Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Plan działania

Zgodnie z art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, Plan działania jest dokumentem zawierającym szczegółowy opis przedsięwzięć realizowanych w ramach KSOW. Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości zadań realizowanych przez KSOW z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb, plany działania przygotowywane są w dwuletnich okresach, rozpoczynając od planu działania na lata 2008-2009. Realizacja ostatniego planu działania zakończy się w dniu 30 czerwca 2015


Na lata 2014-2015 zostały ustalone następujące priorytety:

 1. Wzmacnianie efektywności zadań realizowanych przez lokalne grupy działania (LGD), w tym aktywizacji społeczności wiejskiej oraz opracowywania i realizacji lokalnych strategii rozwoju.
 2. Promowanie rozwoju przedsiębiorczości, w tym rolniczej na obszarach wiejskich oraz wspólnych form działalności gospodarczej ze szczególnym uwzglednieniem agroturystyki i turystyki wiejskiej.  
 3. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
 4. Zwiększenie konkurencyjności polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich poprzez wzmocnienie i rozwój powiązań partnerów i promocję współpracy partnerów społeczno-gospodarczych przy wykorzystaniu narzędzi internetowych.
 5. Promocja wspólnych form działania na rzecz innowacyjności w sektorze rolno - spożywczym i na obszarach wiejskich.

Pobierz opis priorytetów - TXT 

Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:

 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat.
 2. Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i know-how.
 3. Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami.
 4. Zarządzanie siecią.
 5. Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej.
 6. Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej.
 7. Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

Plan działania KSOW na lata 2014-2015 - 25 czerwiec 2015 - uchwała (Nr 58), PDF, XLS

Plan działania KSOW na lata 2014-2015 - 30 kwiecień 2015 - uchwała (Nr 57), TXT, PDF, XLS

Plan działania KSOW na lata 2014-2015 - 17 luty 2015 - uchwała (Nr 56), TXT, PDF, XLS

Plan działania KSOW na lata 2012-2013 - grudzień 2013 -  PDF, PDF uchwała nr 49, XLS 2 SR, PDF uchwała nr 50, XLS 1 SR,  XLS SC i SR KSOW

Archiwum - Plany działania  

Sprawozdania - Plany działania

Zestawienie projektów realizowanych w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012-2013, stan na dzień 31.10.2013 r. - pobierz

Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Fundacji Programów Pomocy  dla rolnictwa FAPA dotyczące realizacji Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich współfinansowanego ze środków Schematu III Pomocy Technicznej PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
NA LATA 2007 – 2013 - czytaj

Formularz wniosku zgłaszającego projekt do realizacji w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013  - czytaj

Projekty finansowane w ramach środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich powinny przyczyniać się do realizacji celu i priorytetów KSOW, które zostały wpisane w działania KSOW.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009