Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

"Wielkie SER-wowanie" - Promocja serów, produktów mlecznych i innych, wytworzonych lokalnie, jako element zrównoważonego rozwoju gospodarstw farmerskich

Partner wiodący: Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i Zagrodowych

Realizacja operacji rozpoczyna się: w dniu 01 kwietnia 2019 r. i kończy się w dniu 20 października 2019 r.

Kwota dofinansowania:  102 726 zł

Celem głównym operacji jest wspieranie rozwoju w zakresie serowarstwa poprzez podnoszenie wiedzy i umiejętności w obszarze lokalnego przetwórstwa, zachęcanie do tworzenia partnerstw podejmujących wspólne innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie produkcji, promocji, certyfikacji i wprowadzania do obrotu regionalnej żywności wysokiej jakości.

Cele szczegółowe operacji:

  • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie małego przetwórstwa farmerskiego i zagrodowego u 40 osób.
  • Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie systemów jakości żywności i krótkich łańcuchów dostaw u 40 osób.
  • Zapoznanie 40 uczestników z innowacyjnymi rozwiązaniami w przetwórstwie mleka i wprowadzania do obrotu produktów mlecznych.
  • Pokazanie 40 uczestnikom możliwości tworzenia sieci kontaktów.
  • Wymiana wiedzy fachowej, umiejętności oraz dobrych praktyk pomiędzy podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich uczestniczącymi w warsztatach - 40 osób.
  • Wskazanie konsumentowi końcowemu bezpośredniego źródła sprzedaży produktów z gospodarstwa rolnego i małego przetwórstwa oraz innych usług i artykułów od rolników na stoiskach podczas targów „Wielkie SER-wowanie”.

Formy realizacji operacji: szkolenie, konferencja, targi i posty w Internecie.

Operacja skierowana jest do:

Grupą docelową szkolenia oraz konferencji są osoby które związane są zawodowo z wytwarzaniem serów i innych produktów w gospodarstwach rodzinnych lub też są zainteresowane rozwojem w tej branży - do 50 osób.

Grupę docelową targów stanowi każdy potencjalny nabywca produktów wytworzonych lokalnie. Zakłada się, iż ze względu na realizację wydarzenia we Wrocławiu jest to mieszkaniec województwa dolnośląskiego i ościennych, zainteresowany prawidłowym odżywianiem, zakupem produktów wytworzonych lokalnie i o wysokiej jakości potwierdzonej stosownym certyfikatem.

Grupę docelową publikacji w Internecie stanowi dowolny obywatel posługujący się językiem polskim, zainteresowany tematyką żywności wytworzonej lokalnie, rozwoju obszarów wiejskich, zakupu produktów lokalnych, ograniczenia negatywnego wpływu zjawiska globalizacji.


News z dnia 9.09.2019 r. - Zaproszenie na konferencję, szkolenie i targi realizowane w ramach projektu „Wielkie SER-wowanie”

 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009