Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

„Rozwój przestrzenny miejscowości w warunkach depopulacji ze szczególnym uwzględnieniem mieszkalnictwa na rzecz seniorów – doświadczenia niemieckie” – to nazwa wyjazdu studyjnego, w którym w dniach 27-31.05.2015r. wzięły udział 23 osoby - czytaj

Wizyta studyjna „Nowe trendy w dywersyfikacji działalności rolniczej na przykładzie Austrii i Włoch” odbyła się w dniach 18-23 maja 2015 roku. Celem wyjazdu  było zapoznanie się z dobrymi praktykami i innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi lokalnych systemów sprzedaży żywności, zwłaszcza w krótkich łańcuchach dostaw - czytaj

„Między Wschodem a Zachodem” – to tytuł projektu, w ramach którego zorganizowano wyjazdy studyjne, mające na celu podniesienie kompetencji w zakresie kompleksowego rozwoju infrastruktury turystycznej i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych. W wyjeździe w dniach 5-7 maja 2015r, na Pojezierze Suwalskie uczestniczyli przedsiębiorcy, doradcy rolniczy oraz członkowie Lokalnych Grup Działania przede wszystkim z zachodniej Polski. Mieli oni możliwość wizyty w wyróżniające się przedsięwzięcia turystyczne i edukacji na Podlasiu - czytaj

„Kreatywna wieś – przykłady przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” - w trakcie 2 wizyt studyjnych, odbywających się w dniach 27-28 kwietnia oraz 29-30 kwietnia 2015 uczestnicy mogli zapoznać się z innowacyjnymi przedsięwzięciami. Uczestnicy wyjazdu studyjnego  poznali nie tylko przykłady innowacyjnych przedsięwzięć, ale także wpływ tych przedsięwzięć na jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez ukierunkowanie produkcji, kreowanie nowych produktów i usług, czy wspólne inicjatywy - czytaj

„Czas na Rozwój-Czas na Ekologię” to temat wizyty studyjnej dla doradców rolniczych, nauczycieli szkół rolniczych oraz członków Lokalnych Grup Działania w terminie 27 - 30 kwietnia 2015r., która miała na celu umożliwienie spotkania się doradców rolniczych, nauczycieli szkół rolniczych oraz członków Lokalnych Grup Działania  z osobami reprezentującymi podmioty zajmujące się uprawą, produkcją oraz przetwórstwem produktów ekologicznych  oraz  prezentację doświadczeń związanych z działalnością klastrową - czytaj

W ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012-2013, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Krakowie zorganizowało wyjazd studyjny pn. „Funkcjonowanie gospodarstw edukacyjnych na przykładzie Szwajcarii”.  Uczestnikami wyjazdu, który odbył się w dniach: 30 września - 5 października 2013 r., byli doradcy rolniczy i pracownicy naukowi. Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z funkcjonowaniem gospodarstw edukacyjnych w Kantonie Tessyn (Ticino) w Szwajcarii, zrzeszonych w sieci „Scuolla in Fattoria” prowadzonej przez Związek Rolników Tessyńskich. Relacja - więcej

W ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012-2013 z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowana została wizyta studyjna, AGROTRIP, dla przedstawicieli krajowych sieci obszarów wiejskich w Europie. W wizycie, która odbyła się w dniach  4-8 kwietnia 2013 r. wzięło udział 43 uczestników. Relacja - więcej

Rolnicy, nauczyciele szkół rolno-spożywczych, przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, izb rolniczych, MRiRW oraz CDR w dniach 03-06.03.2013 roku uczestniczyli wyjeździe studyjnym do Austrii. Wizyta została zorganizowana w ramach realizowanego projektu „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości  i form działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich związanej z przetwórstwem na poziomie gospodarstwa” wpisanego do Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Celem wyjazdu było poznanie zasad funkcjonowania małego przetwórstwa w austriackich gospodarstwach rolnych, systemu sprzedaży bezpośredniej, zakresu wymagań higienicznych i sanitarnych jakie muszą spełnić małe zakłady przetwórcze produkujące żywność. - czytaj

Wizyta studyjna instytucji krajowych odpowiedzialnych za gospodarowanie wodą w rolnictwie, scalanie gruntów, gospodarkę wodno-ściekową oraz podmiotów prywatnych realizujących inwestycje z tego zakresu  zorganizowana w celu nawiązania współpracy, zdobywania wiedzy, umiejętności, wymiany informacji i doświadczeń na rzecz działań służących rozwojowi obszarów wiejskich w zakresie gospodarowania wodą w rolnictwie, scalania gruntów oraz gospodarki wodno-ściekowej. 19-21 września 2012 r. czytaj

Wyjazd studyjny do Niemiec pn. „Wizyta gospodarcza polskich producentów rolnych do Frankonii (Bawaria) – nowoczesne technologie, sprzedaż bezpośrednia z gospodarstwa, bioenergia”. 3-5 października 2012 r. - czytaj

Wyjazdy studyjne w ramach Kongresu Europejskiej Federacji Łąkarskiej 2012 - Tematyka 24 Kongresu EGF obejmowała wielofunkcyjność trwałych użytków zielonych (ekosystemów trawiastych) i dotyczyła ich funkcji produkcyjnej, przyrodniczej, krajobrazowej, turystycznej, a także ochronnej, dekoracyjnej i użytkowej. Lublin, 28 maja 2012 r. - czytaj

Pierwszy Europejski Jarmark Produktów Regionalnych we Francji, 12 maja 2012 roku - czytaj

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009