Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

I posiedzenie

 

W dniu 12 stycznia 2010 r. miało miejsce inauguracyjne posiedzenie Grupy tematycznej ds. podejścia LEADER przy Grupie Roboczej ds. KSOW. W trakcie posiedzenia uchwalono regulamin Grupy tematycznej a także wybrano drugiego zastępcę przewodniczącego grupy – w osobie Pani Urszuli Pużanowskiej.
Grupa ustaliła także, iż powołane zostają zespoły robocze ds.:

  • wdrażania małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”,
  • Planu Działania KSOW oraz dobrych praktyk w zakresie podejścia Leader,
  • wdrażania działania „Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności
    i aktywizacja”,
  • zmiany zasad wdrażania podejścia Leader.

Ustalono także skład poszczególnych zespołów roboczych.

W trakcie posiedzenia Grupy przedstawiono również prezentację nt. działań dotyczących podejścia Leader zaplanowanych w Planie Działania KSOW na lata 20101-2011. Poruszono także tematy dotyczące współpracy LGD z samorządami województw oraz Ministerstwem Rolnictwa zarówno w zakresie wdrażania osi 4 Leader oraz funkcjonowania Sekretariatu Centralnego i Sekretariatów Regionalnych KSOW.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009