Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Przedsiębiorczość społeczna - Konferencja i Targi w Nowym Warpnie – relacja

30.08.2012

Zakończyły się organizowane w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2012-2013  Targi Ekonomii Społecznej w Nowym Warpnie oraz konferencja „Przedsiębiorczość społeczna jako szansa rozwojowa dla obszarów wiejskich i lokalnych grup działania”. 

Konferencja

Konferencja „Przedsiębiorczość społeczna jako szansa rozwojowa dla obszarów wiejskich i lokalnych grup działania” odbywała się  w Policach i Nowym Warpnie w dniach 24-25.08.2012. Udział w niej wzięli przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, władz samorządowych. W spotkaniu wzięło udział ponad 130 osób. Patronem honorowym konferencji był Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Partnerami konferencji byli: Bank Gospodarstwa Krajowego, FISE, Ekonomia Społeczna, PR Trójka, Powiat Policki, Ekonomia społeczna.pl, 3 Sektor TV, Polskie Radio Szczecin, Telewizja Pomerania. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał pan Jan Krawczuk, członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

 Obszernym blokiem konferencji były panele tematyczne:

 • „Wioska tematyczna jako szansa rozwoju przedsiębiorczości społecznej na terenach wiejskich” Wacław Idziak, Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
 •  „Spółdzielnie socjalne jako zatrudnieniowe instrumenty rozwoju lokalnego”, Tadeusz Durczok, Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
 •  „Turystyka historyczna jako szansa na rozwój obszarów wiejskich w oparciu o przedsiębiorczość społeczną”, Maria Idziak, Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
 •  „Możliwość finansowania zwrotnego i bezzwrotnego rozwoju przedsiębiorczości społecznej na terenach wiejskich” Grzegorz Czerniawski, Bank Gospodarstwa Krajowego
 •  „Ekonomizacja organizacji pozarządowych na terenach wiejskich”, Romana Krzewicka, Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
 •  „Rola lokalnych grup działania i samorządu lokalnego w kreowaniu przedsiębiorczości społecznej, budowa lokalnego partnerstwa, rola pierwszego zakupu w kreowaniu przedsiębiorczości społecznej”, Paweł Klimek Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o. o.
 •  „System wsparcia i finansowania przedsiębiorczości społecznej w nowym okresie programowania”, Cezary Miżejewski, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

W trakcie konferencji zaprezentowano możliwości rozwoju obszarów wiejskich w oparciu
o przedsiębiorczość społeczną. Podczas dyskusji pomiędzy panelistami a uczestnikami konferencji zarysowano potencjalne obszary rozwoju przedsiębiorczości społecznej a także warunki jakie muszą być spełnione aby ten rozwój mógł  zaistnieć.

Aby przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich mogła rozwijać się niezbędne jest:

 • Nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi, lokalnymi Grupami Działania, Lokalnymi Grupami Rybackimi, Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi a siecią KSU MŚP, Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej;
 • Ekonomizowanie organizacji pozarządowych a także uporządkowanie spraw formalno-prawnych związanych  z prowadzeniem organizacji pozarządowych ich oferowanymi przez nie produktami
  i usługami (sanepid i urząd skarbowy);
 • Kształcenie liderów i wspieranie oddolnych inicjatyw przez samorząd lokalny;
 • Wykorzystanie środków europejskich jako swoistych ”drożdży” do tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych.
 • Wykorzystanie środków urzędów pracy, służb społecznych i funduszy europejskich do tworzenia trwałych przedsiębiorstw zatrudnieniowych dostarczających usługi typu gospodarka odpadami, melioracja, usługi społeczne.

Ważnym aspektem dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej będzie wdrożenie Krajowego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej, który pozwoli na łączenie dotychczas rozproszonych środków i działań w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej oraz działań rozwojowych w zakresie przedsiębiorczości społecznej.

Rozwój przedsiębiorczości społecznej na terenach wiejskich jest ważny zarówno w aspekcie integracyjnym, tożsamościowym, budowania poczucia wartości  jak i  w aspekcie ekonomicznym.

Przedsiębiorczość społeczna może na terenach wiejskich zarówno dostarczać usługi deficytowe, dla społeczności lokalnych ja i usługi rozwojowe - bazujące na lokalnych zasobach.

Rozwój przedsiębiorczości społecznej na terenach wiejskich może być kluczowym dla zatrzymania powracających a właściwie niepowracających młodych osób po ukończeniu studiów. W ramach przedsiębiorczości społecznej możliwe jest bowiem stworzenie atrakcyjnych miejsc pracy wykorzystujących nabytą wiedzę i umiejętności.

Przedsiębiorczość społeczna może mieć znaczenie dla:

 • Zapewniania usług deficytowych dla mieszkańców terenów wiejskich w zakresie edukacji, rekreacji, pomocy społecznej, opieki nad osobami zależnymi;
 • Optymalizacji usług społecznych dla mieszkańców terenów wiejskich w zakresie edukacji (szczególnie w zakresie przekształcania szkół), rekreacji, pomocy społecznej, opieki nad osobami zależnymi;
 • Optymalizacji usług dla rolnictwa/prowadzenie działalności rolniczej m. in. w zakresie tworzenia PS w sferze gospodarki odpadami, melioracji, ochrony środowiska, a także prowadzenia ekologicznej działalności rolniczej i integracyjnych gospodarstw rolnych
 • Ekonomizacji organizacji Pozarządowych na terenach wiejskich;
 • Wykorzystania zasobów dotychczas niewykorzystywanych (przyrodniczych, kulturowych etc.);

Rozwój przedsiębiorczości społecznej pozwoli na:

 • Wykorzystanie zasobów ludzkich – poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla osób odchodzących z rolnictwa lub powracających na wieś etc.
 • Wykorzystanie zasobów ludzkich – poprzez tworzenie dodatkowych miejsc pracy dla osób trwale związanych z rolnictwem.
 • Zatrzymanie odpływu mieszkańców.
 • Poprawę jakości życia na terenach wiejskich.
 • Zwiększenie wpływów finansowych samych mieszkańców jak i przedsiębiorstw ora samorządów lokalnych.
 • Poprzez budowanie partnerstwa poprawę warunków do gospodarowania.
 • Promocję terenów wiejskich.

Aby było to możliwe konieczne jest szeroka akcja informacyjno-edukacyjna połączona z wizytami studyjnymi dla Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Doradców ODR-ów, Urzędów Pracy OPS-ów, lokalnych organizacji przedsiębiorców itp., budowanie partnerstw lokalnych oraz prowadzenie regionalnej i lokalnej świadomej polityki rozwojowej.

IV Targi Ekonomii Społecznej

IV Targi Ekonomii Społecznej zorganizowane przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ze Szczecina we współpracy z gminą Nowe Warpno, odbyły się 25 sierpnia 2012 r. w Parku Miejskim w Nowym Warpnie. W tegorocznych Targach wzięło udział ok 60 podmiotów ekonomii społecznej z całej Polski tj. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne. Odwiedzającym zaprezentowały się m.in. Fundacja Pasje z Tanowa, która zaproponowała wszystkim chętnym możliwość strzelania z historycznej broni pochodzącej z okresu od XVII do XX w. Stowarzyszenie Bractwa Rycerskiego Rota von Massow z Maszewa przedstawiło inscenizacje walk rycerskich oraz udostępniło do użytku zwiedzających pełny, rycerski ekwipunek. Ponadto, najmłodsi goście Targów mogli do woli korzystać z ogromnej zjeżdżalni, a  dzięki Fundacji Razem z Nami z Brzózek mieli okazję skorzystać z przejażdżki konnej. Spółdzielnia Socjalna Wszystko Gra zaprezentowała grę terenową „Zagubieni w Czasie”, która cieszyła się dużym zainteresowaniem, podobnie jak wakacyjna zabawa „Złote Piaski” Radia Szczecin. Atrakcją dla przyjezdnych gości były jak co roku Dożynki Nowowarpieńskie rozpoczynające się korowodem prowadzonym przez zespół ludowy Pyrzyczanka i konkurs wieńców dożynkowych. Na scenie zaprezentował się m.in. zespół bębniarzy Tocomala oraz Percival, którego twórczość można określić jako ,,Muzyka Słowian i Wikingów’’.

Wszystkie organizacje mogły skorzystać z doradztwa w ramach Mobilnego Centrum Sektor 3, które oprócz punktu informacyjno-doradczego dla podmiotów ekonomii społecznej, bawiło dzieci w „Przedszkolu pod Chmurką” z ogólnodostępnymi stanowiskami do gier i zabaw. Z roku na rok Targi zdobywają coraz większą renomę i rozszerzają swój zasięg o czym świadczy rosnąca liczba odwiedzających i wystawców.

Aby wiedzieć więcej:

Abstrakty wykładów Konferencji „Przedsiębiorczość społeczna jako szansa rozwojowa dla obszarów wiejskich i lokalnych grup działania”. 

 1. Grzegorz Czerniawski - „Możliwość finansowania bezzwrotnego i zwrotnego rozwoju przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich” – czytaj
 2. Tadeusz Durczok – „Spółdzielnie socjalne jako zatrudnieniowe instrumenty rozwoju lokalnego” – czytaj
 3. Maria Idziak – „Turystyka Historyczna jako szansa na rozwój obszarów wiejskich w oparciu o przedsiębiorczość społeczną”. - czytaj
 4. Wacław Idziak – „Wioska tematyczna jako szansa rozwoju przedsiębiorczości społecznej na terenach wiejskich” - czytaj
 5. Paweł Klimek – „Rola lokalnych grup działania i samorządu lokalnego w kreowaniu przedsiębiorczości społecznej, budowa lokalnego partnerstwa, rola pierwszego zakupu w kreowaniu przedsiębiorczości społecznej”. - czytaj
 6. Romana Krzewicka – „Ekonomizacja organizacji na terenach wiejskich” - czytaj  
 7. Cezary Miżejewski – „System wsparcia i finansowania przedsiębiorczości społecznej w nowym okresie programowania” - czytaj
 8. Antoni Sobolewski – „Przedsiębiorczość i możliwości jej wykorzystania na obszarach wiejskich” - czytaj

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009