Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Promocja materiału hodowlanego o wysokim potencjale genetycznym siedmiu gatunków zwierząt z województw Zachodniej i Południowej Polski na I Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wspólnie z branżowymi związkami hodowlanymi oraz partnerami, tj. ośrodkami doradztwa rolniczego z województw dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego oraz śląskiego, planują promować dorobek 130 hodowców na I Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2018 r. w Sielinku k. Opalenicy. Celem operacji jest promocja materiału hodowlanego o wysokim potencjale genetycznym oraz edukacja hodowców i producentów zwierząt hodowlanych z 6 województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, śląskiego oraz zachodniopomorskiego.

Prezentacja osiągnięć pracy hodowlanej na podstawie uczestniczących w wystawie i konkursie zwierząt o pożądanym, wysokim potencjale genetycznym oraz promocja materiału hodowlanego ocenianych siedmiu gatunków zwierząt tj.: bydła mlecznego, bydła mięsnego, koni, trzody, chlewnej, owiec i kóz, królików oraz drobiu, pod względem właściwego eksterieru, typu użytkowego, zgodnych z lansowanymi krajowymi trendami i wzorcem określonym dla poszczególnych ras i gatunków. Uzupełnienie informacji nt. wyników produkcyjnych, tj. dotyczących poziomu produkcji surowca (mleka, żywca, wełny, jaj, itd.) ma wpływ na promocję polskiej wsi w kraju i za granicą. Wybór i prezentacja najlepszych pod względem produkcji i reprezentujących pożądany genotyp i fenotyp zwierząt hodowlanych z poszczególnych regionów Zachodniej i Południowej Polski ma na celu wskazanie hodowcom pozytywnych aspektów wynikających m.in. z korzystania z wyników pracy hodowlanej celem osiągnięcia maksymalnych korzyści z posiadanej wiedzy nt. postępu genetycznego. Zorganizowane współdziałania hodowców w kierunku innowacji polegają na m.in. stworzeniu (zbudowaniu) krajowej bazy genomowej - banku danych, której celem jest przyspieszenie możliwości wykorzystania efektów pracy hodowlanej i powiększenie produkcyjności prezentowanych na wystawie gatunków zwierząt pochodzących i reprezentujących krajową populację (stad


news/entry/13339-i-regionalna-wystawa-zwierzat-hodowlanych-zap.html

News z 27.05.2018 - zobacz

I Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni Pola - relacja

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i Partnerzy z Ośrodków Doradztwa Rolniczego z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego i śląskiego zorganizowali w dniach 9 i 10 czerwca br. w Sielinku koło Opalenicy I Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni Pola podczas XXV Wielkopolskich Targów Rolniczych. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Ryszard Zarudzki dokonał uroczystego otwarcia wystawy i targów 9 czerwca 2018 roku o godzinie 14.00.

Podczas wystawy organizatorzy promowali dorobek uczestniczących w wystawie hodowców. Pierwszego dnia zaprezentowano na ringu oraz na parkurze 410 sztuk zwierząt; materiał hodowlany charakteryzujący się wysokim potencjałem genetycznym - siedmiu gatunków zwierząt hodowlanych w 54 rasach. Przywiezione na wystawę zwierzęta z pięciu województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego poddane zostały wnikliwej ocenie branżowych - hodowlanych komisji sędziowskich. W drugim dniu wystawy tj. 10.06.2018 roku odbyła się uroczystość prezentacji nagrodzonych – zwierząt, czempionów i wice czempionów I RWZH, połączona z wręczeniem ich właścicielom okolicznościowych pucharów, dyplomów, wyróżnień oraz ufundowanych nagród. W wystawie wzięli również udział wystawcy z województw zachodniopomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

W I Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Sielinko 2018 wzięło udział 95 wystawców oraz hodowców, którym przyznano nagrody za wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej. Wystawcy zaprezentowali w Sielinku 410 zwierząt w 54 rasach:

 • 56 sztuk jałówek i krów bydła mlecznego rasy: Polskiej Holsztyńsko-Fryzyjskiej i Jersey oraz 14 cieląt uczestniczących w „Konkursie Młodego Hodowcy”,
 • 69 sztuk bydła i 6 cieląt w kategorii bydło mięsne, 7 ras: Limousine, Angus Czarny, Angus Czerwony, Galloway, Blonde d`Aquitaine, Charolaise, Belgian Blue,
 • 33 konie, ras: Konik Polski, Polski Koń Szlachetnej Półkrwi, Wielkopolska, Śląska, Małopolska oraz kuce, oraz 6 koni, które uczestniczyły w zawodach konnych – w skokach przez przeszkody i ujeżdżenia na parkurze,
 • 8 stawek owiec (30 szt.) reprezentujące rasy: Suffolk, Berrichon du Cher, Owca Wielkopolska, Białogłowa Owca Mięsna, Owca Fryzyjska, Owca Romanowska, Merynos Polski w starym typie,
 • 19 stadek drobiu 108 sztuk: kury mięsne, kury nieśne ekstensywne, gęsi białe kołudzkie, przepiórki japońskie, kaczki, indyki rzeźne oraz drób amatorski – indyki, perliczki i pawie,
 • 70 sztuk królików prezentowanych na ekspozycji w 12 rasach (oceniane przez Komisję Sędziowską z Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt),

Dodatkową atrakcję na I RWZH, Sielinko 2018 stanowiły stada hobbystyczne:

 • ptaki drapieżne (sokół, dwa jastrzębie, puchacz)
 • Alpaki   - 4 szt.
 • Osły - 3 szt.
 • Muł - 1 szt.
 • Kozioł burski i koziołki kombinowane – 7 sztuk zwierząt.

Prezentowane i wystawiane w Sielinku poszczególne gatunki zwierząt oceniły Komisje Sędziowskie. Zgodnie z „Regulaminem Oceny Wystawy oraz Nagradzania Hodowców”, zatwierdzonym dla poszczególnych gatunków zwierząt, przyznano 73 czempionaty, w tym tytuły 49 czempionów oraz 24 wiceczempionów. Dodatkowo wśród czempionów bydła mlecznego wybrano dwa superczempiony.

W kategorii krów tytuł superczempiona przyznano:

krowie w I laktacji rasy PHF wyhodowanej w Gospodarstwie Rolno-Hodowlanym Żydowo Sp. z o.o., a w grupie jałowic, jałówce rasy PHF w V kat. wiekowej pochodzącej z Hodowli Zarodowej Zwierząt Żołędnica Sp. z o.o.

Wśród bydła mięsnego tytuł superczempiona zdobył buhaj w kat. pow. 24 miesięcy rasy Blonde A’Quitaine wyhodowany w gospodarstwie Krzysztofa Pulkowskiego z Nowin Wielkich w województwie lubuskim.

Puchary dla hodowców bydła mlecznego PHF, których zwierzęta zostały nagrodzone tytułem czempiona wystawy w dziesięciu kategoriach (w V kategoriach wiekowych jałówek, krów pierwiastek, krów w I, II, III i wyższych laktacjach oraz krów rasy Jersey) ufundował Pan Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Trzy puchary Pana Ministra otrzymali hodowcy za zdobyte tytuły Superczempiona, dwa w kategorii jałówek i krów bydła mlecznego – rasy PHF oraz hodowca najpiękniejszej sztuki reprezentującej bydło mięsne.

Wyniki I Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Sielinko 2018 w kategorii bydło mleczne, bydło mięsne, konie, owce i kozy, drób oraz króliki - pobierz

Wystawa była doskonałą platformą wymiany doświadczeń między wyróżniającymi się i przodującymi w kraju hodowcami oraz producentami rolnymi oraz miejscem do nawiązywania współpracy pomiędzy uczestnikami, wymiany zawodowych kontaktów sprzyjających upowszechnianiu postępu hodowlanego w gospodarstwach rolnych prowadzonych na europejskim, a niejednokrotnie na światowym poziomie. Hodowcy i rolnicy zainteresowani zgłębieniem wiedzy z zakresu hodowli zwierząt i produkcji roślinnej podczas wystawy mogli uczestniczyć w konferencji pt. „Genomika i GMO, ważne wydarzenia w sposobie zarządzania produkcją rolniczą”. Targi były także doskonałą okazją do uzyskania od reprezentantów agencji rządowych i przedstawicieli nauki oraz konsultantów z ODR-ów bieżących informacji dotyczących doradztwa specjalistycznego nt.: funkcjonowania gospodarstw, pozyskiwania dotacji zewnętrznych, podatków i ubezpieczeń oraz produktów bankowych dedykowanych rolnikom.

Licznie zwiedzający wystawę i targi mieli możliwość zapoznać się z bogatą i interesującą ofertą środków do produkcji rolnej: maszyn, urządzeń, nowoczesnych technologii, m.in. odnoszących się do rolnictwa precyzyjnego, systemów wspomagania decyzji w zakresie integrowanej ochrony roślin (stosowanych we współczesnym rolnictwie) oraz z dorobkiem podmiotów średniej i małej przedsiębiorczości działających na rzecz rolnictwa.

Podczas Dni Pola zwiedzający rolnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszą ofertą firm nasiennych krajowych i zagranicznych prezentujących kolekcje roślin odmian uprawnych.
Ponadto mieli możliwość zapoznania się z grupą roślin energetycznych przeznaczonych na surowiec do wykorzystania jako źródło energii niekonwencjonalnej.

W trakcie imprezy Organizatorzy zapewnili wiele dodatkowych atrakcji dla rolników, hodowców i mieszkańców wsi oraz dla osób z okolicznych miejscowości, które przybyły na Wystawę oraz Targi między innymi:

 • prezentację sprzętu rolniczego oraz środków do produkcji rolnej,
 • systemy wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin, drony w rolnictwie,
 • Elektroniczną Platformę Świadczenia Usług, programy komputerowe w rolnictwie,
 • bezpłatne konsultacje specjalistów (Ocena Wartości Użytkowej Bydła) oraz bezpłatne
 • badanie pasz objętościowych na stoisku Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
 • rozstrzygnięcie Konkursu na logo Pasieki w Sielinku,

Zwiedzającym wystawę i targi organizatorzy zapewnili gastronomię i stoiska handlowe na których mogli zakupić artykuły spożywcze, rośliny ogrodnicze, warzywa i inne produkty.
Dodatkowymi atrakcjami dla zwiedzających były wydarzenia kulturalne i sportowe jak:

 • punkt werbunkowy z okresu Powstania Wielkopolskiego (Grupa rekonstrukcyjna),
 • zawody w skokach koni 2 letnich i starszych w konkursie skoków przez przeszkody oraz w ujeżdżeniu,
 • prezentację ptaków szponiastych – drapieżnych używanych w sokolnictwie (omówienie pracy sokolnika w zabezpieczeniu miejsc i obiektów przed ptakami – ochrona biologiczna)
 • promocję i degustację potraw z mięsa wołowego i drobiowego,
 • występy regionalnych, ludowych zespołów artystycznych oraz wiele innych atrakcji  dla dzieci i młodzieży.

Wystawa realizowana była w ramach operacji pt. „Promocja materiału hodowlanego o wysokim potencjale genetycznym siedmiu gatunków zwierząt z województw Zachodniej i Południowej Polski na I Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku” - operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć z Wystawy Zwierząt w Sielinku - obejrzyj

Opracował: Czesław Bachorz, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu


News z 28.05.2018 - zobacz

I Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych - zaproszenie

W imieniu Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zapraszamy do wzięcia udziału w I Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2018 r. w Sielinku k. Opalenicy podczas XXV Wielkopolskich Targów Rolniczych. Celem wydarzenia jest promocja dorobku 150 uczestniczących w wystawie hodowców z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, śląskiego oraz wielkopolskiego. Na ringu oraz na parkurze zostanie zaprezentowanych ok. 450 szt. zwierząt – materiał hodowlany charakteryzujący się wysokim potencjałem genetycznym siedmiu gatunków zwierząt hodowlanych w 55 rasach. Zwierzęta, które przyjadą na wystawę poddane zostaną na ringu i parkurze wnikliwej ocenie branżowych i hodowlanych komisji sędziowskich.

Prezentacja i wycena zwierząt podczas wystawy jest najlepszym sposobem edukacji hodowców i wszystkich uczestników wydarzenia, jest praktycznym szkoleniem na temat roli doskonalenia pokroju zwierząt. Uczestnicy wydarzenia będą mogli podziwiać najpiękniejsze okazy zwierząt o wzorcowym pokroju, wzbogacić swoje doświadczenie, a przez nowy zakres zdobytej informacji uzupełnić zasób branżowej, specjalistycznej wiedzy, którą będzie można wykorzystać podczas prowadzonej pracy hodowlanej we własnych gospodarstwach. Wyniki uzyskane podczas wystawy, prezentacja szczegółowa nagrodzonych i wyróżnionych zwierząt wraz z materiałem zdjęciowym oraz fachowym komentarzem będą podane do wiadomości publicznej, tj. do współpracujących w tym zakresie pism branżowych, stając się doskonałym źródłem dodatkowej wiedzy w zakresie m.in. „najświeższych” trendów dotyczących chowu i hodowli zwierząt.

Wystawa zorganizowana zostanie  w ramach realizacji projektu  „Promocja materiału hodowlanego o wysokim potencjale genetycznym siedmiu gatunków zwierząt z województw Zachodniej i Południowej Polski na I Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku” - operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

PROGRAM
Sobota 9.06.2018 r.

9.00                  Rozpoczęcie targów

9.00 – 14.00    Wycena zwierząt hodowlanych

9.00 – 10.00    Wycena bydła mięsnego – ring główny

10.00 – 14.00  Wycena bydła mlecznego – ring główny

10.00 – 14.00  Wycena koni – parkur

10.00 – 13.00  Wycena owiec i kóz – hala owiec

10.00 – 13.00  Wycena stad drobiu – płyta drobnego inwentarza

10.00 – 13.00 Wycena zwierząt futerkowych – hala ze zwierzętami futerkowymi

14.00 – 15.00  Uroczyste otwarcie Wielkopolskich Targów Rolniczych, I Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Dni Pola – przy ringu głównym

16.00 – 20.00  Seminarium „Genomika i GMO, ważne wydarzenia w sposobie zarządzania produkcją rolniczą” – sala Muzeum Gospodarki Mięsnej

Niedziela 10.06.2018 r.

10.00 – 13.00  Prezentacja czempionów i wiceczempionów – uroczystość wręczenia pucharów, nagród i dyplomów

10.00 – 12.00  Mistrzostwa koni 2-letnich i starszych (konkurs skoków, ujeżdżanie)

13.00 – 14.00  Pokaz koni i bydła mięsnego – ring główny

14.00 – 15.00  Prezentacja ptaków szponiastych – drapieżnych używanych w sokolnictwie (omówienie pracy sokolnika w zabezpieczeniu miejsc i obiektów przed ptakami – ochrona biologiczna)

9.00 – 17.00    Ponadto podczas obu dni targów są planowane:

 • prezentacja kolekcji roślin uprawnych wybranych gatunków i odmian – Dni Pola,
 • prezentacja sprzętu rolniczego oraz środków do produkcji rolnej,
 • prezentacja systemów wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin, drony w rolnictwie,
 • prezentacja Elektronicznej Platformy Świadczenia Usług, programów komputerowych w rolnictwie,
 • bezpłatne konsultacje specjalistów (Ocena Wartości Użytkowej Bydła) oraz bezpłatne badanie pasz objętościowych na stoisku Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
 • rozstrzygnięcie konkursu na logo Pasieki w Sielinku,
 • punkt werbunkowy z okresu Powstania Wielkopolskiego (grupa rekonstrukcyjna),
 • promocja i degustacja potraw z mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego,
 • występy zespołów artystycznych (scena główna) i inne atrakcje dla dzieci i młodzieży.

Link do strony WODR zawierającej informacje o targach i wystawie:
http://wodr.poznan.pl/wydarzenia-nadchodzace/9-10-vi-2018-xxv-wielkopolskie-targi-rolnicze-i-regionalna-wystawa-zwierzat-hodowlanych-dni-pola

 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009