Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Plan działania 2014-2015

Do wszystkich partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęte zostały prace nad przygotowaniem Planu działania Sekretariatu Centralnego KSOW na lata 2014-2015.

Kolejne dwa lata będą okresem podsumowania realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz przygotowania do wdrożenia nowego PROW na lata 2014-2020. Ze względu na konieczność rozliczenia alokacji PROW na lata 2007-2013 przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  do 31 grudnia 2015 r., projekty mogą być realizowane do końca 2014 roku i rozliczone w Fundacji FAPA do końca pierwszego kwartału 2015 roku.

Plan działania jest dokumentem zawierającym projekty planowane do realizacji, a także odpowiednie wskaźniki ich monitorowania.

W związku z trwającymi pracami nad przygotowywaniem Planu działania Sekretariatu Centralnego KSOW na lata 2014-2015 rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące projektów i zadań, które mogą być zgłaszane w ramach Planu działania oraz mierników ich realizacji zgodnie z przyjętymi wskaźnikami monitorowania.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o informacje jakie projekty chcieliby realizować nasi Partnerzy w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2014-2015, w szczególności w ramach których priorytetów i działań będą zgłaszać projekty do realizacji w odpowiedzi na ogłaszane nabory.  

Prosimy także o wskazanie mierników realizacji projektów, które posłużą do przygotowania budżetu. Szczegółowe informacje (mierniki) np.:  liczba osób biorących udział w projekcie, liczba wydanych publikacji, spotkań szkoleniowych i uczestników, liczba ekspertów, pozwolą  lepiej zaplanować budżet kolejnego planu działania tak, by odpowiadał potrzebom partnerów sieci. Wszelkie uwagi, komentarze i opinie, a także informacje dotyczące planowanych projektów do realizacji oraz ich wskaźników prosimy wysyłać na adres ksow@fapa.org.pl  do 26 sierpnia 2013

Priorytety Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizowane w ramach Planu działania KSOW na lata 2014-2015, przygotowane między innymi w oparciu o opinie zebrane od Państwa, Grupa Robocza ds. KSOW przyjęła uchwałą nr 41 (z dnia 17.04.2013), są to:

1. Wzmacnianie efektywności zadań realizowanych przez lokalne grupy działania (LGD), w tym aktywizacji społeczności wiejskiej oraz opracowywania i realizacji lokalnych strategii rozwoju. Opis priorytetu – pobierz, wskaźniki dla priorytetu i przypisanych mu działań - pobierz

2. Promowanie rozwoju przedsiębiorczości, w tym rolniczej, na obszarach wiejskich oraz wspólnych form działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki i turystyki wiejskiej. Opis priorytetu – pobierz, wskaźniki dla priorytetu i przypisanych mu działań - pobierz

3. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Opis priorytetu – pobierz, wskaźniki dla priorytetu i przypisanych mu działań  - pobierz

4. Zwiększenie konkurencyjności polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich poprzez wzmocnienie i rozwój powiązań partnerów i promocję współpracy partnerów społeczno-gospodarczych przy wykorzystaniu narzędzi internetowych. Opis priorytetu – pobierz, wskaźniki dla priorytetu i przypisanych mu działań  - pobierz

5. Promocja wspólnych form działania na rzecz innowacyjności w sektorze rolno – spożywczym i na obszarach wiejskich. Opis priorytetu – pobierz, wskaźniki dla priorytetu i przypisanych mu działań - pobierz

Wskaźniki dla wszystkich priorytetów i działań - pobierz

Zgłaszane w konkursach przez Państwa projekty będą realizowane w poszczególnych działaniach. W latach 2014-2015  kontynuowane będą działania realizujące cele KSOW i określone w PROW na lata 2007-2013:

  1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat.
  2. Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i know-how.
  3. Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami.
  4. Zarządzanie siecią.
  5. Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej.
  6. Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej.
  7. Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów Wiejskich.
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009