Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

II posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Podejścia LEADER

07.03.2016

II posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Podejścia LEADER, z udziałem Pana Ryszarda Zarudzkiego – Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się w Klaudynie pod Warszawą, w dniach 3-4 marca 2016 r.

W spotkaniu udział wzięli Pan Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Pani Urszula Budzich – Tabor - reprezentująca Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przedstawiciele IZ RPO z woj. kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, śląskiego i wielkopolskiego oraz przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Posiedzeniu przewodniczył Pan Witold Magryś - przedstawiciel Polskiej Sieci LGD.

Wiceminister Ryszard Zarudzki w słowie wstępnym do uczestników poruszył kwestie związane z programowaniem i poszukiwaniem finansowania najlepszych rozwiązań wspierających rozwój obszarów wiejskich. Podkreślił również znaczenie II posiedzenia GTL oraz przyznał, że tego typu spotkanie jest bardzo dobrym sposobem na konsultacje ze środowiskami LEADER w poszczególnych województwach, z przedstawicielami sieci regionalnych LGD oraz osobami współpracującymi na rzecz Strategii odpowiedzialnego rozwoju przygotowywanej przez Wicepremiera Mateusza Morawickiego. Strategia będzie miała ogromne znaczenie dla rozwoju wsi, bowiem rząd podejmuje próbę przekierowania wdrażania polityki spójności w sposób bardziej efektywny na rzecz obszarów peryferyjnych i odejścia od dogmatu polaryzacyjno-dyfuzyjnego na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski zwrócił uwagę na wieloaspektowy rozwój obszarów wiejskich. Podejście LEADER przede wszystkim integruje mieszkańców, stymuluje powstawanie nowych inicjatyw, kreuje liderów lokalnych. Pomimo, iż w Wielkopolsce nie ma wielofunduszowości zapewnił, że będą podejmowane działania wspierające LGD i LGR poprzez szereg programów płynących z samorządu województwa.

Pierwszy dzień posiedzenia poświęcony był możliwościom włączenia lokalnych grup działania w realizację celów polityki spójności. Przeprowadzono warsztaty w celu wypracowania (przy pomocy metod interaktywnych) rekomendacji w zakresie szerszego wdrażania, w różnych formach RLKS, instrumentów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje na temat wielofunduszowych LSR złożonych w ramach I naboru na realizację lokalnej strategii rozwoju i wstępne wnioski dla RLKS w Polsce przedstawiła Pani Joanna Gierulska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Terytorialnego MRiRW (pobierz prezentację).

Prezentacje na temat realizacji RLKS w dwóch regionach Polski, które dopuszczają strategie wielofunduszowe wygłosili Pan Michał Heller, Naczelnik w Wydziale Programowania Europejskiego UM Woj. Kujawsko-Pomorskiego (pobierz prezentację) oraz Pani Joanna Skorulska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego UM Woj. Podlaskiego (pobierz prezentację).

Przedstawicielka Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Pani Urszula Budzich-Tabor zapoznała uczestników ze stanem zaawansowania wdrażania podejścia LEADER, RLKS i wielofunduszowości w Unii Europejskiej (pobierz prezentację).

Pani Barbara Szafir, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego UM Woj. Śląskiego (pobierz prezentację) oraz Pan Mieczysław Borówka, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UM Woj. Wielkopolskiego (pobierz prezentację) omówili temat RLKS w swoich regionach, w których nie przewidziano strategii wielofunduszowych.

Podczas II posiedzenia GTL Pan Ryszard Kamiński zaprezentował Zestawienie możliwości zaangażowania LGD w realizację Polityki Spójności UE w ramach RPO 2014-2020, opracowane na podstawie informacji otrzymanych od członków GTL (pobierz prezentację). 

Na zakończenie pierwszego dnia posiedzenia relację z prac grupy RLKS przy Komitecie Monitorującym PROW na lata 2014-2020, relację z Komitetu Monitorującego PROW na lata 2014-2020 oraz relację z II spotkania podgrupy LEADER/CLLD przy Zgromadzeniu ENRD przedstawił reprezentant LGD w ww. gremiach – Pan Krzysztof Kwatera (pobierz prezentację).

W drugim dniu spotkania aktywny udział wziął Dyrektor Biura Pomocy Technicznej MRiRW Pan Krzysztof Rodzik. W swoim wystąpieniu przyznał, że plan operacyjny KSOW na lata 2016-2017 jest gotowy w częściach Jednostek regionalnych KSOW i SIR. Część Jednostki Centralnej i Instytucji Zarządzającej jest w trakcie tworzenia. Podkreślił, że z powodu ograniczonego budżetu najważniejsze jest, aby środki zostały ukierunkowane jak najbardziej celowo i precyzyjnie trafiały w potrzeby partnerów sieci, tym bardziej, że zgłoszone zapotrzebowanie wielokrotnie przekroczyło dostępną alokację przeznaczoną na lata 2016-2017.

Pani Joanna Pręgowska z Biura Pomocy Technicznej MRiRW zapoznała uczestników z Analizą projektu planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie działań kierowanych do LGD (pobierz prezentację). http://ksow.pl/?id=Natomiast Pani Beata Szybińska, reprezentująca Jednostkę Centralną KSOW, z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, omówiła proces tworzenia planu operacyjnego KSOW (pobierz prezentację).

Następnie członkowie grupy uczestniczyli w zajęciach warsztatowych dotyczących roli GTL w wyborze projektów do planu operacyjnego KSOW oraz umocowania GTL w procesie tworzenia i opiniowania realizacji tych planów. Członkowie grupy w trakcie warsztatów mogli wyrazić swoje stanowisko i oczekiwania w sprawie roli GTL w procesie tworzenia planu operacyjnego KSOW oraz zakresu i sposobu opiniowania planu operacyjnego i sprawozdań z planów operacyjnych i planu działania. W wyniku dyskusji nad opinią GTL do projektu planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 ustalono, że zostanie ona podjęta w trybie obiegowym.


Program posiedzenia – pobierz

Protokół - pobierz, Zał. nr 1, Zał. nr 2

Stanowisko nr 1 - pobierz

Prezentacje:


GALERIA - zobacz

              


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009