Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Nowa edycja magazynu Rural Connections 1/2020 jest już dostępna w języku angielskim

12.06.2020

Z niniejszego wydania dowiemy się szczegółów na temat nowego Parlamentu Europejskiego i nowej Komisji Europejskiej oraz ich ambitnych planów dotyczących klimatu i środowiska, jak i obszarów wiejskich. W sekcji aktualizacje z europejskich sieci można zapoznać się z bieżącą działalnością Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD), Punktu Wsparcia Ewaluacji Rozwoju Obszarów Wiejskich (Evaluation Helpdesk) oraz Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI).

Magazyn zawiera również wiele artykułów, w których interesariusze rozwoju obszarów wiejskich dzielą się swoimi poglądami na różne tematy, od populizmu na obszarach wiejskich po projekt agroekologiczny w Holandii, od poglądu socjologa na temat tworzenia sieci po systemy płatności oparte na wynikach, czy (fikcyjne) przestępstwa na obszarach wiejskich.

Wydanie koncentruje się na dobrych praktykach w korzystaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i zawiera przegląd różnych podejść do gromadzenia i rozpowszechniania projektów finansowanych z EFRROW na poziomie krajowym.

Zbieranie i upowszechnianie przykładów projektów to skuteczny sposób na pokazanie wpływu funduszy unijnych na obszary wiejskie w całej Europie, jak również na inspirowanie innych społeczności wiejskich i zainteresowane strony. W tej sekcji kilka sieci, w tym polska KSOW, dzieli się swoimi doświadczeniami z realizacji tego kluczowego zadania krajowych sieci obszarów wiejskich. Z kolei ekspert KE przedstawia porady na temat komunikowania o europejskich inicjatywach. Sekcję kończy artykuł o gospodarstwach demonstracyjnych jako jeden ze sposobów rozpowszechniania dobrych praktyk.

Obecny numer magazynu pojawia się w momencie globalnego kryzysu pandemii kononawirusa, jednakże jego zawartość została przygotowana w okresie wcześniejszym i nie porusza tej wyjątkowej sytuacji. Jednak przykłady inicjatyw podejmowanych na obszarach wiejskich przez społeczności wiejskie, wspierające rolników, przedsiębiorców na wsi i solidaryzujące się z nimi, w odpowiedzi na COVID-19 są sukcesywnie gromadzone na stronie ENRD: https://enrd.ec.europa.eu/rural-responses-covid-19-crisis_en. Również są tam zamieszczane inicjatywy i działania Komisji mające na celu złagodzenie obecnych trudności, przed którymi stoi Europa wiejska.

Wersja polska magazynu dostępna będzie wkrótce na stronie ENRD:

https://enrd.ec.europa.eu/publications/search_en?f%5B0%5D=im_field_enrd_publication_type%3A20483

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009