Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Siedlcach

23.10.2014

W dniach 15-17 września 2014 r. w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbył się LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pod hasłem „Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku”. Honorowy patronat nad Zjazdem obieli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Marek Sawicki oraz Jego Magnificencja Rektor UPH w Siedlcach prof. dr hab. Tamara Zacharuk. Zjazd cieszył się także poparciem władz samorządowych, a patronatu honorowego udzielił również Marszałek województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik. Patronat medialny nad Zjazdem objęli Tygodnik Siedlecki oraz Katolickie Radio Podlasie z portalem Podlasie24 Regionalny Portal Informacyjny.

Uczestnicy Zjazdu obradowali na aulach Uniwersytetu. Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny to Uczelnia, która od 45 lat wnosi szczególny wkład w rozwój "ściany wschodniej" naszego kraju, kształcąc studentów na kilkudziesięciu kierunkach studiów i na specjalnościach reprezentujących zarówno nauki przyrodnicze jak i humanistyczne. Duże w tym zasługi ma Wydział Przyrodniczy Uniwersytetu, a w szczególności Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, skupiający siedleckich zootechników - gospodarzy tegorocznego Zjazdu.

W Zjeździe uczestniczyło około 250 osób. Intencją organizatorów było kreowanie idei produkcji zdrowej i bezpiecznej żywności poprzez wykorzystanie potencjału genetycznego i produkcyjnego zwierząt gospodarskich oraz przedsiębiorstw branży spożywczej. W obradach plenarnych referaty wygłosili: prof. Martino Cassandro z Uniwersytetu w Padwie, Marcin Hejdysz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Łukasz Majkowski hodowca bydła mlecznego. Pierwszego dnia Zjazdu odbyła się Sesja Konkursowa Młodych Naukowców, w której wzięło udział 23 młodych pracowników nauki.

Ważnym elementem Zjazdu były obrady „okrągłego stołu”, które rozpoczął Paweł Szabelak z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiając założenia programu PROW na lata 2014-2020. W obradach, oprócz naukowców prowadzących badania z zakresie produkcji zwierzęcej, uczestniczyli także praktycy: hodowcy zwierząt, przedstawiciele organizacji i związków hodowców zwierząt oraz firm związanych z branżą zootechniczną. Obradom „okrągłego stołu” towarzyszyły dwa podstawowe cele: przybliżenie nauki do praktyki oraz stworzenie platformy wymiany poglądów naukowców i praktyków.

Organizowany w Siedlcach Zjazd znalazł uznanie w oczach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Marka Sawickiego, który udzielił Zjazdowi poparcia i postanowił wyróżnić wybitnych członków Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego honorową odznaką „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA”. Odznaki wręczono na uroczystej Gali, podsumowującej pierwszy dzień Zjazdu, w której wzięło udział 220 uczestników i zaproszonych gości. W imieniu Ministra, dekoracji dokonała Magdalena Zasępa, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Odznaki otrzymali wybitni członkowie PTZ: prof. dr hab. inż. Zenon Bernacki z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, dr inż. Dorota Bugnacka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr hab. Czesława Lipecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dr hab. inż. Wacław Łuczak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dr hab. inż. Roman Niedziółka, prof. nadzw. z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, mgr inż. Jolanta Przyłucka z Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, prof. dr hab. Ryszard Skrzypek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr hab. Justyna Więcek ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. dr hab. Jerzy Wójcik z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i dr hab. inż. Grzegorz Żak z Instytutu Zootechniki – PIB. W czasie uroczystej Gali ogłoszono również wyniki Sesji Konkursowych Młodych Naukowców. Najlepsze wystąpienia w języku polskim i angielskim oraz najlepsze postery zostały nagrodzone. Nagrody otrzymali: Sylwia Prochowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – I miejsce, Izabela Wilk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – II miejsce i Kinga Śpitalniak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – III miejsce. W ramach Konkursu Młodych Naukowców - prezentacja ustna w języku angielskim, nagrody otrzymali: Sylwia Sobolewska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – I miejsce, Michalina Zowczak z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach – II miejsce i Agnieszka Ludwiczak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – III miejsce. W ramach Konkursu Młodych Naukowców - sesja posterowa nagrody otrzymali: Katarzyna Wolińska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – I miejsce, Katarzyna Gajownik z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach – II miejsce i Gabriela Dorota Halik z SGGW w Warszawie – III miejsce. Nagrody w Sesji Konkursowej Młodych Naukowców ufundował „Sokołów” S.A. Wydarzenie współfinansowane było ze środków Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W drugim dniu LXXIX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego obrady odbywały się w sesjach tematycznych, związanych z chowem i hodowlą bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz, koni, zwierząt towarzyszących i dzikich oraz zwierząt futerkowych.

Środa 17 września 2014 r. była dniem wyjazdów specjalistycznych: do Stadniny Koni w Janowie Podlaskim oraz Białowieży. Na wyjeździe do Janowa Podlaskiego oprócz Stadniny Koni zwiedzono „Uroczysko Zaborek” oraz Sanktuarium w Kostomłotach. W Białowieży uczestnicy Zjazdu zwiedzili Rezerwat Żubrów, Muzeum Przyrodniczo-Leśne i Rezerwat Ścisły. LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego był ważnym wydarzeniem, miejscem dyskusji oraz wymiany poglądów o ważnych problemach produkcji zdrowej, bezpiecznej a jednocześnie rynkowo konkurencyjnej żywności.

                                                  W imieniu Komitetu Organizacyjnego

                                                   LXXIX Zjazdu Naukowego PTZ

                                                  Prof. dr hab. Stanisław Kondracki

 

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009