Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

V posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW

Materiały z posiedzenia:

 • protokół zobacz
 • Prezentacja Słowackiej Sieci Obszarów Wiejskich zobacz
 • Tematyczne Grupy Robocze przy ENRD zobacz
 • Kierunki wsparcia finansowego samorządów przez BGK zobacz
 • SR Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Plan działania 2010-2011 zobacz
 • Zmiana Planu Działania na lata 2010-2011 zobacz
 • Stan realizacji Planu Działania zobacz
 • Uchwała dot. zmian w Planie Działania zobacz
 • Uchwała dot. projektów sieciujących zobacz


25-26 listopada br. odbyło się V posiedzenie Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Jako miejsce posiedzenia wybrano Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Była to również okazja pokazania uczestnikom posiedzenia działalności CDR. Uczestnicy posiedzenia zwiedzili doświadczalne gospodarstwo ekologiczne oraz centrum kształcenia praktycznego pokazującego jak zorganizować przetwórstwo produktów rolnych na małą skalę.

Centrum Doradztwa Rolniczego opracowało trzy linie technologiczne;

 1. Linię do przetwórstwa zbóż.
 2. Linię do tłoczenia soków z owoców i warzyw.
 3. Linia do przetwórstwa mięsa.

Linie montowane w większych gospodarstwach lub przez grupy producentów rolnych mogą w znacznym stopniu poprawić opłacalność produkcji rolnej i być źródłem dodatkowego dochodu.

Spotkanie Grupy Roboczej otworzył i prowadził Zastępca Przewodniczącego Grupy Roboczej ds. KSOW, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Michał Marciniak.

Gośćmi honorowymi posiedzenia byli tym razem przedstawiciele Słowackiej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na czele z szefową sieci Malviną Gondovą.

W pierwszym dniu posiedzenia przedstawiono:

 • doświadczenia z działalności Słowackiej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
 • informację na temat stanu realizacji Planu Działania KSOW na lata 2010-2011,
 • działalność grup tematycznych działających przy Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich i ich wpływ na kształtowanie Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013,
 • informację o działaniach KSOW na rzecz Lokalnych Grup Działania,
 • informację na temat funkcjonowania KSOW w województwie warmińsko-mazurskim.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak w podsumowaniu pierwszego dnia obrad podkreślił jak ważna jest działalność KSOW dla rozpowszechniania dobrych praktyk i informacji o najlepszych zrealizowanych projektach.

Wskazał na konieczność rozwoju wszystkich inicjatyw, które mogą wpłynąć na zwiększenie efektywności rolnictwa. Szczególnie na potrzebę rozwoju agroturystyki i małego przetwórstwa w gospodarstwach rolnych.

W drugim dniu posiedzenia Grupy Roboczej ds. KSOW przedstawiono:

 • propozycję wprowadzenia do Planu Działania KSOW projektów sieciujących,
 • informację o kierunkach wsparcia finansowego samorządów na obszarach wiejskich w nowym okresie programowania.

Grupa Robocza ds. KSOW pozytywnie zaopiniowała propozycję wprowadzenia projektów sieciujących i przyjęła stosowną uchwałę w tej sprawie.

W związku ze zgłoszeniem, w trakcie posiedzenia przez Sekretariaty Regionalne KSOW, nowych potrzeb zmian Planu Działania KSOW na lata 2010-2011, Grupa Robocza ds. KSOW zdecydowała, że uchwała w sprawie zaopiniowania projektu zmian Planu Działania KSOW na lata 2010-2011, zostanie przyjęta w trybie obiegowym.

Na zakończenie posiedzenia, podkreślona została potrzeba współpracy międzynarodowej w ramach KSOW, a szczególnie wśród krajów sąsiedzkich. Dlatego też szczególne gorące podziękowania za udział w posiedzeniu przekazane zostały słowackim gościom.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009