Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Inteligentne wsie - Smart Villages

23.10.2019

Inteligentne wioski to nowa koncepcja w zakresie kształtowania polityki UE. Ma ona bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi.

Promowanie takich „inteligentnych wsi” i oferowanie im wsparcia będzie istotne w następnym okresie programowania.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich zorganizowała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi międzynarodowe warsztaty pn. Inteligentne Wsie jako skuteczny sposób na kluczowe wyzwania obszarów wiejskich.

Obecny na tym spotkaniu minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski zapewnił, że dla obecnego rządu rozwój  obszarów wiejskich jest zadaniem priorytetowym.

Minister J.K. Ardanowski gościem warsztatów, Fot. MRiRW

- Jak sprawić, żeby ludzie, którzy zdecydują się zamieszkać na wsi czuli się dobrze, byli szczęśliwi i mogli realizować swoje marzenia i plany – zastanawiał się minister.

Już teraz na wielu obszarach wiejskich społeczności organizują się w poszukiwaniu innowacyjnych, inteligentnych rozwiązań lokalnych problemów. W tym kontekście znaczenie „inteligentne” jest dużo szersze niż tylko technologie cyfrowe i obejmuje zakres zagadnień społecznych, ekonomicznych i innowacji środowiskowych.

Uczestnicy międzynarodowych warsztatów na temat Inteligentnych Wsi

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że jesteśmy świadkami coraz szybszych zmian, nie tylko klimatycznych, ale także społecznych, technicznych i technologicznych. Jak zauważył nie wszystko co do tej pory uważano za nowoczesne jest jednocześnie dobre.

Musimy na nowo zdefiniować co znaczy słowo nowocześnie, aby nie powtórzyć błędów, których skutki obserwujemy dziś w światowym rolnictwie – dodał minister. Podkreślił przy tym różnice jakie występują chociażby w Europie.

Polska jest ewenementem. Podczas gdy w Portugalii czy Hiszpanii wsie szybko się wyludniają,  w naszym kraju jest tendencja odwrotna. Co roku około 50 tysięcy więcej osób chce przenieść się na wieś, niż wyjechać z niej do miasta – zauważył minister Ardanowski.

Rekomendacje, które państwo tutaj wypracowujecie są niezwykle ważne pod kątem następnego okresu programowania i udzielania wsparcia – stwierdził minister.

Międzynarodowe warsztaty na temat Inteligentnych Wsi, fot. MRiRW

Szef resortu rolnictwa zwrócił również uwagę na zmianę w podejściu do nowych wyzwań.

Mam nadzieję, że nastąpi rzeczywiste uproszczenie, bo jak dotąd biurokracja niepotrzebnie komplikuje procedury – podkreślił minister.

Dodał, że teraz kraje członkowskie mają proponować swoje, z których będą rozliczane.

 – Te pomysły nie mogą zakłócać warunków konkurencji  zaznaczył minister i zwrócił uwagę, że nie może być jednego pomysłu dla wszystkich, bo wieś jest skomplikowanym, bardzo zróżnicowanym organizmem.

Pomysłu dla konkretnej miejscowości nie wypracujemy odgórnie. To musi odbywać się przy udziale danej społeczności – powiedział minister.

Przytoczył przy tym przykład nowego podejścia do wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich, które na mocy nowych przepisów rozwijają się obecnie w sposób niezwykle dynamiczny.

–  W pół roku od wprowadzenia nowych rozwiązań powstało już ponad 8 tys. kół – zaznaczył minister i dodał, że opracowując przepisy, które przewidują dla nich niewielkie przecież wsparcie finansowe nie spodziewał się takich efektów.

–   Działalność Kół Gospodyń Wiejskich to dobry przykład przedsiębiorczości, pomysłowości na wsi i gotowości do podejmowania nowych wyzwań.

Dyrektor IRWIR Monika Stanny podczas wypowiedzi, fot. MRiRW

Podejście Smart Villages (inteligentnych wsi) ma bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi.

Pan Witold Magryś podczas prezentacji prac jednej z grup warsztatów na temat Inteligentnych Wsi, Fot. MRiRW

Warsztaty w Polsce mają na celu stworzenie możliwości wymiany informacji o inicjatywach i społecznościach działających zgodnie z ideą Smart Villages w szczególności w Europie Środkowej. Celem warsztatów jest omówienie, w jaki sposób te doświadczenia można przenieść do naszego kraju oraz zwiększyć znaczenie tej idei w nowej perspektywie finansowej. Smart Villages stwarza nowe możliwości np. poprawy mobilności, rozwoju przedsiębiorczości, korzystania z możliwości jakie daje np. biogospodarka i gospodarka o obiegu zamkniętym, zapewnienia wysokiej jakości edukacji i usług zdrowotnych lub zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Joanna Gierulska, fot. MRiRW

Międzynarodowe warsztaty odbywają się w podziale na grupy, które omawiają wdrażanie  Smart Villages w różnych obszarach życia w

  • w rozwiązywaniu problemów transportu i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
  • w rozwiązywaniu problemów edukacji, wykluczenia osób starszych i zdrowia na obszarach wiejskich;
  • w wykorzystaniu szans jakie niesie ze sobą biogospodarka (w tym krótkie łańcuchy dostaw żywności, energia odnawialna, Rolnictwo 4.0);
  • w odniesieniu do problemów horyzontalnych na wsi polskiej i europejskiej (dostęp do szerokopasmowego Internetu, dostępność usług cyfrowych, poziom kompetencji cyfrowych mieszkańców).

Warsztaty na temat Inteligentnych Wsi odbywające się w siedzibie MRiRW. fot. MRiRW

W zorganizowanych w Warszawie warsztatach uczestniczyli przedstawiciele 11 państw.


Źródło: MRiRW


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/inteligentne-wsie---smart-villages


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009