Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

PROW 2014-2020 - Obliczanie wielkości ekonomicznej gospodarstwa

04.11.2013

W niektórych działaniach PROW 2014-2020, np.: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie dla młodych rolników” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw” pomoc będzie kierowana do gospodarstw o określonej wielkości ekonomicznej.

Zakłada się, że wielkość ekonomiczna gospodarstwa na potrzeby PROW 2014-2020 będzie wyliczana przy zastosowaniu nowego parametru jakim jest Standardowa Produkcja (ang. Standard Output - SO).

Standardowa Produkcja to średnia wartość produkcji z 5 lat określonej działalności produkcyjnej (roślinnej lub zwierzęcej) uzyskiwana w ciągu 1 roku z 1 ha lub od 1 zwierzęcia (z wyjątkami: grzyby jadalne – 100 m2, drób – 100 szt., pszczoły – 1 pień pszczeli, czyli 1 rodzina pszczela), w przeciętnych dla danego regionu warunkach produkcyjnych.

Określenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa wykonuje się na podstawie danych dotyczących rozmiaru działalności rolniczej, struktury upraw, stanu pogłowia zwierząt oraz opracowanych współczynników, które odnoszą się do poszczególnych działalności lub do grup działalności rolniczych (współczynniki SO). Współczynniki SO wyrażane są w jednostce pieniężnej.

Przy obliczaniu współczynników SO uwzględniane są wartości produkcji produktów głównych takich jak mięso, mleko i jaja oraz produktów ubocznych takich jak cielęta, wełna czy pierze. Współczynnik wyznaczany jest na poziomie regionalnym. W Polsce wyznaczono 4 następujące regiony, z których każdy obejmuje 4 województwa. 

  • Małopolska i Pogórze (województwa: małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, podkarpackie),
  • Mazowsze i Podlasie (województwa: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie),
  • Pomorze i Mazury (województwa: lubuskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie),
  • Wielkopolska i Śląsk (województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, opolskie, wielkopolskie).

Współczynniki SO obliczane są przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ).

Oblicz wielkość ekonomiczną gospodarstwa – kalkulacja ma wyłącznie charakter poglądowy - więcej informacji

Kalkulacja ma wyłącznie charakter poglądowy. Wyniki uzyskane w związku z korzystaniem z tego formularza nie będą mogły być podstawą do ubiegania się o pomoc w ramach PROW 2014-2020.

 

Materiał opracowano na podstawie informacji dostępnych na stronie: www.fadn.pl

Słowa kluczowe : PROW 2014-2020


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009