Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wyniki I konkursu na projekty do realizacji w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2014-2015

W pierwszym naborze wniosków w konkursie na projekty do realizacji w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2014-2015, do Fundacji FAPA wpłynęły 94 projekty. Szczegóły ogłoszenia – tutaj.  Wszystkim Wnioskodawcom, którzy wzięli udział w konkursie Zespół SC KSOW składa serdeczne podziękowania.

Na posiedzeniu w dniu 24.04.2014 r. Komisja Konkursowa zatwierdziła listę projektów przyjętych do realizacji. Lista projektów przyjętych do realizacji w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2014-2015.

Zgodnie z umową, zawartą 6 października 2011 r. pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, wykonawcy projektów będą wyłaniani zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub, jeśli do projektu nie stosuje się przepisów ustawy, z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nie poddano ocenie projektów zgłoszonych do realizacji w ramach działania 2: Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”, na które nie ogłoszono konkursu. Wszystkie wnioski dotyczące wyjazdów i wizyt studyjnych (w tym także złożonych w ramach działania 6.2) zostaną ocenione po przeprowadzeniu kolejnego naboru wniosków dla projektów obejmujących wyjazdy studyjne.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009