Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Doradztwo rolnicze dziś i jutro - badania, praktyka i teoria. Zapraszamy na konferencję!

18.02.2013

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wraz z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja – Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa w Krakowie przygotowują krajową konferencję pn. ,,Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi” organizowaną w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Głównym celem konferencji jest: Wsparcie procesu dostosowania publicznego doradztwa rolniczego do sprostania nowym wyzwaniom we wdrażaniu polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Dotyczyć będzie ona zarówno teoretycznych jak i praktycznych aspektów doradztwa rolniczego w Polsce, dlatego jej program tworzą wspólnie teoretycy i praktycy. Konferencja  odnosić się będzie do uwarunkowań oraz przyszłości doradztwa rolniczego. Jej istotnym elementem będzie prezentacja wyników badań zrealizowanych przez CDR/Kraków.

Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 18-20 marca 2013.

Pierwszego i trzeciego dnia obrady będą miały miejsce w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie (ul. Meiselsa 1). Uczestnikami obrad będą członkowie Komitetu Naukowego, Zespołu Uczonych i Zespołu Praktyków, a także przedstawiciele organizacji i instytucji zainteresowanych rozwojem publicznego doradztwa rolniczego zaproszeni przez organizatorów.

Drugiego dnia obrady będą miały miejsce w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Al. 29 Listopada 46).

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w drugim dniu obrad konferencji; przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich, doradców WODR, przedstawicieli szkół wyższych – w których realizowane są programy doradztwa rolniczego, instytutów badawczych, środowisk naukowych – zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich i doradztwem rolniczym, organizacji i instytucji zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich i doradztwa rolniczego, samorządów rolniczych, dziennikarzy czasopism rolniczych.

Zgłoszenie zainteresowania udziałem w konferencji należy dokonać poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia, którą można pobrać ze strony internetowej CDR: http://cdr.gov.pl/krakow/
i przesłanie na adres pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) lub faksem):

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków; fax: 12/424 05 05; e-mail: krakow@cdr.gov.pl

Organizatorzy zapraszając do udziału w konferencji będą się kierować zachowaniem reprezentatywności środowisk i kolejnością zgłoszeń.

Instytucje naukowe, jednostki doradztwa rolniczego, a także inne podmioty mogą zgłosić tematy do opracowania komunikatów i doniesień z badań. Komitet Naukowy konferencji, po zapoznaniu się z proponowanymi tematami komunikatów wybierze te, które uzna za stosowne do wygłoszenia w trakcie konferencji i te, które uzna za stosowne do publikacji pokonferencyjnej. Autorzy wszystkich zgłoszonych tematów zostaną poinformowani o decyzji Komitetu Naukowego.

Organizatorzy powołali Komitet Naukowy konferencji. Do zadań członków Komitetu należy:

-      Troska o naukowy charakter konferencji.

-       Udział w trzech dniach obrad konferencji.

-       Przegląd i weryfikacja zgłoszonych tematów komunikatów i doniesień z badań oraz akceptacja do wygłoszenia i opublikowania.

-        Przeprowadzenie recenzji naukowej artykułów do publikacji pokonferencyjnej.

Do udziału w pracach zaproszenie przyjęli:

1.    dr hab. Zbigniew Brodziński; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska;.

2.    prof. dr hab. Eugeniusz Chyłek; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

3.    dr hab. inż. Józef Kania profesor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie, Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa; Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa (Przewodniczący Komitetu Naukowego).

4.    prof. zw. dr hab. Andrzej P. Wiatrak; Uniwersytet Warszawski,  Zakład Jakości Zarządzania.

5.    prof. dr hab. inż. Sławomir Zawisza; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Zakład Doradztwa w Agrobiznesie. zawisza@utp.edu.pl

 

Organizatorzy powołali Zespół Uczonych. Do zadań członków Zespołu należy:

-        Troska o właściwą reprezentację treści naukowych w trakcie konferencji.

-         Udział w trzech dniach obrad konferencji.

-         Aktywny udział w pracy Zespołów Tematycznych.

Do udziału w pracach Zespołu Uczonych zaproszenie przyjęli:

1.    dr Mirosław Drygas, Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk – Przewodniczący Zespołu.

2.    dr Piotr Nowak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Zakład Socjologii.

3.    dr Krystyna Vinohradnik , Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa.

4.    dr Barbara Kiełbasa Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa.

5.    dr Jacek Puchała Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa.

6.    dr inż. Marek Cieśliński, z-ca Dyrektora ds. nauki i doradztwa, Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

7.    dr inż. Kazimierz Tabor, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

8.    mgr Andrzej Wasiak, doktorant na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Organizatorzy powołali Zespół Praktyków. Do zadań członków Zespołu należy:

-       Troska o właściwą reprezentację treści praktycznych w trakcie Konferencji.

-        Udział w trzech dniach obrad konferencji.

-         Aktywny udział w pracy Zespołów Tematycznych.

Do udziału w pracach Zespołu Praktyków zaproszenie przyjęli:

1.    mgr inż. Krzysztof Mościcki, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Przewodniczący Zespołu.

2.    dr inż. Henryk Skórnicki, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

3.    mgr inż. Edward Matuszak, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.

4.    mgr inż. Jarosław Mostowski, dyrektor  Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

5.    mgr inż. Bronisław Dutka, dyrektor  Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w  Karniowicach.

6.    mgr inż. Jadwiga Nowakowska, główny specjalista w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

7.    mgr inż. Klaudiusz Markiewski, Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

8.    dr inż. Irena Agata Łucka, Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

9.    mgr inż. Andrzej Gmiąt, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Karniowicach – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego
w Brzesku.

Składy Zespołu Uczonych i Zespołu Praktyków pozostają otwarte.

Program konferencji - pobierz

Słowa kluczowe : konferencjadoradztwo rolnicze


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009