Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego realizuje operację pt. Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem.

Celem operacji jest podniesienie wiedzy i świadomości nt. lokalnych, regionalnych, tradycyjnych zasobów i produktów spożywczych oraz zachęcenie do wykorzystywania produktów żywnościowych od lokalnych producentów/rolników, a także wykorzystania tej wiedzy do dalszego jej upowszechniania w środowisku lokalnej społeczności poprzez organizację warsztatów dla młodzieży szkolnej zapoznających ją z lokalnym dziedzictwem kulinarnym, czy promocję lokalnego dziedzictwa kulinarnego podczas dożynek/innych imprez o podobnym charakterze.

Grupą docelową operacji są:

 • członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z 9 województw Polski (woj. zachodniopomorskie, woj. pomorskie, woj. dolnośląskie, woj. kujawsko-pomorskie, woj. podlaskie, woj. śląskie, woj. łódzkie, woj. podkarpackie, woj. lubelskie);
 • mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządu terytorialnego, rolnicy, przedsiębiorcy, młodzież, nauczyciele, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, konsumenci;
 • szersza publiczność zainteresowana problematyką produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych.

W ramach operacji zaplanowano realizację następujących form:

 • 5 dwudniowych warsztatów dla członkiń KGW;
 • 29 warsztatów w szkołach podstawowych w 9 województwach prowadzonych przez członkinie KGW;
 • 29 stoisk podczas dożynek i innych imprez lokalnych promujących dziedzictwo kulinarne regionu;
 • promocję operacji w czasopismach branżowych;
 • strona internetowa www.produkty-tradycyjne.pl

Planowane wyniki operacji/efekty:

 • 58 przeszkolonych członkiń KGW z zakresu m.in. krótkich łańcuchów dostaw, systemów jakości żywności, produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych, rolniczego handlu detalicznego, żywności funkcjonalnej;
 • 580 przeszkolonych uczniów szkół podstawowych z zakresu produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych oraz funkcjonalnych wraz z nauczycielami;
 • 4500 odwiedzających stoiska wystawiennicze podczas lokalnych imprez organizowanych przez wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego;
 • 1 strona internetowa www.produkty-tradycyjne.pl
 • 10 publikacji w czasopismach branżowych;
 • 15 publikacji w internecie i na stronach Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, EFRWP, Centrum Współpracy Międzynarodowej.


PODSUMOWANIE OPERACJI:

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego realizowała operację pt. ,,Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem’’.

Głównym celem operacji było podniesienie wiedzy i świadomości wśród uczestników operacji nt. lokalnych, regionalnych, tradycyjnych zasobów i produktów spożywczych oraz zachęcenie ich do wykorzystywania produktów żywnościowych od lokalnych producentów, rolników (krótkie łańcuchy dostaw), a także wykorzystanie tej wiedzy do dalszego jej upowszechniania w środowisku lokalnej społeczności (tworzenie partnerstw) poprzez organizację warsztatów dla młodzieży szkolnej zapoznających ją z lokalnym dziedzictwem kulinarnym, czy promocję lokalnego dziedzictwa kulinarnego podczas dożynek lub innych imprez o podobnym charakterze. Warsztaty dla dzieci oraz imprezy lokalne odbywały się na terenie 9 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego i łódzkiego.

Cel główny został osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 1. Transfer wiedzy wśród 58 przedstawicielek kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń z 9 województw Polski, w formie dwudniowych warsztatów.
 2. Prezentację produktów członkiń KGW oraz ich działalności podczas 29 imprez dożynkowych lub innych imprez lokalnych.
 3. Zorganizowanie 31 warsztatów przeprowadzonych przez członkinie KGW w swoich lokalnych społecznościach dla uczniów szkół podstawowych i nauczycieli.
 4. Szeroką promocję operacji i działań, które zostały podjęte przez jej uczestników oraz upowszechnienie wiedzy na temat produktów tradycyjnych poprzez stronę internetową www.produkty-tradycyjne.pl oraz artykuły w prasie i Internecie.

W okresie od 10.05.2018 r. do 29.06.2018 r. przeprowadzono łącznie 5 dwudniowych warsztatów dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń. Warsztaty odbyły się w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów (woj. zachodniopomorskie). Łącznie
w warsztatach wzięło udział 58 członkiń KGW z 29 różnych Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń. Warsztaty obejmowały część teoretyczną oraz praktyczną. Podczas szkolenia teoretycznego, prowadzonego przez przedstawicieli Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, jak wyszukiwać i promować lokalne, regionalne
i tradycyjne produkty, poznali krajowe i unijne systemy jakości żywności oraz zasady wprowadzenia do obrotu żywności regionalnej i lokalnej oraz sprzedaży bezpośredniej. Podczas warsztatów poruszano temat dziedzictwa kulinarnego danego regionu.

W ramach warsztatów kulinarnych prowadzonych przez Szefów Kuchni: Mariusza Siwaka i Andrzeja Jakomulskiego uczestniczki przygotowywały potrawy swojego regionu i poznały zasady łączenia kuchni regionalnej i nowoczesnej oraz produkty funkcjonalne. Warsztaty kulinarne były dobrą okazją do wymiany doświadczeń kulinarnych i  integracji członkiń KGW.

W okresie od 30.06.2018 r. do 29.09.2018 r. odbyło się łącznie 27 imprez dożynkowych lub innych lokalnych imprez, podczas których członkinie Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń zorganizowały 29 stoisk wystawienniczych. W operacji wzięło udział 58 uczestniczek z 29 Kół Gospodyń Wiejskich lub Stowarzyszeń.

Stoiska wystawiennicze zorganizowane w ramach operacji cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających. Mieszkańcy lokalnych społeczności chętnie próbowali potraw przygotowanych przez członkinie KGW i stowarzyszeń, tym samym poznając wykorzystywanie w polskiej kuchni produktów żywnościowych od lokalnych producentów i rolników.  Na stoiskach, obok degustacji tradycyjnych, lokalnych potraw i przysmaków, można także było dowiedzieć się jak wyszukiwać, identyfikować, promować lokalne i regionalne produkty, jak funkcjonują krótkie łańcuchy dostaw oraz poznać możliwości legalnej, bezpośredniej sprzedaży lokalnej żywności, Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD) i działalności Marginalnej Lokalnej i Ograniczonej (MOL). Szacuje się, że stoiska wystawiennicze odwiedziło blisko 14 500 osób.

W okresie od 18.06.2018 r. do 10.10.2018 r. odbyły się łącznie 32 warsztaty kulinarne dla uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych realizowanych w ramach operacji ,,Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem’’. Uczestniczki operacji zorganizowały warsztaty kulinarne
w szkołach podstawowych dla młodzieży szkolnej w wieku 9-12 lat i nauczycieli.

Podczas warsztatów dzieci miały okazję poznać i posmakować lokalne, regionalne produkty i potrawy, zobaczyć sposób ich przygotowania, a nawet samodzielnie wziąć udział w przygotowaniach, pod okiem członkiń Kół Gospodyń Wiejskich. Uczniowie chętnie próbowali potraw przygotowywanych wspólnie z członkiniami KGW i stowarzyszeń, tym samym poznając wykorzystywanie w polskiej kuchni produktów żywnościowych od lokalnych producentów i rolników oraz produktów funkcjonalnych.

Łącznie w warsztatach wzięło udział 761 dzieci ze szkół podstawowych i 29 nauczycieli (nauczyciele towarzyszyli każdorazowo grupie dzieci uczestniczącej w warsztatach).

Więcej informacji nt. projektu oraz przepisy na lokalne i tradycyjne dania można znaleźć na stronie internetowej: www.produkty-tradycyjne.pl

Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009