Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wybór formy prawnej

Zgodnie z art. 3 ustawy o grupach producentów rolnych, grupa działa jako przedsiębiorca (prowadzi działalność gospodarczą) posiadający osobowość prawną. Grupy producentów muszą posiadać osobowość prawną a ich członkowie, udziałowcy bądź akcjonariusze nie mogą mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników. Oznacza to, że grupa producentów rolnych musi liczyć min. 5 osób. Przedsiębiorca jest zobowiązany zapoznać się ze wszystkimi warunkami prowadzenia działalności gospodarczej, wynikającymi z obowiązujących przepisów oraz stosować się do nich w trakcie jej wykonywania. Grupa producentów rolnych może działać w formie: spółdzielni, spółki z o.o., spółki akcyjnej, stowarzyszenia, zrzeszenia. W praktyce, wybór odpowiedniej formy prawnej dokonywany jest po wcześniejszych konsultacjach z doradcami. Producenci rolni, planujący wspólne działania, uczestniczą w spotkaniach roboczych, podczas których omawiane są problemy dotyczące funkcjonowania przyszłej grupy, a także ustalany  jest sposób i przedmiot działania oraz wybrana zostaje najlepsza dla danej działalności forma prawna.

Poniższa tabela przedstawia krótką charakterystykę najczęściej wybieranych form prawnych

 

 

Spółdzielnia

Zrzeszenie

Stowarzyszenie

Spółka z o.o.

podstawa
prawna

Ustawa z dn. 16.09.1982

"Prawo spółdzielcze"

Ustawa z dn. 08.10.1982
o społeczno-zawodowych organizacjach rolników

Ustawa z dn. 07.04.1989 "Prawo o stowarzyszeniach"

Ustawa z dn.15.09.2000 "Kodeks spółek handlowych"

cel
organizacji

gospodarczy, ale również społeczny

społeczny, ale również gospodarczy

społeczny

dowolny

teren
działania

bez ograniczeń

terytorium RP

bez ograniczeń

bez ograniczeń

liczba
członków założycieli

co najmniej 5 osób fizycznych lub 3 osoby prawne

co najmniej 10 osób fizycznych

co najmniej 15 osób fizycznych

1 i więcej osób fizycznych lub prawnych

członkowie organizacji

osoby fizyczne i prawne

osoby fizyczne

osoby fizyczne

osoby fizyczne i prawne

osobowość prawna

tak

tak

tak

tak

forma zaangaż. fin. członków

udział

składki członkowskie

składki członkowskie

udział

odpowiedz. członka za zobowiąz. organizacji

do wysokości udziałów

brak

brak

do wysokości udziałów

miejsce rejestracji lub ewidencji

sąd rejestrowy - Rejestr Przedsiębiorców

sąd rejestrowy - Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych; w momencie podjęcia działalności gospodarczej również w Rejestrze Przedsiębiorców

sąd rejestrowy - Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych; w momencie podjęcia działalności gospodarczej również w Rejestrze Przedsiębiorców

sąd rejestrowy -Rejestr Przedsiębiorców

 

 

Powrót

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009