Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Jak działać? Kobiety z KGW i spółdzielcy na seminarium.

06.05.2013

"Spółdzielnie w Programie Leader i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich" to projekt realizowany w ramach Planu działania SC KSOW, przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Projekt polega na przeprowadzeniu seminariów, do udziału w których zaproszono przedstawicieli spółdzielni działających na obszarach wiejskich oraz przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich. Zrealizowano już 4 z ośmiu planowanych spotkań.

 

Zajęcia prowadzone w formie wykładów i warsztatów, obejmowały tematykę związaną z finansowaniem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce za pomocą takich instrumentów jak działania osi 3 i 4 (Leader) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz instrumentów dostępnych w I filarze WPR. Dyskutowano też o przyszłości WPR w nowym okresie programowania 2014-2020, a także zasadach Programu Leader, idei Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Unii Europejskiej i w Polsce oraz roli lokalnych grup działania w rozwoju obszarów wiejskich. Program seminarium obejmował też zagadnienia związane z rozwojem przedsiębiorczości i kreowaniem innowacyjnych przedsięwzięć na obszarach wiejskich, sprzyjających tworzeniu nowych miejsca pracy w oparciu o lokalny potencjał obszaru.

Współpraca

Podczas warsztatów uczestnicy, wśród których większość stanowiły kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich (KGW), analizowali potencjał własnych organizacji oraz możliwości i obszary współpracy pomiędzy ich organizacjami a LGD w kontekście lokalnego rozwoju. Warsztaty poświęcone rozwojowi lokalnemu i promocji obszarów wiejskich, potwierdziły, że KGW nadal odgrywają ogromną rolę w promocji obszarów wiejskich oraz w kultywowaniu tradycji danego regionu – z jednej strony, a z drugiej - zarówno KGW jak i spółdzielnie stanowią ogromny potencjał obszarów wiejskich, a odpowiednia współpraca pomiędzy tymi organizacjami a LGD, może przyczynić się do lepszego wykorzystania tego potencjału w rozwoju obszarów wiejskich.

Pomimo, iż KGW to nadal organizacje, których działalność oparta jest prawie wyłącznie na aktywności swoich członkiń, to coraz częściej podejmują współpracę z innymi podmiotami w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację większych przedsięwzięć. Wśród uczestników seminariów były takie KGW i Spółdzielnie, które od początku współpracują z miejscową LGD i korzystały już z dofinansowania w ramach małych projektów lub realizowały działania dla LGD (głównie promocyjne), ale też takie, które „słyszały” o LGD, ale dotychczas nie podjęły kroków w celu „poznania się”, a także takie, dla których tematyka Leader’a i rola LGD była zupełnie obca.

Jak odkryć ukryte zasoby

Zorganizowane w Krakowie seminarium, dało możliwość spotkania, rozmowy i wymiany doświadczeń. Dzielenie się pomysłami i dokonanie analizy potencjału swoich organizacji, pomogło odkryć cały wachlarz ukrytych zasobów, które mogą stać się polem nowej współpracy Kół Gospodyń Wiejskich z Lokalnymi Grupami Działania. Nowością dla niektórych była informacja przekazana przez pracownika małopolskiego biura KSOW, o możliwości zgłaszania własnych propozycji do kolejnego planu działania KSOW na lata 2014-2015 w sowich województwach. 

Dialog międzypokoleniowy

Dzięki dużej rozpiętości wiekowej; od grup senioralnych po młodzież, doświadczenia, oczekiwania i pomysły były bardzo różne. Młodzieńczy zapał i życzliwe wsparcie starszych, pokazało, jak może wyglądać dialog międzypokoleniowy.

Przedstawicielki większości kół gospodyń wiejskich opisując w części warsztatowej działalność koła czy spółdzielni dawały wyraz wszechstronności i pomysłowości (np.: opis w wersji śpiewanej), potwierdzającej autentyczne, szczere zaangażowanie i przeogromny wpływ, jaki organizacje kobiece wywierają na kształtowanie postaw prospołecznych, kultywujących tradycje, dbających o przetrwanie dziedzictwa kulturalnego i kulinarnego wsi. Dzielenie się pomysłami i konfrontacja z innymi pobudziły uczestniczki do zakreślenia nowych możliwości współpracy kół gospodyń wiejskich, spółdzielni kółek rolniczych i gminnych spółdzielni z Lokalnymi Grupami Działania i sekretariatami regionalnymi KSOW.

 

Uczestnicy seminarium bardzo dobrze ocenili przygotowaną tematykę zajęć, jak również formy jej przekazania (co znalazło potwierdzenie w ankietach ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników na koniec seminarium). Seminarium towarzyszyły także stoiska promocyjne, na których panie z KGW mogły zaprezentowac efekty swoich dzialań. 

Przedstawicielki KGW uczestniczące w seminarium zgłosiły też potrzebę organizacji kolejnych takich spotkań, na  których byłyby poruszane tematy bliskie KGW. Jedna z uczestniczek zaproponowała nawet ogólnopolski zjazd KGW.

Autor: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

 

Słowa kluczowe : KGWspółdzielczośćLGD


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009