Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Kobieta wiejska kobietą biznesu

28.06.2012

Nowoczesny obraz kobiety wiejskiej to aktywna lokalna liderka, ale i kobieta przedsiębiorcza.

Okazją do wymiany doświadczeń kobiet z obszarów wiejskich z całej Polski było Forum „Kobieta wiejska kobietą biznesu – Spotkanie Kobiet Wiejskich” w dniach 20-22 czerwca br., które zorganizowała Lubuska Izba Rolnicza w urokliwym Starym Folwarku w Pietrzykowie w gm. Lipinki Łużyckie. W spotkaniu uczestniczyły mieszkanki obszarów wiejskich z kraju oraz woj. lubuskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przy udziale Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013. Projekt został wyłoniony w I konkursie na projekty do realizacji.

 

W trakcie spotkania zajęliśmy się kwestiami rozwoju gospodarczego wsi przy udziale kobiet, które realizując własne aspiracje biznesowe czy społeczne znacząco wpływają na polepszenie jakości życia. Ich aktywność przyczynia się do większego manifestowania, również w rodzinie, swoich potrzeb i praw oraz wpływa na zmianę postaw i przyszłość młodego pokolenia kobiet – córek, wnuczek. Doświadczenie uczy bowiem, że jakość życia i siła gospodarki wiąże się z obecnością kobiet i ich  zaangażowaniem. To one zakładają i działają prężnie w różnego rodzaju stowarzyszeniach lokalnych, uczestniczą w życiu społecznym jako radne i sołtyski. Doskonale sprawdzają się w biznesie wiejskim – w sklepach, gastronomii, usługach, agroturystyce.  Ostatnie lata dostępu do pieniędzy z UE pokazały, że wsparcie kobiet i ich projektów skutkuje postępami w rozwoju społeczności wiejskiej.

W pierwszym dniu Forum mogliśmy zebrać doświadczenia pań z różnych regionów Polski podczas panelu warsztatowego pn. „Rola organizacji społecznych dla aktywizacji kobiet wiejskich”. Panie chętnie wymieniały poglądy, dzieliły się sukcesami, ale i zwracały uwagę na trudności i problemy, które napotykają  w swojej działalności lokalnej. Jedną z bulwersujących spraw było zagadnienie ważne dla życia każdej wsi – komercyjne zasady ustalone przez gminy korzystania ze świetlic wiejskich, dysponowanie funduszami sołeckimi czy biurokracji przy pozyskiwaniu funduszy przez wiejskie organizacje.

Kobiece sprawy to już nie tylko – rodzina dom, dzieci. To także moja wieś, gmina czy moje województwo. Być aktywną to dziś konieczność, kobiety mają pozytywny stosunek do zmian i pozyskiwania wiedzy, są lepiej wykształcone. Powinnyśmy więc aktywniej mobilizować własne zasoby. Zależy mi by to spotkanie spowodowało zmianę postaw pań – na mogę i chcę” – powiedziała Małgorzata Pałys, dyrektor  LIR w części seminaryjnej Forum Kobiet w słowie wstępnym. Zwróciła również uwagę na to, że kobiety widzą inaczej hierarchię potrzeb swoich wsi. Kobiety powinny być odpowiednio reprezentowane we wszelkich podmiotach, tak aby mieć wpływ na proces decyzyjny i przedstawiać swój punkt widzenia, gdyż często to one  nadają kierunek zmianom. Następnie Katarzyna Jurczak, pełnomocnik marszałka lubuskiego ds. równości  przedstawiła pokrótce swoją działalność. Panie zainteresowały się zapowiadanym na wrzesień Kongresem Kobiet w Warszawie.

W ramach przykładów dobrych praktyk nt. alternatywnego dochodu na wsi przedstawiono kilka przedsięwzięć zrealizowanych z sukcesem. Doskonałym przykładem prorozwojowego przedsięwzięcia na wsi było miejsce spotkania kobiet- gospodarstwo agroturystyczne ze stadniną w  Pietrzykowie, gdzie właścicielka Róża Jurkowska-Maślak stworzyła z rozmachem miejsce dla turystów z różnorodną ofertą. Obiekt popegerowski nie straszy już wyglądem wsi, ale ją zdobi i jako „Stary Folwark” wpływa na lokalną koniunkturę, daje zatrudnienie. Pani Róża działa również w stowarzyszeniu wsi, gdzie pozyskując środki finansowe aktywizuje wieś. Zbudowano tam plac zabaw dla dzieci i boisko.

Paweł Pazdrowski właściciel gospodarstwa (60 kóz) i małej przetwórni Borowiecka Łąka z Siedliska zaprezentował produkt – kozie sery. Uczestniczki doceniły  smaczne sery, z różnymi przyprawami i ziołami, podpytując o przepisy. Sukces gospodarstwa produkującego produkt spożywczy wysokiej jakości również wpłynął pozytywnie na wieś, gospodarze mają dalsze pomysły na edukacyjno-turystyczne przedsięwzięcia i są zadowolenia z wybranej drogi biznesu.

Podczas prezentacji zagrody edukacyjnej z Suchodołu „Koziołek Suchodołek” specjalistka ds. standaryzacji Jolanta Filipowicz natchnęła kobiety do kreatywności w rozwoju oferty edukacyjnej. Zaprezentowała różnorodne formy tworzenia produktu lokalnego - sklepiku kolonialnego, bogactwa przetworów samodzielnie robionych czy odpowiedniego podejścia do grupy dzieci przyjeżdżających do gospodarstwa na wycieczki.

Następnie kobiety zapoznały się z możliwością alternatywnego dochodu poprzez produkt tradycyjny i regionalny, gdzie są duże możliwości i szanse zbywania dobrej żywności poszukiwanej przez konsumentów.  Temat przedstawiła M.Pałys, która zachęciła jednocześnie uczestniczki do spisywania starych przepisów przygotowywanych przez babcie potraw, tak by ocalić je od zapomnienia. Przedstawiła również markowy produkt turystyczny Lubuski Szlak Miodu i Wina, mocno utożsamiony z regionem.

Ciekawymi doświadczeniami – jak zarobić na florystyce – podzieliła się dodatkowo florystyka Ewa Jankowiak, która zachęciła panie mające predyspozycje i talenty dotąd wykorzystywane przy tworzeniu wieńców dożynkowych, do rozszerzenia oferty bowiem zbyt na   produkty florystyczne jest cały rok, zwłaszcza z okazji świąt lokalnych, kiermaszy, targów.

Zainteresowaniem cieszył się wykład Przemysława Maksymowa, z Fundacji Wzgórz Dalkowskich, który przedstawił możliwości uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności przez organizacje społeczne i nie tylko. Ze względu na refundacje środków za zrealizowane projekty – część działań nie jest możliwa do realizacji przez społeczne organizacje, uczestniczki dowiedziały się o możliwościach, gdzie można otrzymać pieniądze etapowo lub z góry, np. przy tworzeniu przedszkoli na wsiach.

Słowa wsparcia kobietom za ich pracę u podstaw na wsiach skierowała Krystyna Stachów, szefowa Rady Naczelnej KGW, która reaktywuje i tworzy w ostatnich latach Koła Gospodyń Wiejskich. Panie działające w tych kołach znalazły sporo nowych możliwości działania w duchu przedsiębiorczości i aktywizowania swoich wsi. Ponadto działalność w KGW daje kobietom poczucie wartości i pozwala na realizację potrzeby bycia we wspólnocie. Ostatnie lata  pokazują, że kobiety coraz aktywniej współinicjują i kształtują zmiany w lokalnym życiu społecznym.

Oczekiwanym punktem spotkania kobiet wiejskich był warsztat motywacyjny „Uwierz w siebie” przeprowadzony przez psycholog Renatę Cebernik. Panie aktywnie brały w nim udział szukając możliwości polepszenia swoich relacji, dążeń życiowych, wyrobienia asertywności czy życia w zgodzie ze sobą oraz  uwolnienia swojej kreatywności.

Uczestniczki dowiedziały się również o korzyściach wynikających z wytwarzania bioenergii w tym produkcji biogazu rolniczego, zagadnienie to jest potrzebą i wyzwaniem nowoczesności Europy. Temat przedstawił prezes LIR – Władysław Piasecki.

W myśl przysłowia w zdrowym ciele zdrowy duch na zakończenie części merytorycznej przeprowadzono warsztaty ruchowe z nornic walking „Kobieta w ruchu-kobietą zdrową”, przeprowadzone przez międzynarodową instruktorkę Grażynę Wyczałkowską. Okazało się, że ta forma zdrowego ruchu nie jest uczestniczkom obca, wiele z nich dla poprawy kondycji systematycznie chodzi z kijkami. Wykorzystano piękną leśną okolicę do wspólnego spaceru, która była dodatkowym walorem poznawczym. W trakcie Forum podkreślano konieczność profilaktyki chorób kobiecych, gdyż kobieta aktywna to przede wszystkim kobieta zdrowa. Panie otrzymały materiały z programu prewencyjnego wczesnego wykrywania raka piersi.

W ostatnim dniu Forum odbył się wyjazd studyjny do Parku Róż w Forst (Niemcy), który miał na celu przedstawienie kobietom w jaki sposób można reaktywować tereny poprzemysłowe, tak by stały się atrakcyjne turystycznie i przynosiły dochód mieszkańcom. Tysiące odmian róż na terenie ogrodu w formie ciekawych ekspozycji były inspiracją do estetyzacji przestrzeni lokalnej. Uwagę zwróciły pomysły rabat weselnych, gdzie pary młode sadzą swój krzak, Park Róż staje się często scenografią do zdjęć ślubnych. W Parku zorganizowano punkt gastronomiczny, dogodne parkingi, muszlę koncertową, odbywa się tam wiele imprez, wystawy kwiatów, pokazy florystyczne.

Zdaniem uczestniczek takie spotkania pobudzają kobiety – liderki do kreatywności oraz podejmowania nowych inicjatyw i wyzwań. Utwierdzają je w chęci i potrzebie działania dla własnych regionów i środowisk oraz czerpania z tego satysfakcji. Uczestniczki wyjechały z Ziemi Lubuskiej, z miłymi wrażeniami, z kreatywną motywacją do działania.

Dziękujemy Sekretariatowi Centralnemu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Warszawie za wsparcie projektu „Kobieta wiejska kobietą biznesu – spotkanie  kobiet wiejskich” zrealizowanym przez Lubuską Izbę Rolniczą w Zielonej Górze.

Autor: Małgorzata Pałys


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009