Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

„Sprawny, aktywny, potrzebny – aktywizacja seniorów z gmin wiejskich na rzecz walki z wykluczeniem społecznym”

Partner: Gmina Dzierżoniów 

Realizacja operacji rozpoczyna się w 06.05.2019 r. i kończy się 31.10.2019 r.

Kwota dofinansowania: 56 269,20 zł

Cele operacji:

Głównym celem operacji jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zwiększenie intensywności ich współpracy i integracji oraz poznanie dobrych praktyk wypracowanych przez partnerów projektu w obszarze polityki senioralnej dzięki uczestnictwu w szeregu działań odbywających się na terenie gminy Gogolin z udziałem gmin Dzierżoniów, Gniewino i Cekcyn w okresie od maja do końca października 2019 roku.

Projekt pn. „Sprawny, aktywny, potrzebny – aktywizacja seniorów z gmin wiejskich na rzecz walki z wykluczeniem społecznym” swoim działaniem obejmie grupę seniorów z terenu czterech gmin-partnerów projektu. Dzięki realizacji operacji uczestnicy będą mogli m.in. poznać doświadczenia innych gmin w zakresie wprowadzania polityki senioralnej realizowanej na obszarach wiejskich. Wszystkie działania realizowane będą przez gminę Dzierżoniów z partnerami: gminami Gogolin, Cekcyn i Gniewino.

Efekty realizacji operacji:

  • liczba mieszkańców obszarów wiejskich, którzy zostaną zaktywizowani na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym – 100 osób
  • liczba mieszkańców obszarów wiejskich, którzy zwiększą intensywność współpracy i integracji i dzięki temu zmniejszy się zagrożenie ich wykluczeniem społecznym – 100 osób
  • liczba osób uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich, które wymienią się wiedzą i doświadczeniami, przez co zwiększy się ich zainteresowanie we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju swoich obszarów – 100 osób
  • liczba osób, których wiedza na temat rozwoju obszarów wiejskich zostanie podniesiona: 100
  • liczba osób, których wiedza w zakresie wprowadzania polityki senioralnej ukierunkowanej na rozwój obszarów wiejskich zostanie podniesiona: 100

Efekty długookresowe:

  •  Efektem, który zostanie osiągnięty w dalszej perspektywie czasu, będzie promocja działań na rzecz walki z wykluczeniem społecznym seniorów dzięki wydaniu publikacji, w której zawrzemy najciekawsze inicjatywy i inne ciekawe działania podejmowane przez utalentowanych seniorów z gmin-partnerów projektu, w tym te odwiedzane podczas wyjazdów.
  • Pozwoli to na zwiększenie wiedzy w zakresie działań realizowanych w ramach PROW, propagowanie działań PROW i KSOW oraz promocję dziedzictwa regionu nie tylko wśród uczestników operacji, ale i innych mieszkańców i podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich.
  • Dzięki udziałowi w operacji jej uczestnicy będą chcieli również na swoim terenie wdrożyć innowacyjne inicjatywy i rozwiązania, z którymi zapoznali się podczas wyjazdu. Przekonają się tam, jak sprawnie takie inicjatywy funkcjonują. Nabyta wiedza sprawi, że działania i cele, które wcześniej wydawały się dla nich zbyt trudne, staną się realne do osiągnięcia. Wpłynie to na urozmaicenie oferty na rzecz walki z wykluczeniem społecznym na terenie czterech gmin-partnerów projektu.

 
Formy realizacji operacji:

  • Pierwsze działania projektowe, czyli wyjazd studyjny do gminy Gogolin, zaplanowano na 10-11 września 2019 r. Odbędzie się tam m.in. konferencja „Polityka Senioralna w gminach Gogolin, Cekcyn, Gniewino i Dzierżoniów” oraz prezentacje „Seniorzy dla seniorów” i „Młodzi dla seniorów”. Drugiego dnia uczestnicy odwiedzą Dom Spokojnej Starości św. Barbary w Kamionku oraz zwiedzą Kamień Śląski.
  • W ramach operacji wydana zostanie również książka poświęcona polityce senioralnej na terenie gmin-partnerów projektu. W publikacji zaprezentowane zostaną m.in. dobre praktyki gmin na rzecz aktywizacji seniorów oraz oddolne działania podejmowane na rzecz osób starszych. Utalentowani seniorzy będą mieli też możliwość zaprezentowania w publikacji ciekawych pasji i talentów.

Odbiorcy operacji:

Projekt obejmuje grupę seniorów z terenu czterech gmin-partnerów projektu. Część z tych osób to wciąż aktywni liderzy posiadający wiedzę oraz umiejętności praktyczne w realizacji inicjatyw społecznych. Wciąż jednak nie mają wystarczającego doświadczenia w zakresie wdrażania inicjatyw na rzecz aktywizacji społecznej szerszej grupy seniorów oraz nie znają dobrze rezultatów realizowanych z sukcesem działań. Grupą docelową są: mieszkańcy gmin wiejskich -  gminy Dzierżoniów (25 osób) oraz gmin: Gniewino (25 osób), Gogolin (25 osób, gospodarze wyjazdu studyjnego) i Cekcyn (25 osób). Łącznie 100 osób. Będą to seniorzy, których chcielibyśmy zaktywizować i pobudzić do działania. Dlatego w grupie znajdą się także aktywne osoby starsze – wiejscy liderzy, sołtysi, członkowie organizacji pozarządowych i wiejskich, a także przedstawiciele lokalnych społeczności angażujący się społecznie.


 News z 16.09.2019 r. - zobacz

News z 5.11.2019 r. - zobacz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009