Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Kreatywna wieś - dobre praktyki na obszarach wiejskich

Partner realizujący operację: Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupą Działania „PRYM”, Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Pokolenia”

Termin realizacji: 01.06.2019 r.- 31.10.2019 r.

Kwota dofinansowania: 173 080,00  zł

Cel realizowanej operacji:

Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat dobrych praktyk funkcjonujących w kraju i zagranicą w zakresie nowych rozwiązań sprzyjających rozwojowi obszarów wiejskich poprzez zorganizowanie dwóch wyjazdów studyjnych dla grupy 30 osób w okresie czerwiec – październik 2019r.

Wyjazdy studyjne umożliwią aktywizację mieszkańców wsi – różnych grup społecznych z województw: mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. Projekt prowadzi do zwiększenia udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich opartych na lokalnych zasobach i produktach tradycyjnych. Ułatwia wymianę wiedzy i pozwala na zbudowanie platformy współpracy - partnerstwa z wykorzystaniem zasobów lokalnych poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy partnerami i wypracowanie innowacyjnych instrumentów poprawiających wdrażanie inicjatyw z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.

Wyjazdy studyjne pozwolą na:

  • Zapoznanie z przedsiębiorczością i turystyką odwiedzanych regionów,
  • Zapoznanie się z działalnością Lokalnych Grup Działania,
  • Zapoznanie się z funkcjonującymi podmiotami, gdzie prowadzona jest produkcja oraz sprzedaż produktów tradycyjnych,
  • Zapoznanie się z dobrymi praktykami funkcjonującymi na terenie kraju i za granicą w zakresie nowych kierunków rozwoju obszarów wiejskich (gospodarstwa opiekuńcze, wioski tematyczne, zagrody edukacyjne oraz inne inicjatywy oparte na lokalnych zasobach i produktach tradycyjnych).

Grupa docelowa:

pracownicy i członkowie LGD, przedsiębiorcy oraz lokalni liderzy z terenu województwa mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego oraz świętokrzyskiego.

Formy realizacji operacji: 

Wyjazd studyjny zagraniczny pt. Kreatywna wieś- dobre praktyki w UE – Tyrol/Austria. Liczebność grupy: 30 osób w tym 12 przedstawicieli LGD

Wyjazd studyjny krajowy pt. Kreatywna wieś- dobre praktyki w Polsce - Gęsinowy Szlak Kulinarny/województwo kujawsko-pomorskie. Liczebność grupy: 30 osób w tym 12 przedstawicieli LGD.


News z dnia 9.10.2019 r. - zobacz

 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009