Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Hotele - szansa rozwoju turystyki na obszarach wiejskich – informacja o projekcie

08.01.2014

W ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012-2013 Polska Izba Hotelarstwa realizowała projekt pn.: „Zintegrowane przedsięwzięcia hotelarskie - szansa rozwoju turystyki na obszarach wiejskich”.  Projekt  obejmował: część badawczą, szkoleniową i promocyjną.  Celem głównym celem projektu była identyfikacja i promocja dobrych praktyk dotyczących przedsięwzięć hotelarskich na obszarach wiejskich.

Celem części badawczej była identyfikacja i analiza dobrych praktyk na obszarach wiejskich w hotelach w Niemczech i w Polsce oraz gospodarstwach agroturystycznych w Polsce.  Ankiety przeprowadzone zostały w trzech hotelach na terenie Niemiec w Landzie Nadrenia Pallatynat, w trzech hotelach na terenach wiejskich w Polsce w województwie dolnośląskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim, a także w trzech gospodarstwach agroturystycznych w województwie świętokrzyskim, małopolskim i lubelskim.

Autorzy projektu poszukiwali odpowiedzi na pytania: jakie są warunki i czynniki sukcesu w prowadzeniu działalności hotelarskiej na obszarach wiejskich,  jakie dobre praktyki w gospodarstwach agroturystycznych są możliwe do przeniesienia do zintegrowanych przedsięwzięć hotelarskich na obszarach wiejskich. Hotele i gospodarstwa agroturystyczne dostarczyły wiele cennych informacji, które mogą być ważne dla innych przedsiębiorców zarówno w realizacji przedsięwzięciach hotelarskiego na terenach wiejskich, jak i w prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego oraz rozwijaniu działalności w tym zakresie.

Informacje uzyskane w trakcie realizacji wywiadów wyniku badań hoteli na terenach wiejskich w Niemczech i w Polsce, potwierdziły potrzebę budowy obiektów hotelarskich o wyższym standardzie dla turystów, którzy będą przyjeżdżać na wypoczynek na tereny wiejskie. Bliskość natury, czyste powietrze, bogate tradycje kulturowe i wysoki standard usług w hotelach i gospodarstwach agroturystycznych oraz dobra promocja i reklama to warunki niezbędne do zwiększenia zainteresowania turystyką i wypoczynkiem na obszarach wiejskich. Niemieccy hotelarze Landu Nadrenia Pallatynat wyrazili wolę współpracy z hotelami na terenach wiejskich w Polsce, oraz wymianę grup turystyczych.

W ramach części szkoleniowej projektu zrealizowano od 27 listopada 2013 do 21 grudnia 2013, szkolenia w dziewięciu województwach:

 • Świętokrzyskim (Kielce)
 • Małopolskim (Kraków)
 • Wielkopolskim (Poznań)
 • Dolnośląskim (Wrocław)
 • Warmińsko (Mazurskim)
 • Kujawsko (Pomorskim)
 • Podlaskim (Białystok)
 • Lubelskim (Lublin)
 • Mazowieckim (Marki k. Warszawy)

Grupy szkoleniowe składały się z 8 do 12 osób, a uczestnikami byli potencjalni inwestorzy zarówno z terenów wiejskich - właściciele gospodarstw rolnych, hodowlanych, przedsiębiorcy zaopatrzenia rolnictwa - jak też potencjalni inwestorzy spoza terenów wiejskich, zainteresowani inwestycjami hotelarskimi. Udział w szkoleniach wzięli również przedstawiciele Urzędów Gmin, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Lokalnych Grup Działania, a także przedsiębiorcy budowlani i producenci wyposażenia hoteli.

Program szkolenia obejmował między innymi: 

 • ideę budowy zintegrowanych przedsięwzięć hotelarskich na terenach wiejskich,
 • stymulowanie przedsiębiorczości w grupie małych i średnich firm na obszarach wiejskich,
 • aktywizację zawodową i szkolenie młodzieży,
 • współpracę z władzami lokalnymi we wdrażaniu nowych technologii,
 • promocję regionów i obszarów wiejskich,
 • przykładową koncepcję architektoniczno - budowlaną hotelu,
 • przykładowy program funkcjonalno użytkowy, źródła finansowania inwestycji hotelarskich na obszarach wiejskich

Program szkoleniowy był bogaty i różnorodny, dlatego też szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy i aktywnym uczestnictwem w warsztatach i konsultacjach, które często przeciągały się do późnych godzin wieczornych.

W trakcie realizacji szkoleń pojawiły się też nieprzewidziane trudności pogodowe jak skutki orkanu, szczególnie w województwie Kujawsko-Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim. Zarówno wykładowcy jak też uczestnicy pokonywali ekstremalnie trudne warunki dojazdu do miejsc szkolenia w Olsztynie i we Włocławku - wszyscy jednak dotarli szczęśliwie i szkolenie odbyło się zgodnie z programem.

Ponadto w ramach projektu uruchomiona została strona internetowa: www.agroinvest-projekt.eu, która będzie aktywna do dnia 30.09 2014 r. i zawiera informacje dla uczestników projektu. Ponadto opracowano ulotkę informacyjne o projekcie w nakładzie 1000 egzemplarzy, która została rozesłana do wybranych gmin, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Urzędów Marszałkowskich, Sekretariatów Regionalnych KSOW i do wybranych stowarzyszeń i organizacji hotelarskich.

Wszystkie zadania zostały zrealizowane i w dniu 29 grudnia 2013 r. projekt został zakończony. Polska Izba Hotelarstwa będzie informować o realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach wiejskich na stronie internetowej projektu: www.agroinvest-projekt.eu oraz na stronie Polskiej Izby Hotelarstwa.

Autor: Polska Izba Hotelarstwa


Pobierz:

RAPORT PODSUMOWUJĄCY „Zintegrowane przedsięwzięcia hotelarskie – szansa rozwoju turystyki na obszarach wiejskich”


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009