Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Jak pozyskać środki na wspólne działania? Zapraszamy na szkolenia

30.07.2019

Jak pozyskać środki na wspólne działania i jak budować sieć współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w rozwój lokalny? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi znaleźć można podczas szkoleń realizowanych przez Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w ramach projektu pt. „Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe szansą ich rozwoju w kontekście budowy sieci współpracy z innymi podmiotami w środowisku lokalnym”.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach (z wyjazdem studyjnym) członków organizacji pozarządowych, zarówno tych działających formalnie, jak i nieformalnie z obszarów wiejskich na terenie całej Polski. Trzydniowe, bezpłatne szkolenia odbędą się na terenie południowej części województwa małopolskiego w terminach:  

  • 5-7 sierpnia 2019 roku, 
  • 7-9 sierpnia 2019 roku, 
  • 12-14 sierpnia 2019 roku, 
  • 19-21 sierpnia 2019 roku
  • 23-25 sierpnia 2019 roku.

Szkolenia odbędą się w Willi Tatra, ul. Rybkówka 15, Zakopane.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowypobierz. Formularz należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) na adres: msdr@msdr.edu.pl, lub wysłać na adres: Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, ulica Czysta 21, 31-121 Kraków. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Z jednego podmiotu może wziąć udział w szkoleniu maksymalnie trzy osoby. Organizator zapewnia bezpłatnie: zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe.

Program szkolenia - pobierz

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności wśród członków organizacji pozarządowych w aspekcie pozyskiwania środków finansowych oraz podnoszenie jakości życia na obszarach wiejskich w kontekście wykorzystania powyższych środków na rzecz społeczności lokalnej. Ponadto projekt ma na celu ukierunkowanie świadomości członków organizacji pozarządowych na rzecz tworzenia partnerstw, czy to z sektorem publicznym czy prywatnym, celem zwiększenia zarówno skali jak i możliwości swojej działalności. Docelowo, w wyniku tychże działań projekt ukaże możliwości rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru, celem stworzenia lepszych warunków bytowych dla mieszkańców obszarów wiejskich, zarówno zawodowych jak i życiowych. W wyniku realizacji projektu, do efektów, zaliczyć będzie można wzrost świadomości  mieszkańców obszarów wiejskich na temat możliwości realizacji działań wspólnych sektora publicznego, prywatnego i społecznego.

Partnerami projektu są: Piotr Rachwał Konferencje Naukowe Sprzedaż  nasion, Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej oraz Karolina Job.

Więcej informacji o projekcie - zobacz

 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009