Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Nabór wniosków w ramach Planu Działania KSOW na lata 2012 -2013

FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA FAPA
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA

PROJEKTY DO REALIZACJI
W RAMACH PLANU DZIAŁANIA KSOW
NA LATA 2012-2013

Projekty mogą dotyczyć wyłącznie poniższych działań z Planu działania Sekretariatu Centralnego KSOW na lata 2012-2013:

Działanie nr 1.3
Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat.

1.3 Szkolenia, warsztaty i badania na temat dobrych praktyk, projektów innowacyjnych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

Limit środków finansowych przeznaczonych na projekty w działaniu 1.3 wynosi 550 000,00 zł

Projekty powinny dotyczyć przede wszystkim badań, mających na celu identyfikację i przeniesienie dobrych praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem działań innowacyjnych. Badania mogą być realizowane w połączeniu z warsztatami i szkoleniami dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Działanie nr 3.1
Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania
3.1 Szkolenia, seminaria, badania i warsztaty dla Lokalnych Grup Działania.

Limit środków finansowych przeznaczonych na projekty w działaniu 3.1 wynosi 280 000,00 zł

Projekty powinny dotyczyć przede wszystkim identyfikacji i przeniesienia dobrych praktyk w realizacji lokalnych strategii rozwoju oraz wymiany doświadczeń pomiędzy LGD.

Działanie nr 7.1
Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich
7.1 Badania, analizy i ekspertyzy dotyczące wdrażania polityki  rozwoju obszarów wiejskich

Limit środków finansowych przeznaczonych na projekty w działaniu 7.1 wynosi 750 000,00 zł

***

Wartość brutto projektu nie może przekraczać kwoty dostępnej na działanie w dniu ogłoszenia konkursu.

Limit określa wartość środków dostępnych w danym działaniu w dniu ogłoszenia konkursu i może ulec zmianie.

***

Projekty mogą być realizowane od września do grudnia 2013 roku.

Wnioski należy składać na formularzu załączonym do ogłoszenia wraz z wersją elektroniczną na dowolnym nośniku danych.

Termin składania wniosków od 15 maja do 29 maja 2013 r.

Miejsce składania wniosków:  Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, gmach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pokój nr 11, w godz. 9:00-15:00,

Dniem złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Fundacji lub data stempla pocztowego przesyłki nadanej w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wnioski nadane na poczcie w powyższym terminie, które wpłyną do Fundacji po 14 dniach od zakończenia naboru, nie będą brały udziału w konkursie.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Uwaga!

Wykonawca do projektu zgłaszanego niniejszym wnioskiem zostanie wyłoniony w trybie konkurencyjnym, w tym w szczególności w trybie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 623-19-29, (22) 623-19-56 w godz. 9:00-15:00 lub wysyłając zapytania na adres e-mail: k.krawczyk@fapa.org.pl, ksow@fapa.org.pl.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009