Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

V Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2012 roku zakończony

24.10.2012

W 2012 roku odbyła się V edycja ogólnopolskiego konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Został on zorganizowany w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego  Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu oraz Wojewódzkie Ośrodków Doradztwa Rolniczego, przy współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Konkurs miał na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy zakresu rolnictwa ekologicznego. Konkurs przeprowadzono dwuetapowo.

 I etap miał charakter wojewódzki i został przeprowadzony w szesnastu województwach. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem czego dowodem była liczba 179 zgłoszonych gospodarstw. Najwięcej zgłoszonych gospodarstw które przeszły pozytywną weryfikację bo aż 15 odnotowano w województwie małopolskim. Podobną ilość zgłoszeń bo aż 14 nadesłano w województwie podkarpackim. Komisje konkursowe w poszczególnych województwach oceniały gospodarstwa w dwóch kategoriach „ekologia - środowisko" i „ekologiczne gospodarstwo towarowe".

Zwycięzcy swoich kategorii w danym województwie zostali zgłoszeni przez Komisję Konkursową do II etapu – krajowego.

 Przy dokonywaniu wyboru komisja konkursowa opierała się na kryteriach oceny zawartych w regulaminie konkursowym. Wszystkie gospodarstwa oceniano zgodnie z wymogami pakietu podstawowego tj. oceniano dostoso­wanie prowadzonego w gospodarstwie zmianowania do warunków klimatycznych i glebowych oraz wykonywanie zabiegów agrotechnicznych charakterystycznych dla rolnictwa ekologicznego. Ponadto oceniano estetykę gospodarstwa, ład, porządek, dbałość o nieprodukcyjne elementy środowiska, dostosowanie wyposażenia gospodarstwa do potrzeb i skali produkcji oraz zbilansowanie produkcji zwierzęcej z produkcją roślinną.

 Dodatkowo w kategorii „ekologiczne gospodarstwo towarowe" oceniano asortyment produktów, wielkość produkcji sprzedanej, wielkość plonów i wydajność zwierząt, kanały sprzedaży, formy promocji, produkcję eksportową, jakość produktów, dodatkową działalność polegającą na pozyskiwaniu środków z funduszy UE. Brano również pod uwagę stopień zaawansowania technologicznego gospodarstw i jego wpływ na jakość uzyskiwanych produktów.

 W kategorii „ekologia-środowisko" dodatkowo oceniano bioróżnorodność w gospodarstwie, zachowanie i odpowiednie utrzymanie elementów przyrodniczych na terenie i w otoczeniu gospodarstwa, wykorzystywanie lokalnych i starych odmian roślin i ras zwierząt, wpływ sposobu gospodarowania i prowadzenia gospodarstwa na środowisko. W tej kategorii promowano również gospodarstwa prowadzące działalność edukacyjną i współpracujące z Uniwersytetami, szkołami wyższymi lub instytutami naukowymi.

 Spośród zwycięzców na szczeblu wojewódzkim Centralna Komisja Konkursowa wybrała trzech zwycięzców w każdej kategorii: „ekologiczne gospodarstwo towarowe", jak i w kategorii „ekologia – środowisko. Przyznano 9 nagród i wyróżnień w obu kategoriach. Laureatom wręczono statuetki i dyplomy pamiątkowe oraz czeki.  

W pierwszej kategorii: ekologia – środowisko:

Wyróżnienie otrzymali Elżbieta i Zdzisław Kobus (woj. warmińsko-mazurskie).

Trzecie miejsce zajął Ryszard Hryc (woj. podlaskie).

Drugie miejsce przyznano Edwardowi Czerwonka (woj. lubuskie).

Pierwsze miejsce zajęła Jolanta Bruździńska (woj. wielkopolskie).

 

W drugiej kategorii: ekologiczne gospodarstwo towarowe:

Wyróżnienie przyznano Halinie i Leszkowi Glezer (woj. lubuskie).

Trzecie miejsce zajęli Joanna i Krzysztof Rzeźniccy (woj. łódzkie).

Drugim miejscem zostali wyróżnieni Danuta i Jacek Plotta (woj. pomorskie).

Pierwsze miejsce przyznano Arturowi Kisiel (woj. małopolskie)

 

Wyróżnienie specjalne – dyplom Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz nagrodę rzeczową – otrzymała Jadwiga Galaś (woj. zachodniopomorskie), która została wyróżniona za pionierską działalność w zakresie ekologicznej produkcji nasiennej.

Oprac.: CDR O/Kraków

 

Informacje o laureatach konkursu na poziomie wojewódzkim. - pobierz

Słowa kluczowe : konkursrolnictwo ekologiczne


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009