Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wady i zalety systemowych rozwiązań wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji produktów o CHNP, CHOG i GTS w krajach UE

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 2 maja 2019 r. i kończy się w dniu 31 października 2019 r.

Kwota dofinansowania: 255 249,85 zł.

Celem operacji jest wskazanie wad i zalet systemowych rozwiązań wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji produktów o CHNP, CHOG i GTS w krajach UE jak również wymiana i poszerzenie wiedzy dotyczącej systemowych rozwiązań dotyczących wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji produktu regionalnego pochodzenia zwierzęcego w krajach UE. Realizacja zaplanowanego celu będzie możliwa dzięki wymianie wiedzy - wykładom oraz prezentacjom wygłaszanym przez naukowców, producentów, przedstawicieli jednostek certyfikujących oraz doradców ministerstwa rolnictwa i rolników z krajów UE. Ponadto operacja umożliwi zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem i marketingiem wybranych polskich produktów regionalnych i tradycyjnych pochodzenia zwierzęcego.

Formy realizacji operacji: Konferencja oraz publikacja

Pierwszy dzień konferencji obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • unijne i krajowe uwarunkowania prawne systemów certyfikacji jakości.
  • promocja systemów certyfikacji żywności wysokiej jakości w Polsce i UE

Drugi dzień konferencji obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • regionalne i tradycyjne produkty mięsne w Polsce i wybranych krajach UE;
  • regionalne i tradycyjne produkty mleczne w Polsce i UE.

Trzeci dzień konferencji:

  • dwie wizyty terenowe w gospodarstwach wytwarzających produkty regionalne.

Grupa docelowa operacji:

Grupy docelowa operacji ze strony polskiej to pracownicy naukowi jednostek badawczych (instytuty, uczelnie), aktywnych w sektorze rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących produktu regionalnego i wysokiej jakości produktów pochodzenia zwierzęcego. Dodatkowo w skład grupy ze strony polskiej i zagranicznej wchodzić będą przedstawiciele organizacji rolników i hodowców, służb doradczych, administracji rządowej i terytorialnej oraz samorządu, fundacji i jednostek certyfikujących zainteresowani poruszaną problematyką.

Planowane rezultaty:

Wymiana, pogłębienie i upowszechnienie wiedzy na temat systemowych rozwiązań wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji produktu regionalnego pochodzenia zwierzęcego w krajach UE. Publikacje z zakresu aktualnego stanu problematyki certyfikowanych produktów pochodzenia rolniczego w krajach UE, podkreślające znaczenie wytwarzania i rozpowszechniania tego rodzaju produktów nie tylko w promowaniu tradycyjnej żywności wysokiej jakości ale także w turystycznym popularyzowaniu i ekonomicznym wsparciu regionów, w których są przygotowywane.

 

 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009