Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

XVI posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER

24.11.2020

20 listopada 2020 roku odbyło się XVI posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER w formule wideokonferencji. Posiedzenie otworzył i prowadził pan Piotr Sadłocha - przewodniczący GTL.

Jako pierwsza zabrała głos pani Joanna Gierulska  Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która poruszyła kwestię kluczowych kierunków dla LEADER’a w odniesieniu do okresu przejściowego. Pani Dyrektor wystąpienie rozpoczęła od obecnego podziału środków na LEADERa w PROW 2014-2020 oraz dodatkowych środków na okres przejściowy, omawiając szczegółowo kwestie wsparcia przygotowawczego, jak również wdrażanie LSR. Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu dużo uwagi poświęciła koncepcji Smart Villages (SV) traktowanej jako nowe narzędzie dla obszarów wiejskich, które zostało zaproponowane przez Komisje Europejską. Uczestnikom posiedzenia zostały przybliżone informacje o samej idei SV oraz planowane wsparcie na przygotowanie koncepcji SV przez gminy objęte LSR. Na końcu wystąpienia słuchacze uzyskali informacje o planie przejściowym pomiędzy okresami programowania.

Następnie Pani Beata Rodak Naczelnik Wydziału Aktywizacji Obszarów Wiejskich Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej omówiła wątpliwości zgłoszone przez Lokalne Grupy Działania, które wynikają ze zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Dokumenty do pobrania:

  • „Kluczowe kierunki dla LEADER’a w odniesieniu do okresu przejściowego” - pobierz
  • Wątpliwości wynikające ze zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  - pobierz
  • Agenda posiedzenia - pobierz

 

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009