja skierowana jest do przedstawicieli:

  • doradztwa rolniczego
  • lokalnych grup działania
  • samorządów lokalnych (JST)
  • organizacji pozarządowych
  • instytucji z otoczenia rolnictwa


 News z dnia 18.09.2019 r. - zobacz


News z 13.11.2019 r. - zobacz

Zapraszamy do zapoznania się z treścią publikacji przygotowanej przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach operacji KSOW „Wsparcie rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości z uwzględnieniem możliwości i problemów  wynikających ze zmian społeczno-demograficznych, w tym napływu mieszkańców z terenów miejskich.”

Operacja została zrealizowana wspólnie z partnerami KSOW – Lokalnymi Gru­pami Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” i  „Trakt Piastów” oraz „Sto­warzyszeniem Edukacji Rolniczej i Leśnej Europea Polska” i zawierała  wyjazd studyjny, szkolenia oraz publikację.

Podczas wyjazdu studyjnego do wschodniej Finlandii, do rejonu Północnej Karelii, uczestnicy mogli zapoznać się z dobrymi praktykami rozwoju przedsiębiorczości na terenach  wyludniających  i starzejących się.    

Publikacja zawiera część ogólną dotyczącą przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz część  pokazującą dobre praktyki z Finlandii. W części ogólnej znajdują się  następujące bloki tematyczne:

  • Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich w Polsce, szanse i zagrożenia.
  • Sprzedaż bezpośrednia.
  • Możliwości finansowanie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
  • Udział przedsiębiorców w realizacji projektów z  wykorzystaniem działania M16 Współpraca.
  • Rozwój lokalnej  przedsiębiorczości w ramach działań wspólnych gmin wchodzących w skład stowarzyszenia LGD.

Druga część zawiera opis dobrych praktyk  rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej w Finlandii, z którymi zapoznali się uczestnicy wyjazdu studyjnego,  wraz ze zdjęciami.

We wszystkich przykładach dobrych praktyk widoczna jest jedna wspólna prawidłowość – oprócz zapału i zaangażowania przedsiębiorcy pojawia się wsparcie zewnętrznych instytucji doradczych oraz samorządów i państwa, a często również Unii Europejskiej w ramach środków Leadera i innych.

Pobierz publikację


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009