Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zmiana Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 - styczeń 2020

Zmiana Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 (styczeń 2020)

Formularze do zgłaszania zmian operacji w ramach Działania 8 Plan komunikacyjny:

Wytyczna dotycząca zawartości i zasad realizacji działania "Plan komunikacyjny" Planu operacyjnego KSOW 2014-2020 oraz nadzoru nad jego realizacją - wersja 4 z 4.09.2018 r. - pobierz

Zasady wizualizacji (zał. 1) - pobierz

Formularze obowiązujące dla operacji zgłoszonych i zatwierdzonych przez Grupę Roboczą ds. KSOW przed 4 września 2018 r. 

Rezygnacja z realizacji operacji:
- formularz rezygnacji z operacji (zał. 4) - pobierz
- instrukcja wypełniania formularza rezygnacji z operacji (zał. 5) - pobierz

Zgłaszanie zmian w operacji:
- formularz zgłaszania zmian w operacji (zał. 6) - pobierz
- zestawienie rzeczowo-finansowe do zgłaszania zmian w operacji - pobierz
- instrukcja wypełniania formularza do zgłaszania zmian w operacji (zał. 7) - pobierz

Formularze obowiązujące dla operacji zgłoszonych po 4 września 2018 r.

Rezygnacja z realizacji operacji:
- formularz rezygnacji z operacji (zał. 4) - pobierz
- instrukcja wypełniania formularza rezygnacji z operacji (zał. 5) - pobierz

Zgłaszanie zmian w operacji:
- formularz zgłaszania zmian w operacji (zał. 10) - pobierz
- zestawienie rzeczowo-finansowe do zgłaszania zmian w operacji - pobierz
- instrukcja wypełniania formularza do zgłaszania zmian w operacji (zał. 11) - pobierz

Formularze obowiązujące dla operacji zgłaszanych po 30 września 2019 r.

Wytyczna dotycząca zawartości i zasad realizacji działania "Plan komunikacyjny" Planu operacyjnego KSOW 2014-2020 oraz nadzoru nad jego realizacją - wersja 5 z 30.09.2019 r. - pobierz

Zasady wizualizacji (zał. 1) - pobierz

Zgłaszanie nowych operacji:
- formularz zgłaszania propozycji operacji (zał. 2) - pobierz
- zestawienie rzeczowo-finansowe do zgłaszania propozycji operacji - pobierz
- instrukcja wypełniania formularza do zgłaszania propozycji operacji (zał. 3) - pobierz

Rezygnacja z realizacji operacji:
- formularz rezygnacji z operacji (zał. 4) - pobierz
- instrukcja wypełniania formularza rezygnacji z operacji (zał. 5) - pobierz

Zgłaszanie zmian w operacji:
- formularz zgłaszania zmian w operacji (zał. 10) - pobierz
- zestawienie rzeczowo-finansowe do zgłaszania zmian w operacji - pobierz
- instrukcja wypełniania formularza do zgłaszania zmian w operacji (zał. 11) - pobierz

Zestawienie zbiorcze operacji w obowiązującym Planie komunikacyjnym:
- SW dolnośląskiego
- SW kujawsko-pomorskiego
- SW lubelskiego
- SW lubuskiego
- SW łódzkiego
- SW małopolskiego
- SW mazowieckiego
- SW opolskiego
- SW podkarpackiego
- SW podlaskiego
- SW pomorskiego
- SW śląskiego
- SW świętokrzyskiego
- SW warmińsko-mazurskiego
- SW wielkopolskiego
- SW zachodniopomorskiego
- Instytucja Zarządzająca
- ARiMR
- KOWR


Formularze do zgłaszania zmian operacji dla pozostałych działań Planu operacyjnego:

Instrukcja wypełniania formularza - pobierz

Zestawienie zbiorcze operacji w obowiązującym Planie operacyjnym:
- SW dolnośląskiego
- SW kujawsko-pomorskiego
- SW lubelskiego
- SW lubuskiego
- SW łódzkiego
- SW małopolskiego
- SW mazowieckiego
- SW opolskiego
- SW podkarpackiego
- SW podlaskiego
- SW pomorskiego
- SW śląskiego
- SW świętokrzyskiego
- SW warmińsko-mazurskiego
- SW wielkopolskiego
- SW zachodniopomorskiego
- Instytucja Zarządzająca
- CDR (JC KSOW)
- CDR (SIR)
- Dolnośląski ODR
- Kujawsko-pomorski ODR
- Lubelski ODR
- Lubuski ODR
- Łódzki ODR
- Małopolski ODR
- Mazowiecki ODR
- Opolski ODR
- Podkarpacki ODR
- Podlaski ODR
- Pomorski ODR
- Śląski ODR
- Świętokrzyski ODR
- Warmińsko-mazurski ODR
- Wielkopolski ODR
- Zachodniopomorski ODR

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009