Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Kreatywne przykłady przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

12.06.2015

Jak znaleźć dodatkowe źródła dochodu poza produkcją rolniczą w oparciu o lokalne zasoby ludzkie i naturalne? Czy można mieć wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy wsi, zmniejszając przy tym negatywne skutki bezrobocia na wsi oraz różnice między społecznością miejską i wiejską? Uczestnicy wyjazdu studyjnego  „Kreatywna wieś – przykłady przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” poznali nie tylko przykłady innowacyjnych przedsięwzięć, ale także wpływ tych przedsięwzięć na jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez ukierunkowanie produkcji, kreowanie nowych produktów i usług, czy wspólne inicjatywy.

W trakcie 2 wizyt studyjnych, odbywających się w dniach 27-28 kwietnia oraz 29-30 kwietnia 2015 uczestnicy mogli zapoznać się z innowacyjnymi przedsięwzięciami:

  • „Tłocznia soków ze świeżych owoców” w gospodarstwie Państwa Rembowskich w Żukowie, 
  • „Produkcja olejów tłoczonych na zimno” w gospodarstwie Państwa Krystyny i Jerzego Justów w Śmiłowie,
  • gospodarstwo edukacyjne „Kids Farm” w Przecławiu,
  • gospodarstwo agroturystyczne „Tamarynowa Osada” w Łowyniu,
  • rodzinne gospodarstwo pasieczne „Noteckie Miody” w Biezdrowie k/Wronek,
  • gospodarstwo rolne zajmujące się chowem zwierząt: owiec rasy BMC, kóz, świni rasy pochodnej do złotnickiej pstrej, kurki zielononóżki, królika popielańskiego i produkcją serów kozich oraz żywności ekologicznej w Chudobczycach należące do Fundacji „Barka”.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego zapoznali się z motywami podjęcia danej działalności, specyfikacją produktów, problemami związanymi z założeniem i prowadzeniem ww. działalności, a także z planami na przyszłość. Właściciele gospodarstw  przedstawili również, jakie mają możliwości współpracy z LGD, doradztwem rolniczym oraz samorządem terytorialnym.

Wymiana doświadczeń i „know-how” w zakresie podejmowania i prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej może być inspiracją do podejmowania działań i wspólnych inicjatyw ukierunkowanych na kreowanie marek produktów regionalnych i lokalnych, rozwój turystyki wiejskiej, a także zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenach wiejskich.

Podejmowanie wspólnych inicjatyw jest w dalszym ciągu potrzebne w celu efektywnego wykorzystania zasobów regionalnych i lokalnych obszarów wiejskich, aktywizacji zawodowej rolników i mieszkańców wsi, powstawania nowych miejsc pracy oraz tworzenia mikroprzedsiębiorstw.

Projekt  „Kreatywna wieś – przykłady przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” zrealizowany został  przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015.

Celem projektu było promowanie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez zorganizowanie wizyt studyjnych do gospodarstw podejmujących różne formy działalności zarówno rolniczej jak i pozarolniczej w oparciu o wykorzystanie własnego potencjału, zasobów lokalnych i walorów przyrodniczych.

GALERIA ZDJĘĆ


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009