Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

O młodzieży na obszarach wiejskich

13.01.2016

W dniu 12 stycznia 2016 r., w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Tematycznej ds. młodzieży na obszarach wiejskich, działającej przy Grupie Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Posiedzeniu przewodniczył pan Dariusz Suszyński – Prezes Związku Młodzieży Wiejskiej, pełniący funkcję przewodniczącego Grupy. W spotkaniu wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ryszard Zarudzki, który podkreślił znaczenie współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań wspierających młodzież na obszarach wiejskich. Wśród celów grupy wymienił tworzenie warunków dla powstrzymania degradacji młodzieży na obszarach wiejskich, wyrównania szans, a także pokazywania dobrych przykładów, które mogą stać się wzorem do naśladowania.

W dalszej części posiedzenia przedstawiono prezentacje:

Następnie Grupa przyjęła uchwałą Regulamin pracy Grupy Tematycznej ds. młodzieży na obszarach wiejskich oraz Stanowisko Nr 1 w sprawie przyjęcia korekty Uchwały nr 5 Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dn. 12 października 2015 r (pobierz).

Wybrano również zastępcę przewodniczącego Grupy, który został pan Marcin Adamczyk reprezentujący Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

W dalszej części dyskutowano nad propozycjami operacji zgłoszonymi przez partnerów do jednostki centralnej KSOW w ramach Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 angażującymi młodzież lub mającymi wpływ na rozwój polityki młodzieżowej.  Ustalono, że stanowisko Grupy w sprawie udzielenia rekomendacji poszczególnym projektom operacji zostanie zaopiniowane w trybie obiegowym. Na zakończenie posiedzenia członkowie Grupy dyskutowali nad tematyką kolejnego posiedzenia, którego termin wstępnie ustalono
na przełom maja i czerwca bieżącego roku.

Pliki do pobrania:

  • Uchwała Nr 1 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Grupy tematycznej do spraw młodzieży na obszarach wiejskich - pobierz dokument
  • Regulamin pracy Grupy Tematycznej ds. młodzieży na obszarach wiejskich - pobierz dokument
  • Stanowisko Nr 1 w sprawie przyjęcia korekty Uchwały nr 5 Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dn. 12 października 2015 rpobierz
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020pobierz prezentację
  • Plan działania KSOW 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2014-2015pobierz prezentację
  • Grupa Tematyczna ds. młodzieży na obszarach wiejskich. Dotychczasowa działalność oraz obecne obszary działania pobierz prezentację


                         


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009